Publicēts: 04.01.2021.

Publicēta Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2022.–2024. gadam.

2021. gadā ir divi prioritārie uzdevumi statistikas jomā –  ieviest maksājumu statistikas prasību grozījumus un monetāro finanšu iestāžu bilances statistikas prasību grozījumus, attiecīgi ievērojot plānotos grozījumus Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 28. novembra Regulā (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) un pārskatīto Eiropas Centrālās bankas 2013. gada 24. septembra Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33). Tādējādi tiks nodrošināti ES līmenī saskaņoti statistiskie dati maksājumu sistēmu un maksāšanas līdzekļu attīstības pārraudzības vajadzībām un monetārās un finanšu analīzes veikšanai.

Savukārt prioritārie 2022. gada uzdevumi statistikas jomā ir saistīti ar apdrošināšanas sabiedrību statistiku, un tie ir – ieviest jaunas pārskatu sniegšanas prasības, sākt statistisko datu un apdrošināšanas sabiedrību saraksta publicēšanu.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Citi paziņojumi

20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...
08.03.2022.

Jauns datu avots maksājumu bilances statistikas datu sagatavošanai

Sākot ar datiem par 2022. gada janvāri, maksājumu bilances...