Publicēts: 23.10.2023.

Tirgus dalībnieku darbību regulējušajos normatīvajos aktos ir noteikti gadījumi, kuros tirgus dalībniekam ir pienākums informēt Latvijas Banku vai saņemt tās saskaņojumu vai atļauju.

Zemāk ir apkopotas normatīvo aktu prasības, sniegts to pamatojums, kā arī norādīts informācijas iesniegšanas termiņš.

Nr. Iesniedzamā informācija Pamatojums Iesniegšanas termiņš
1 Paziņošanas pienākums kontroles iegūšanas, palielināšanas, samazināšanas gadījumā CSDR Art. 27(7) Pirms kontroles iegūšanas, palielināšanas vai samazināšanas
2 Ja persona vēlas iegūt vai samazināt kontroli (50%)
3 Īpašnieku struktūra CSDR Art. 27(7) Pēc nepieciešamības
4 Informācija par padomes un valdes pieņemtajiem lēmumiem.  FITL 96.p. (1) 5 dienu laikā
5 Padomes un valdes protokoli FITL 96.p. (1) Tiklīdz parakstīti
6 Informācija par CVD lēmumu nesekot SSS lietotāju komitejas ieteikumam CSDR Art. 28(6) Nekavējoties pēc notikuma
7 Izmaiņas IBS valdes vai padomes sastāvā FITL 95.3p. 7 dienu laikā pēc izmaiņām
8 Visas būtiskās izmaiņas, kas saistītas ar CVD izsniegtajā licencē noteikto CVD pakalpojumu sniegšanu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar: CSDR Art. 16(4) Pēc nepieciešamības, bez kavēšanās
8(a) - izmaiņas Ieguldījumu politikā Del.Reg. 392 Art. 82(3) Pirms izmaiņu ieviešanas
9 Paziņojums par CSDR pielikuma B sadaļā uzskaitītā papildpakalpojuma sniegšanas sākšanu, t.sk. par saikni, kas nav sadarbspējīgā saikne CSDR Art. 19(8); CSDR Art. 48(2) Pirms pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas
10 Iesniegums par sadarbspējīgu saikni CSDR Art. 19(3) Pirms saiknes izveides
11 CVD pakalpojumu sniegšana pārrobežā CSDR Art. 23 Pēc nepieciešamības
12 Atjaunošanas plāns CSDR Art.22(2) Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma
13 Informācija par riskiem, ko rada lielākie SSS dalībnieki CSDR Art. 45(6) Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma
14 Plāns kapitāla palielināšanai CSDR Art. 47(2) Ikreiz pēc plāna atjaunināšanas
15 Plāns darbības izbeigšanai CSDR Art. 47(2) Ikreiz pēc plāna atjaunināšanas
16 Informācija regulārajam novērtējumam Del.Reg. 392 Art.41-43 Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma; statistikas dati reizi ceturksnī
17 Iekšējā audita gada plāns Del.Reg. 392 Art.51(1)(b) Nekavējoties pēc notikuma
18 Paziņojums par CVD dalībnieka apturēšanu saistībā ar atlikumu salīdzināšas problēmām Del.Reg. 392 Art. 65(3) Nekavējoties pēc notikuma
19 Paziņojums par nolūku apturēt dalībnieku sistemātiskas norēķinu neizpildes gadījumā CSDR Art.7(9) Pirms lēmuma pieņemšanas
20 Paziņojums par plānotiem pasākumiem situācijas ar nepamatoti radītiem atlikumiem novēršanai Del.Reg. 392 Art. 65(4) Nekavējoties pēc notikuma
21 Paziņojums par situācijas ar nepamatoti radītu vērtspapīru atlikuma novēršanu Del.Reg. 392 Art. 65(5) Nekavējoties pēc notikuma
22 Plāns, lai novērstu situācijas, kad nepamatoti tiek radīts vērtspapīru atlikums Del.Reg. 392 Art. 65(8) Pēc nepieciešamības, atjaunināšana reizi mēnesī pēc nepieciešamības
23 Informācija par atkarību no kritiskajiem pakalpojumu sniedzējiem Del.Reg. 392 Art. 68(5) Pēc Latvijas Bankas pieprasījuma; atjaunināšana nekavējoties pēc notikuma
24 Ārpakalpojumu izmantošana FITL 142.1 (3) 30 dienas pirms ārpakalpojuma saņemšanas
25 SSS veiktspēja Del.Reg. 392 Art. 70(6) Pēc noteiktās regularitātes
26 Paziņojums par individuālās segregēšanas nepieejamību Del.Reg. 392 Art. 85(1) Nekavējoties
27 IT sistēmu novērtējuma rezultāti Del.Reg. 392 Art. 75(9) Vizmaz reizi gadā
28 Dalība citā uzņēmumā CSDR Art 18(3) Pirms lēmuma pieņemšanas
Saīsinājumi:
CSDR  - Centrālo vērtspapīru depozitāriju regula, Regula Nr. 909/2014
FITL - Finanšu instrumentu tirgus likums
Del.Reg. 392 - Eiropas Komisijas Deleģētā Regula Nr. 2017/392

 

Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība

Uzraudzības process centrālajam vērtspapīru depozitārijam.

Uzzināt vairāk