Publicēts: 01.02.2024.
 

 

 

Maksājumu bāzi un maksimālās likmes ietvaru nosaka Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likuma 60. panta, 3. daļa, savukārt faktiskais  maksājumu apmērs konkrētajam gadam un šo maksājumu aprēķināšanas un veikšanas kārtība tiek noteikta ar Latvijas Bankas noteikumiem.

Atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam tirgus dalībnieks maksājumu veic reizi gadā pēc rēķina saņemšanas.

Rēķinu, izmantojot savā rīcībā esošo informāciju, sagatavo Latvijas Banka un nosūta to tirgus dalībniekam.

Apdrošināšanas brokeru un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas brokeriem un dalībvalsts apdrošināšanas brokeru filiālēm.

Uzzināt vairāk