Publicēts: 15.03.2015. Aktualizēts: 17.07.2023.

Tām ārvalstu valūtām, kurām ECB nepublicē eiro atsauces kursu, izmantojams pasaules finanšu tirgus atzīta finanšu informācijas sniedzēja periodiskajā izdevumā vai tā interneta resursā publicētais valūtas tirgus kurss attiecībā pret eiro.

Iesakām:

Financial Times pasaules valūtu kursi sk. FT Guide to World Currencies (lai iegūtu piekļuvi datiem, nepieciešams reģistrēties)

Pasaules centrālo banku interneta vietnes

Zelta cena atrodama, piemēram, London Bullion Market Association interneta vietnē.