Publicēts: 24.10.2023.

Šajā sadaļā apkopota informācija par uzraudzības statistiskajiem datiem, kas centrālajam vērtspapīru depozitārijam ir jāiesniedz Latvijas Bankai.

Šie dati jāiesniedz atbilstoši datu iesniegšanas kalendāram.

Pārskata nosaukums Pārskata modulis DZS*  Iesniegšanas  termiņš Periodiskums
Centrālo vērtspapīru depozitāriju kapitāla pietiekamības pārskati:
Bilances pārskats (1. pielikums)
Kapitāla prasību pārskats (2. pielikums)
CSDPR 11.februāris
11. maijs
11. augusts
11.novembris
C
Biznesa riska kapitāla prasības pārskats (3. pielikums)
Darbību izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības pārskats (4. pielikums)
11.februāris G
Incidenta ziņojums (5. pielikums) Incident report form for CSD   pēc incidenta atklāšanas
Pārskats par pašu kapitālu un pašu kapitāla prasībām COREP-OF 11. februāris
12. maijs
11. augusts
11. novembris
C
Ceturkšņa statistikas pārskats par CVD dalībniekiem, turējumā esošiem aktīviem un apgrozījumu CSDR22 15. februāris
15. maijs
15. augusts
15. novembris
C

* DZS – Datu ziņošanas sistēma
C – ceturkšņa informācija
G – gada informācija

Sastāv no šādiem pielikumiem:

  • Bilances pārskats (1. pielikums);
  • Kapitāla prasību pārskats (2. pielikums);
  • Biznesa riska kapitāla prasības pārskats (3. pielikums);
  • Darbību izbeigšanas vai pārstrukturēšanas kapitāla prasības pārskats (4. pielikums).

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji.

Pārskatu MS Excel sagataves aizpildīšanai  pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022534 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi par 1., 2. pielikumu)
67022709 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi par 3., 4. pielikumu)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji.

Pārskata MS Excel sagatave aizpildīšanai pieejama DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022709 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)

Sagatavo un iesniedz Latvijā reģistrēti centrālie vērtspapīru depozitāriji.

Informācija par vienoto datu punkta modeli un taksonomiju pārskata sniegšanai ir pieejama Eiropas Banku iestādes (EBI) tīmekļa vietnē (angļu valodā).

Pārskatu MS Excel sagataves aizpildīšanai pieejamas DZS (Datu ziņošanas sistēmā) tikai reģistrētajiem lietotājiem.

Normatīvie noteikumi

Konsultācijas

stp.info@bank.lv

67022534 (pārskatu iesniegšanas un metodoloģiskie jautājumi)


Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība

Uzraudzības process centrālajam vērtspapīru depozitārijam.

Uzzināt vairāk