Publicēts: 23.10.2023. Aktualizēts: 14.02.2024.

Centrālajam vērtspapīru depozitārijam atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju dalībniekiem, klientiem un ieinteresētajām trešajām personām.

Centrālā vērtspapīru depozitārija tīmekļvietnē publicētajai informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Nr. Publiskojamā informācija Pamatojums Publicēšanas vieta Publicēšanas termiņš (regularitāte)
1 Norēķinu neizpilžu statistikas apkopojums (anonimizēti) Regula Nr. 909/2014 7.p. (1) Nav noteikts 1x gadā
2 Informācija par CVD pārvaldību Regula Nr. 909/2014 26.p. (4) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
3 Dzimumu vienlīdzības mērķi CVD pārvaldes institūcijas un to sasniegšanas politika Regula Nr. 909/2014 27.p. (4) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
4 CVD īpašnieku struktūra Regula Nr. 909/2014 27.p. (7)(a) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
5 CVD īpašnieku maiņa Regula Nr. 909/2014 27.p. (7)(b) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
6 Vērtspapīru norēķinu sistēmas (VNS) lietotāju komitejas pārvaldība Regula Nr. 909/2014 28.p. (2) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
7 VNS dalības kritēriji Regula Nr. 909/2014 33.p. (1) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
8 VNS dalības pieteikumu izskatīšanas procedūra Regula Nr. 909/2014 33.p. (2) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
9 CVD tarifi Regula Nr. 909/2014 34.p. Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
10 Segregēšanas līmeņu sniegtā aizsardzība un izmaksas Regula Nr. 909/2014 38.p. (6) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
11 VNS dalībnieku maksātnespējas noteikumi Regula Nr. 909/2014 41.p. (2) Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
12 CVD risku uzraudzības komiteju pārvaldība Deleģētā reg. 2017/392 48.p. Nav noteikts Informācijas atjaunošana pēc vajadzības
13 VNS dalībnieki, kas sistemātiski neizpilda norēķinus Regula Nr. 909/2014 7.p. (9) Nav noteikts Nekavējoties pēc lēmuma pieņemšanas

Centrālā vērtspapīru depozitārija uzraudzība

Uzraudzības process centrālajam vērtspapīru depozitārijam.

Uzzināt vairāk