Publicēts: 24.08.2023. Aktualizēts: 31.05.2024.

Apdrošināšanas brokeriem atbilstoši darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ir pienākums noteiktā termiņā, kārtībā un apjomā publiski atklāt informāciju tās lietotājiem.

Publicējot informāciju tirgus dalībnieka tīmekļvietnē, informācijai ir jābūt viegli atrodamai, ērti lietojamai, saprotamai un sagatavotai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Publiskojamā informācija

Segments

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Apdrošināšanas izplatīšana 

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrs

apdrošināšanas brokeris

APIL, 13. panta ceturtā daļa

APIL, 13. pants

apdrošināšanas brokera tīmekļvietne

pastāvīgi

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku saraksts, kuri apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu veic ārpus darbavietas vai biroja

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris

APIL, 14. panta otrā daļa

APIL, 14. pants

apdrošināšanas brokera tīmekļvietne (ja ir izveidota) VAI 
cita publiski pieejama tīmekļvietne

pastāvīgi

Finanšu pārskati

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera gada pārskats (ietverot informāciju par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām)

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris

APIL, 32. panta pirmā un trešā daļa

APIL, 32. pants

apdrošināšanas brokera tīmekļvietne (ja ir izveidota) VAI 
cita publiski pieejama tīmekļvietne

līdz 15. maijam

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera konsolidētais gada pārskats (ietverot informāciju par parakstītajām apdrošināšanas prēmijām)

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris

APIL, 32. panta otrā un trešā daļa

APIL, 32. pants

apdrošināšanas brokera tīmekļvietne (ja ir izveidota) VAI 
cita publiski pieejama tīmekļvietne

līdz 15. augustam

Politikas un procedūras 

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris

APIL, 46. panta pirmā daļa

APIL, 46. pants

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera tīmekļvietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris

N 293 15.

N 293

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera tīmekļvietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Pirmslīguma informācija 

Pamatinformācijas dokumenti visiem apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) veidiem

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokeris, kurš sniedz konsultācijas par apdrošināšanas ieguldījumu produktiem

Regula 1286/2014, 14. panta 2.punkts

Regula 1286/2014, 13.-14. pants, 
Deleģētā Regula 2017/653

Pamatinformācijas dokumentu nodrošina klientiem uz papīra, uz pastāvīga informācijas nesēja vai apdrošināšanas brokera tīmekļvietnē (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088

Publiskojamā informācija

Segments

Publiskošanas pamatojums

Regulējums

Publiskošanas vieta

Publiskošanas termiņš

Apdrošināšanas izplatīšana

Apdrošināšanas papildpakalpojuma starpnieku reģistrs

apdrošināšanas brokera filiāle

APIL, 13. panta ceturtā daļa

APIL, 13. pants

apdrošināšanas brokera filiāles tīmekļvietne

pastāvīgi

Apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistītu darbinieku saraksts, kuri apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu veic ārpus darbavietas vai biroja

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle

APIL, 14. panta otrā daļa

APIL, 14. pants

apdrošināšanas brokera filiāles tīmekļvietne (ja ir izveidota) VAI cita publiski pieejama tīmekļvietne

pastāvīgi

Politikas un procedūras

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle

APIL, 46. panta pirmā daļa

APIL, 46. pants

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāles tīmekļvietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Informācija par sūdzību izskatīšanas procesu

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāle

N 293 3.8. un

15.

N 293

apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanas vieta UN apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas brokera filiāles tīmekļvietne (ja ir izveidota)

pastāvīgi

Ar ilgtspēju saistītā informācija atbilstoši Regulai 2019/2088

Saīsinājums vai termins

Pilnais nosaukums

Regula 1286/2014

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem

Regula 2019/2088

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē

Regula 2017/653

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem

N 293

Latvijas Bankas noteikumi Nr. 293 "Sūdzību par apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas izplatīšanu pārvaldības kārtība"

APIL

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izplatīšanas likums

tīmekļvietne

Tirgus dalībnieka tīmekļvietne


Apdrošināšanas brokeru un filiāļu uzraudzība

Uzraudzības process apdrošināšanas brokeriem un dalībvalsts apdrošināšanas brokeru filiālēm.

Uzzināt vairāk