Latvijas Bankas bilance

may-2024
apr-2024
mar-2024
feb-2024
jan-2024
Bilances datums: 31.05.2024
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.06.2024
31.05.202430.04.2024
AKTĪVI24 664 46924 508 172
Zelts un zeltā izteiktās prasības461 785461 174
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 113 6064 097 782
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 537 110541 010
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 576 4963 556 772
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem614 674612 981
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem161 252159 826
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro82 90082 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas82 90082 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 5505 364
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 628 45412 580 749
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 679 40211 647 403
Pārējie vērtspapīri949 052933 346
Eirosistēmas iekšējās prasības6 279 7536 250 071
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā119 222119 222
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā6 003 3295 973 647
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi316 495257 325
PASĪVI24 664 46924 508 172
Banknotes apgrozībā5 537 7185 531 661
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 454 5696 130 757
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)192 865204 754
Noguldījumu iespēja6 261 7045 926 003
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm443 203321 668
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 468 8471 746 410
Saistības pret valdību2 398 198683 459
Pārējās saistības1 070 6491 062 951
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem62 78043 522
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 358 0201 260 213
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem304 723309 175
Eirosistēmas iekšējās saistības6 127 9078 264 539
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 127 9078 264 539
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības176 800188 790
Kapitāls un rezerves729 902711 437
Bilances datums: 30.04.2024
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.05.2024
30.04.202431.03.2024
AKTĪVI24 508 17225 088 147
Zelts un zeltā izteiktās prasības461 174437 577
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 097 7824 186 029
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 541 010539 381
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 556 7723 646 648
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem612 981569 908
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem159 826167 463
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro82 90082 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas82 90082 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 3644 049
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 580 74913 117 979
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 647 40312 147 769
Pārējie vērtspapīri933 346970 210
Eirosistēmas iekšējās prasības6 250 0716 219 365
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā119 222119 222
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 973 6475 942 941
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi257 325302 877
PASĪVI24 508 17225 088 147
Banknotes apgrozībā5 531 6615 526 841
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 130 7576 278 509
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)204 754248 493
Noguldījumu iespēja5 926 0036 030 016
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm321 668319 484
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 746 4102 148 533
Saistības pret valdību683 4591 082 670
Pārējās saistības1 062 9511 065 863
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem43 52244 589
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 260 2131 257 227
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem309 175151 851
Eirosistēmas iekšējās saistības8 264 5398 404 314
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 264 5398 404 314
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības188 790190 837
Kapitāls un rezerves711 437765 962
Bilances datums: 31.03.2024
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.04.2024
31.03.202429.02.2024
AKTĪVI25 088 14725 129 847
Zelts un zeltā izteiktās prasības437 577401 094
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 186 0294 082 050
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 539 381539 514
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 646 6483 542 536
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem569 908597 637
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem167 463161 579
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro82 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas82 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4 0491 644
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 117 97913 295 906
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 147 76912 339 113
Pārējie vērtspapīri970 210956 793
Eirosistēmas iekšējās prasības6 219 3656 223 822
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā119 222119 222
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 942 9415 947 398
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi302 877273 215
PASĪVI25 088 14725 129 847
Banknotes apgrozībā5 526 8415 498 877
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 278 5096 901 975
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)248 493196 567
Noguldījumu iespēja6 030 0166 705 408
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm319 484235 858
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 148 5332 427 272
Saistības pret valdību1 082 6701 360 241
Pārējās saistības1 065 8631 067 031
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem44 58948 892
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 257 227718 993
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem151 8510
Eirosistēmas iekšējās saistības8 404 3148 431 192
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 404 3148 431 192
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības190 837181 744
Kapitāls un rezerves765 962685 044
Bilances datums: 29.02.2024
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.03.2024
29.02.202431.01.2024
AKTĪVI25 129 84725 274 224
Zelts un zeltā izteiktās prasības401 094401 969
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 082 0504 134 522
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 539 514539 810
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 542 5363 594 712
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem597 637602 904
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem161 579171 856
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 64414 732
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 295 90613 414 044
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 339 11312 464 018
Pārējie vērtspapīri956 793950 026
Eirosistēmas iekšējās prasības6 223 8226 211 073
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā119 222118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 947 3985 935 022
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi273 215230 224
PASĪVI25 129 84725 274 224
Banknotes apgrozībā5 498 8775 506 599
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 901 9756 532 328
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)196 567251 947
Noguldījumu iespēja6 705 4086 280 381
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm235 858230 105
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 427 2722 150 397
Saistības pret valdību1 360 2411 114 347
Pārējās saistības1 067 0311 036 050
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem48 89262 511
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem718 993721 138
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem0
Eirosistēmas iekšējās saistības8 431 1929 144 552
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 431 1929 144 552
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības181 744211 182
Kapitāls un rezerves685 044715 412
Bilances datums: 31.01.2024
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.02.2024
31.01.202431.12.2023
AKTĪVI25 274 22425 564 820
Zelts un zeltā izteiktās prasības401 969399 378
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 134 5224 049 526
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 539 810534 839
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 594 7123 514 687
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem602 904595 802
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem171 856168 476
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 732133
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 414 04413 550 657
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 464 01812 586 724
Pārējie vērtspapīri950 026963 933
Eirosistēmas iekšējās prasības6 211 0736 412 443
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 935 0226 136 392
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi230 224295 505
PASĪVI25 274 22425 564 820
Banknotes apgrozībā5 506 5995 571 492
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 532 3287 073 547
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)251 947205 834
Noguldījumu iespēja6 280 3816 867 713
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm230 105314 720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 150 3972 218 786
Saistības pret valdību1 114 3471 131 021
Pārējās saistības1 036 0501 087 765
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem62 511184 075
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem721 1381 262 758
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem457 718
Eirosistēmas iekšējās saistības9 144 5527 569 389
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 144 5527 569 389
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības211 182182 217
Kapitāls un rezerves715 412730 118
Bilances datums: 31.12.2023
(tūkstošos eiro)
(ar labojumiem 12.02.2024)
31.12.202330.11.2023
AKTĪVI25 564 82025 467 044
Zelts un zeltā izteiktās prasības399 378399 131
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 049 5263 943 406
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 534 839536 995
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 514 6873 406 411
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem595 802586 218
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem168 476160 492
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1331 850
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 550 65713 709 924
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 586 72412 763 552
Pārējie vērtspapīri963 933946 372
Eirosistēmas iekšējās prasības6 412 4436 123 008
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā6 136 3925 846 957
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi295 505450 115
PASĪVI25 564 82025 467 044
Banknotes apgrozībā5 571 4925 505 109
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā7 073 5475 883 838
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)205 834231 705
Noguldījumu iespēja6 867 7135 652 133
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm314 720400 529
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 218 7863 062 914
Saistības pret valdību1 131 0211 955 670
Pārējās saistības1 087 7651 107 244
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem184 075150 607
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 262 7581 358 099
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem457 718509 876
Eirosistēmas iekšējās saistības7 569 3897 791 311
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 569 3897 791 311
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības182 217205 228
Kapitāls un rezerves730 118599 533