Publicēts: 24.10.2023.

Latvijas Banka var anulēt centrālā vērtspapīru depozitārija (CVD) izsniegto licenci, ja CVD ir pieņēmis lēmumu izbeigt savu darbību un iesniedzis Latvijas Bankā rakstveida iesniegumu licences anulēšanai.

Licences anulēšanas process

  • CVD konsultēšana par iesnieguma sagatavošanu;
  • saņemtā iesnieguma izvērtēšana;
  • lēmuma pieņemšana un CVD izsniegtās licences anulēšana.

Latvijas Banka pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas:

  • pieņem lēmumu par licences anulēšanu CVD pakalpojumu sniegšanai;
  • informē CVD par pieņemto lēmumu;
  • publicē paziņojumu Latvijas Bankas tīmekļvietnē, kā arī par CVD izsniegtās licences anulēšanu informē Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi.

Latvijas Banka īsteno CVD uzraudzību līdz brīdim, kad CVD pilnībā nokārtojis saistības pret saviem dalībniekiem un klientiem.

Jāņem vērā, ka CVD ir kritiskā tirgus infrastruktūra, kuras pakalpojumu sniegšanā nevar būt pārtraukumu. Ja esošais CVD (Nasdaq CSD SE) nolemj pārtraukt CVD pakalpojumu sniegšanu, tiks pārņemta atbilstoši CVD izstrādātam un Latvijas Bankas saskaņotam darbības pārtraukšanas plānam. Šāda plāna esamību paredz Regulas Nr. 909/2014 47(d) pants.

Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība

Uzraudzības process centrālajam vērtspapīru depozitārijam.

Uzzināt vairāk