Publicēts: 21.11.2022. Aktualizēts: 09.01.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi materiālu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem, kurā norādīta Latvijas Bankai iesniedzamā informācija, dokumenti un pārskati, to iesniegšanas formāts, veids un termiņš.

Materiāls palīdz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeriem labāk izprast normatīvajos aktos noteiktās prasības un uzlabot sadarbību ar Latvijas Banku. Materiālā ir apkopota informācija par visiem gadījumiem, kuros apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokerim uzraudzības procesa ietvaros saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir jāiesniedz informācija, dokumenti un pārskati Latvijas Bankai, jāsaņem tās atļauja un jāsamaksā Latvijas Bankas rēķins par finanšu tirgus dalībnieka maksājumu.

Apdrošināšanas brokeris atkarībā no apdrošināšanas brokera iekšējā procedūrā noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas prasībām informāciju un dokumentus Latvijas Bankai var iesniegt vairākos veidos:

1. nosūtot e-pasta vēstuli (ar pielikumiem, ja nepieciešams) uz Latvijas Bankas elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. (e-pasta izmēra ierobežojums ir 50 MB);

2. portālā www.latvija.lv, izmantojot Latvijas Bankas e-adresi e adrese (https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90000158236@90000158236). Tas, ka dokuments ir nosūtīts adresātam e-adresē, juridisko spēku nepiešķir, tikai nodrošina dokumenta piegādi! E-adrese ir tikai saziņas veids un informācijas apmaiņas kanāls;

Lai nosūtāmajam dokumentam būtu juridiskais spēks, e-pasta vēstulei vai ziņojumam Latvijas Bankas e-adresē ir jāpievieno elektronisks dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un kam pievienots laika zīmogs (.edoc) (turpmāk tekstā arī – Elektroniski parakstīta vēstule). Sīkāk par e-adresi un tās izveidošanu ir aprakstīts šeit: https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam/;

3. papīra formā, nosūtot dokumentus Latvijas Bankai (adrese: K. Valdemāra iela 2A, Rīga, LV-1050).

Izņēmums ir regulāri iesniedzamie uzraudzības pārskati par stāvokli 30. jūnijā un 31. decembrī, kuri apdrošināšanas brokerim ir jāsagatavo tikai XML formātā un ir jāiesniedz Datu ziņošanas sistēmā https://dzs.bank.lv.

Aicinām apdrošināšanas brokerus iesniegt Latvijas Bankā elektroniski parakstītas vēstules vai dokumentus, nosūtot tos uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai arī to iesniegšanai izmantot Latvijas Bankas e-adresi e adrese.

Vēstules un citi dokumenti ir jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību, lai dokumentiem būtu juridisks spēks. Dokumentus drīkst parakstīt tikai apdrošināšanas brokera paraksttiesīgā persona vai persona, kurai apdrošināšanas brokeris ir piešķīris tiesības apdrošināšanas brokera vārdā sagatavot dokumentus un tos parakstīt.

Kopsavilkums par informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas termiņiem

Informācijas, dokumentu un pārskatu iesniegšanas gadījumi Iesniegšanas vai izpildes termiņš
Informēšana par izmaiņām informācijā, kura ir norādīta Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā Septiņu dienu laikā
Informēšana par veiktajiem izmaiņām informācija, kura ir iesniegta, reģistrējoties Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā  Septiņu dienu laikā
Informēšana par veiktajiem grozījumiem dokumentos, kuri iesniegti, reģistrējoties Latvijas Bankas uzturētajā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistrā  Septiņu dienu laikā
Uzraudzības pārskatu iesniegšana 30. janvāris/30. jūlijs
Latvijas Bankas rēķina par finanšu tirgus dalībnieka maksājumu apmaksa Latvijas Bankas rēķina apmaksa 10 darbdienu laikā
Latvijas Bankas atļaujas saņemšana pašriska iekļaušanai civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā Ne ātrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms katra civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma termiņa beigām
Informēšana par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma pirmstermiņa izbeigšanu Septiņu dienu laikā
Latvijas Bankas atļaujas saņemšana apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanai citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanai dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanai ārvalstī Pirms apdrošināšanas izplatīšanas uzsākšanas
Informēšana par izmaiņām Latvijas Bankai paziņotajā informācijā attiecībā uz apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu citā dalībvalstī, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu (FOS), filiāles atvēršanu dalībvalstī (FOE) un filiāles atvēršanu ārvalstī 30 dienu laikā pirms grozījumu izdarīšanas (FOS un FOE gadījumā)/ nekavējoties – filiāles ārvalstīs gadījumā
Informēšana par apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrā anulēšanu Pēc apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieka ieraksta reģistrā anulēšanas
Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai tās noteiktajā termiņā Vēstulē norādītajā termiņā
Piekļuves tiesību saņemšana Datu ziņošanas sistēmai, lai varētu iesniegt Latvijas Bankai pārskatus, informāciju un citus dokumentus Septiņu dienu laikā
Informācijas iesniegšana Latvijas Bankai par apdrošināšanas brokera izslēgšanu no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas brokeru reģistra Pēc lēmuma par darbības izbeigšanu
Uzraudzība