Publicēts: 23.10.2023.

Centrālajam vērtspapīru depozitārijam atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Centrālā vērtspapīru depozitārija tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr. Publiskojamā informācija Pamatojums Publicēšanas vieta Publicēšanas termiņš (regularitāte)
1 Norēķinu neizpilžu statistikas apkopojums (anonimizēti) CSDR Art.7(1) Nav noteikts 1x gadā
2 Informācija par CVD pārvaldību CSDR Art.26(4) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
3 Dzimumu vienlīdzības mērķi CVD pārvaldes institūcijas un to sasniegšanas politika CSDR Art.27(4) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
4 CVD īpašnieku struktūra CSDR Art. 27(7)(a) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
5 CVD īpašnieku maiņa CSDR Art. 27(7)(b) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
6 Vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) lietotāju komitejas pārvaldība CSDR Art. 28(2) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
7 VNS dalības kritēriji CSDR Art. 33(1) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
8 VNS dalības pieteikumu izskatīšanas procedūra CSDR Art. 33(2) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
9 CVD tarifi CSDR Art. 34 Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
10 Segregēšanas līmeņu sniegtā aizsardzība un izmaksas CSDR Art. 38(6) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
11 VNS dalībnieku maksātnespējas noteikumi CSDR Art. 41(2) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
12 CVD risku uzraudzības komiteju pārvaldība Del.Reg. 392 Art. 48 Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
13 VNS dalībnieki, kas sistemātiski neizpilda norēķinus CSDR Art.7(9) Nav noteikts Nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas

Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība

Uzraudzības process centrālajam vērtspapīru depozitārijam.

Uzzināt vairāk