Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 31.05.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.05.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.06.2017
31.05.201730.04.2017
AKTĪVI15 371 60415 133 547
Zelts un zeltā izteiktās prasības240 824247 627
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 070 7403 048 711
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 083151 504
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 921 6572 897 207
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem307 984328 754
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem113 291110 833
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm7266
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 849 3786 665 976
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 465 3525 275 675
Pārējie vērtspapīri1 384 0261 390 301
Eirosistēmas iekšējās prasības4 311 1014 272 239
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 032 5393 993 677
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi233 554214 681
PASĪVI15 371 60415 133 547
Banknotes apgrozībā4 149 7414 146 565
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 994 8664 289 043
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 994 8664 289 043
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm12 1709 470
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem190 134208 555
Saistības pret valdību15 67633 533
Pārējās saistības174 458175 022
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem22 09812 606
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem149 092153 262
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 174915
Eirosistēmas iekšējās saistības6 103 9495 571 983
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 103 9495 571 983
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības263 421279 504
Kapitāls un rezerves483 959461 644
Bilances datums: 30.04.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.05.2017
30.04.201731.03.2017
AKTĪVI15 133 54714 853 935
Zelts un zeltā izteiktās prasības247 627247 873
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 048 7113 101 334
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 504153 437
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 897 2072 947 897
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem328 754326 004
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem110 833110 307
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm6663
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 665 9766 440 317
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 275 6755 075 249
Pārējie vērtspapīri1 390 3011 365 068
Eirosistēmas iekšējās prasības4 272 2394 221 059
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 993 6773 942 497
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi214 681162 318
PASĪVI15 133 54714 853 935
Banknotes apgrozībā4 146 5654 106 763
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 289 0433 803 222
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 289 0433 803 222
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 4705 870
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem208 555192 870
Saistības pret valdību33 53323 674
Pārējās saistības175 022169 196
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem12 6068 695
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem153 262160 337
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem915421
Eirosistēmas iekšējās saistības5 571 9835 860 489
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 571 9835 860 489
Pārējās saistības Eirosistēmā0
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības279 504273 911
Kapitāls un rezerves461 644441 357
Bilances datums: 31.03.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.03.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.04.2017
31.03.201728.02.2017
AKTĪVI14 853 93514 622 747
Zelts un zeltā izteiktās prasības247 873252 488
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 101 3343 158 370
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 437154 331
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 947 8973 004 039
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem326 004310 337
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem110 307130 040
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm639 683
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 440 3176 176 597
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 075 2494 823 761
Pārējie vērtspapīri1 365 0681 352 836
Eirosistēmas iekšējās prasības4 221 0594 196 001
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 942 4973 917 439
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi162 318144 571
PASĪVI14 853 93514 622 747
Banknotes apgrozībā4 106 7634 094 190
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 803 2223 994 387
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 803 2223 994 387
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 870
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem192 870225 713
Saistības pret valdību23 67455 730
Pārējās saistības169 196169 983
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem8 6951 132
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem160 337163 909
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem421
Eirosistēmas iekšējās saistības5 860 4895 399 788
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 860 4895 399 788
Pārējās saistības Eirosistēmā0
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības273 911297 981
Kapitāls un rezerves441 357445 647
Bilances datums: 28.02.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 28.02.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 10.03.2017
28.02.201731.01.2017
AKTĪVI14 622 74714 857 145
Zelts un zeltā izteiktās prasības252 488239 028
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 158 3703 058 938
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 154 331152 700
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 004 0392 906 238
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem310 337299 674
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem130 040118 725
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660257 160
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660257 160
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 68339
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 176 5976 502 782
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 823 7614 586 629
Pārējie vērtspapīri1 352 8361 916 153
Eirosistēmas iekšējās prasības4 196 0014 177 382
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 917 4393 898 820
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi144 571203 417
PASĪVI14 622 74714 857 145
Banknotes apgrozībā4 094 1904 087 019
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 994 3873 910 189
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 994 3873 910 189
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 970
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem225 713181 674
Saistības pret valdību55 73010 928
Pārējās saistības169 983170 746
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 1326 401
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem163 909155 873
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem149
Eirosistēmas iekšējās saistības5 399 7885 830 138
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 399 7885 830 138
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības297 981272 506
Kapitāls un rezerves445 647407 226
Bilances datums: 31.01.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.01.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 10.02.2017
31.01.201731.12.2016
AKTĪVI14 857 14514 772 305
Zelts un zeltā izteiktās prasības239 028234 305
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 058 9383 092 076
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 152 700153 992
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 906 2382 938 084
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem299 674358 839
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem118 725144 564
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā257 160257 160
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas257 160257 160
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm399 071
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 502 7826 319 754
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 586 6294 357 306
Pārējie vērtspapīri1 916 1531 962 448
Eirosistēmas iekšējās prasības4 177 3824 195 918
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 898 8203 917 356
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi203 417160 618
PASĪVI14 857 14514 772 305
Banknotes apgrozībā4 087 0194 150 106
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 910 1894 191 147
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 910 1894 191 147
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 970720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem181 674212 239
Saistības pret valdību10 92846 710
Pārējās saistības170 746165 529
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem6 40117 888
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem155 873159 844
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem149
Eirosistēmas iekšējās saistības5 830 1385 292 395
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 830 1385 292 395
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības272 506294 614
Kapitāls un rezerves407 226453 352
Bilances datums: 31.12.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.01.2017
31.12.201630.11.2016
AKTĪVI14 772 30514 644 564
Zelts un zeltā izteiktās prasības234 305237 802
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 092 0763 150 165
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 992153 751
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 938 0842 996 414
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem358 839407 875
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem144 564152 355
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā257 160244 660
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro257 160
Galvenās refinansēšanas operācijas
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas257 160244 660
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas257 160
Precizējošās reversās operācijas
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 07122 246
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 319 7546 164 174
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 357 3064 202 936
Pārējie vērtspapīri1 962 4481 961 238
Eirosistēmas iekšējās prasības4 195 9184 119 788
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 917 3563 841 226
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi160 618145 499
PASĪVI14 772 30514 644 564
Banknotes apgrozībā4 150 1064 064 680
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 191 1474 251 285
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 191 1474 251 285
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem212 239178 733
Saistības pret valdību46 71012 469
Pārējās saistības165 529166 264
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem17 8881 130
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem159 844165 122
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības5 292 3955 154 243
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 292 3955 154 243
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības294 614364 469
Kapitāls un rezerves453 352464 902

Multimediji