Publicēts: 24.10.2023. Aktualizēts: 11.03.2024.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas centrālajam vērtspapīru depozitārijam ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums
Centrālo vērtspapīru depozitāriju kapitāla pietiekamības pārskati:
Bilances pārskats (1. pielikums)
Kapitāla prasību pārskats (2. pielikums)
CSDPR 11.februāris
11. maijs
11. augusts
11.novembris
C
Biznesa riska kapitāla prasības pārskats (3. pielikums)
Darbību izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības pārskats (4. pielikums)
11.februāris G
Incidenta ziņojums (5. pielikums) Incident report form for CSD   pēc incidenta atklāšanas
Pārskats par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām COREP-OF 11. februāris
12. maijs
11. augusts
11. novembris
C
Ceturkšņa statistikas pārskats par CVD dalībniekiem, turējumā esošiem aktīviem un apgrozījumu CSDR22 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C
* DZS – Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija
G – gada informācija

 

Sastāv no šādiem pielikumiem:

  • Bilances pārskats (1. pielikums);
  • Kapitāla prasību pārskats (2. pielikums);
  • Biznesa riska kapitāla prasības pārskats (3. pielikums);
  • Darbību izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības pārskats (4. pielikums).

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022534 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi par 1., 2. pielikumu)
67022709 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi par 3., 4. pielikumu)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji. 

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

FKTK normatīvie noteikumi Nr.168 "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi" 

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022709 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju pārskata sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

  • FKTK normatīvie noteikumi Nr.168 "Centrālo vērtspapīru depozitāriju uzraudzības pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi"
  • Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr. 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022534 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji.

Datu iesniegšana

Datus Latvijas Bankai iesniedz, izmantojot datu ziņošanas sistēmu (DZS).

Normatīvie noteikumi

  • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 ( 2014. gada 23. jūlijs ) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012
  • Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2017/392 (2016. gada 11. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanas, uzraudzības un operacionālajām prasībām centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022709 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)


Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība

Uzraudzības process centrālajam vērtspapīru depozitārijam.

Uzzināt vairāk