Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 31.12.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.01.2017
31.12.201630.11.2016
AKTĪVI14 771 72814 644 564
Zelts un zeltā izteiktās prasības234 305237 802
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 092 0763 150 165
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 992153 751
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 938 0842 996 414
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem358 839407 875
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem144 564152 355
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā257 160244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas257 160244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 07122 246
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 319 7566 164 174
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 357 3084 202 936
Pārējie vērtspapīri1 962 4481 961 238
Eirosistēmas iekšējās prasības4 195 8314 119 788
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 917 2693 841 226
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi160 126145 499
PASĪVI14 771 72814 644 564
Banknotes apgrozībā4 150 1064 064 680
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 191 1474 251 285
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 191 1474 251 285
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem212 239178 733
Saistības pret valdību46 71012 469
Pārējās saistības165 529166 264
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem17 8881 130
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem159 844165 122
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības5 292 3955 154 243
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 292 3955 154 243
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības294 085364 469
Kapitāls un rezerves453 304464 902
Bilances datums: 30.11.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.12.2016
30.11.201631.10.2016
AKTĪVI14 644 56414 388 661
Zelts un zeltā izteiktās prasības237 802248 044
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 150 1653 101 154
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 751151 600
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 996 4142 949 554
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem407 875400 661
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 355147 055
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm22 24611 597
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 164 1745 990 401
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 202 9363 989 942
Pārējie vērtspapīri1 961 2382 000 459
Eirosistēmas iekšējās prasības4 119 7884 107 270
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 841 2263 828 708
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi145 499137 819
PASĪVI14 644 56414 388 661
Banknotes apgrozībā4 064 6804 059 989
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 251 2854 196 573
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 251 2854 196 573
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem178 733176 811
Saistības pret valdību12 4699 756
Pārējās saistības166 264167 055
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 1303 845
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem165 122158 185
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības5 154 2434 945 716
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 154 2434 945 716
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības364 469311 833
Kapitāls un rezerves464 902535 709
Bilances datums: 31.10.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 11.11.2016
31.10.201630.09.2016
AKTĪVI14 388 66114 070 055
Zelts un zeltā izteiktās prasības248 044253 055
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 101 1542 471 602
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 600151 057
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 949 5542 320 545
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem400 661364 690
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem147 055750 464
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm11 597525
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro5 990 4015 778 837
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem3 989 9423 732 896
Pārējie vērtspapīri2 000 4592 045 941
Eirosistēmas iekšējās prasības4 107 2704 061 038
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 828 7083 782 476
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi137 819145 184
PASĪVI14 388 66114 070 055
Banknotes apgrozībā4 059 9894 039 700
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 196 5733 892 787
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 196 5733 892 787
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 140
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem176 811171 925
Saistības pret valdību9 75610 315
Pārējās saistības167 055161 610
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 8453 725
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem158 185154 128
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152
Eirosistēmas iekšējās saistības4 945 7164 947 772
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 945 7164 947 772
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības311 833259 161
Kapitāls un rezerves535 709599 565
Bilances datums: 30.09.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.09.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.10.2016
30.09.201631.08.2016
AKTĪVI14 070 05513 611 915
Zelts un zeltā izteiktās prasības253 055251 805
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 471 6022 705 021
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 057151 262
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 320 5452 553 759
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem364 690577 492
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem750 464162 955
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā244 660234 280
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660234 280
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5251 566
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro5 778 8375 494 634
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem3 732 8963 523 643
Pārējie vērtspapīri2 045 9411 970 991
Eirosistēmas iekšējās prasības4 061 0384 039 367
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 782 4763 760 805
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi145 184144 795
PASĪVI14 070 05513 611 915
Banknotes apgrozībā4 039 7004 028 335
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 892 7873 593 114
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 892 7873 593 114
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 140370
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem171 925175 000
Saistības pret valdību10 3156 319
Pārējās saistības161 610168 681
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 7251 974
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem154 128151 371
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1521 330
Eirosistēmas iekšējās saistības4 947 7724 803 648
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 947 7724 803 648
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības259 161267 054
Kapitāls un rezerves599 565589 719
Bilances datums: 31.08.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.08.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.09.2016
31.08.201631.07.2016
AKTĪVI13 611 91513 409 534
Zelts un zeltā izteiktās prasības251 805256 218
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 705 0212 690 398
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 262151 479
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 553 7592 538 919
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem577 492577 589
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem162 955177 257
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā234 280234 280
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas234 280234 280
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 5669 380
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro5 494 6345 323 006
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem3 523 6433 341 851
Pārējie vērtspapīri1 970 9911 981 155
Eirosistēmas iekšējās prasības4 039 3673 996 856
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 760 8053 718 294
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi144 795144 550
PASĪVI13 611 91513 409 534
Banknotes apgrozībā4 028 3354 042 349
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 593 1143 656 339
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 593 1143 656 339
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3700
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem175 000179 092
Saistības pret valdību6 3199 706
Pārējās saistības168 681169 386
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 9741 385
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem151 371152 340
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 3300
Eirosistēmas iekšējās saistības4 803 6484 540 467
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 803 6484 540 467
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības267 054252 508
Kapitāls un rezerves589 719585 054
Bilances datums: 31.07.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.08.2016
31.07.201630.06.2016
AKTĪVI13 409 53413 333 672
Zelts un zeltā izteiktās prasības256 218253 361
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 690 3982 903 426
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 479151 975
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 538 9192 751 451
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem577 589551 213
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem177 257187 662
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā234 280234 280
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas234 280234 280
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 38011 814
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro5 323 0065 085 289
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem3 341 8513 130 512
Pārējie vērtspapīri1 981 1551 954 777
Eirosistēmas iekšējās prasības3 996 8563 955 145
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 718 2943 676 583
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi144 550151 482
PASĪVI13 409 53413 333 672
Banknotes apgrozībā4 042 3494 003 951
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 656 3393 060 039
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 656 3393 060 039
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm012 330
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem179 092182 352
Saistības pret valdību9 70668 398
Pārējās saistības169 386113 954
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 3857 230
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem152 340152 278
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem02 513
Eirosistēmas iekšējās saistības4 540 4675 067 186
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 540 4675 067 186
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības252 508288 819
Kapitāls un rezerves585 054556 974

Multimediji