Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 31.08.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.08.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.09.2018
31.08.201831.07.2018
AKTĪVI18 062 95417 948 482
Zelts un zeltā izteiktās prasības220 563221 947
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 606 4553 575 671
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 226144 622
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 461 2293 431 049
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem324 223349 587
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 278158 540
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 75058 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 75058 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9441 858
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 683 8128 585 336
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 292 3637 187 300
Pārējie vērtspapīri1 391 4491 398 036
Eirosistēmas iekšējās prasības4 804 0044 762 005
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 525 4424 483 443
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi212 775194 788
PASĪVI18 062 95417 948 482
Banknotes apgrozībā4 396 2574 383 304
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 173 2733 969 744
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 173 2733 969 744
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm26 45021 022
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 505 8701 930 424
Saistības pret valdību80 674480 182
Pārējās saistības1 425 1961 450 242
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem8 9591 260
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem145 649147 954
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 232
Eirosistēmas iekšējās saistības7 132 4366 837 395
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 132 4366 837 395
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības309 753306 379
Kapitāls un rezerves362 075351 000
Bilances datums: 31.07.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 10.08.2018
31.07.201830.06.2018
AKTĪVI17 948 48217 810 651
Zelts un zeltā izteiktās prasības221 947229 033
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 575 6713 616 303
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 622145 867
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 431 0493 470 436
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem349 587348 077
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem158 540107 171
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 75058 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 75058 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm41 8585 098
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 585 3368 555 803
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 187 3007 146 373
Pārējie vērtspapīri1 398 0361 409 430
Eirosistēmas iekšējās prasības4 762 0054 709 449
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 483 4434 430 887
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 788180 967
PASĪVI17 948 48217 810 651
Banknotes apgrozībā4 383 3044 353 942
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 969 7445 268 036
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 969 7445 268 036
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm21 02220 575
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 930 424679 964
Saistības pret valdību480 182212 055
Pārējās saistības1 450 242467 909
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 2601 562
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 954147 393
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 837 3956 640 931
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 837 3956 640 931
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības306 379330 727
Kapitāls un rezerves351 000367 521
Bilances datums: 30.06.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.06.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.07.2018
30.06.201831.05.2018
AKTĪVI17 810 65117 970 788
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 033237 971
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 616 3033 687 624
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 867146 410
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 470 4363 541 214
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem348 077351 728
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem107 171116 983
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 750247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 750247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 09814 925
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 555 8038 457 602
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 146 3737 051 589
Pārējie vērtspapīri1 409 4301 406 013
Eirosistēmas iekšējās prasības4 709 4494 688 931
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 430 8874 410 369
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi180 967167 364
PASĪVI17 810 65117 970 788
Banknotes apgrozībā4 353 9424 315 743
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 268 0365 274 601
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 268 0365 274 601
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 57520 634
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem679 964731 308
Saistības pret valdību212 055226 079
Pārējās saistības467 909505 229
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 5621 075
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 393147 067
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 640 9316 729 542
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 640 9316 729 542
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības330 727379 690
Kapitāls un rezerves367 521371 128
Bilances datums: 31.05.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.05.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.06.2018
31.05.201830.04.2018
AKTĪVI17 970 78817 816 136
Zelts un zeltā izteiktās prasības237 971232 056
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 687 6243 645 627
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 146 410143 755
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 541 2143 501 872
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem351 728354 631
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem116 983115 863
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 9255 933
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 457 6028 405 108
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 051 5896 966 797
Pārējie vērtspapīri1 406 0131 438 311
Eirosistēmas iekšējās prasības4 688 9314 645 226
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 410 3694 366 664
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi167 364164 032
PASĪVI17 970 78817 816 136
Banknotes apgrozībā4 315 7434 298 177
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 274 6015 724 476
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 274 6015 724 476
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 63420 112
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem731 308836 751
Saistības pret valdību226 079291 113
Pārējās saistības505 229545 638
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0751 054
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 067146 957
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 729 5426 041 596
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 729 5426 041 596
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības379 690378 970
Kapitāls un rezerves371 128368 043
Bilances datums: 30.04.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 11.05.2018
30.04.201831.03.2018
AKTĪVI17 816 13617 660 262
Zelts un zeltā izteiktās prasības232 056229 542
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 645 6273 575 965
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 755142 571
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 501 8723 433 394
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem354 631359 774
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem115 863103 506
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 933136
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 405 1088 329 691
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 966 7976 889 365
Pārējie vērtspapīri1 438 3111 440 326
Eirosistēmas iekšējās prasības4 645 2264 619 478
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 366 6644 340 916
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi164 032194 510
PASĪVI17 816 13617 660 262
Banknotes apgrozībā4 298 1774 289 521
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 724 4765 307 552
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 724 4765 307 552
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 11223 582
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem836 751821 857
Saistības pret valdību291 113230 241
Pārējās saistības545 638591 616
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0544 641
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem146 957142 873
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 041 5966 368 854
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 041 5966 368 854
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības378 970308 695
Kapitāls un rezerves368 043392 687
Bilances datums: 31.03.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.03.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.04.2018
31.03.201828.02.2018
AKTĪVI17 660 26217 879 054
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 542230 444
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 575 9653 594 640
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 571142 994
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 433 3943 451 646
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem359 774369 716
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem103 506102 152
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660194 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660194 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm136298 691
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 329 6918 307 803
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 889 3656 882 915
Pārējie vērtspapīri1 440 3261 424 888
Eirosistēmas iekšējās prasības4 619 4784 585 730
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 340 9164 307 168
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 510195 218
PASĪVI17 660 26217 879 054
Banknotes apgrozībā4 289 5214 228 044
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 307 5525 058 789
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 307 5525 058 789
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm23 58220 470
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem821 857719 306
Saistības pret valdību230 24143 750
Pārējās saistības591 616675 556
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 6416 268
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem142 873143 922
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem393
Eirosistēmas iekšējās saistības6 368 8546 976 554
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 368 8546 976 554
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības308 695350 594
Kapitāls un rezerves392 687374 714

Multimediji