en

Latvijas Bankas bilance

jun-2020
may-2020
apr-2020
mar-2020
feb-2020
Bilances datums: 30.06.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.06.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 10.07.2020
30.06.202031.05.2020
AKTĪVI21 462 68019 927 545
Zelts un zeltā izteiktās prasības337 654331 757
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 871 6063 900 733
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 148 392148 923
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 723 2143 751 810
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem456 537476 571
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem103 710100 990
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 185 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 185 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm476416
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro9 885 0479 507 695
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem8 847 3958 479 799
Pārējie vērtspapīri1 037 6521 027 896
Eirosistēmas iekšējās prasības5 428 0355 401 569
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 156 7385 130 272
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 615207 814
PASĪVI21 462 68019 927 545
Banknotes apgrozībā4 890 4994 851 609
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 971 2175 140 747
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 971 2175 140 747
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm335 693333 288
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 899 8584 092 358
Saistības pret valdību2 765 1322 971 271
Pārējās saistības1 134 7261 121 087
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem395 610386 530
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem148 607149 218
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 734 4041 708 936
Eirosistēmas iekšējās saistības3 975 9302 189 389
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 975 9302 189 389
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības334 714326 599
Kapitāls un rezerves776 148748 871
Bilances datums: 31.05.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.05.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.06.2020
31.05.202030.04.2020
AKTĪVI19 927 54519 545 907
Zelts un zeltā izteiktās prasības331 757336 857
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 900 7334 032 687
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 148 923151 801
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 751 8103 880 886
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem476 571467 265
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem100 99098 062
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 000
Galvenās refinansēšanas operācijas 1 000
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4161 241
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro9 507 6959 114 979
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem8 479 7998 096 885
Pārējie vērtspapīri1 027 8961 018 094
Eirosistēmas iekšējās prasības5 401 5695 334 822
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 130 2725 063 525
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi207 814158 994
PASĪVI19 927 54519 545 907
Banknotes apgrozībā4 851 6094 782 720
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 140 7475 153 232
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 140 7475 153 232
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm333 288325 075
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 092 3584 005 700
Saistības pret valdību2 971 2712 883 893
Pārējās saistības1 121 0871 121 807
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem386 530388 086
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem149 218152 251
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 708 9361 705 259
Eirosistēmas iekšējās saistības2 189 3891 975 573
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)2 189 3891 975 573
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības326 599343 193
Kapitāls un rezerves748 871714 818
Bilances datums: 30.04.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.05.2020
30.04.202031.03.2020
AKTĪVI19 545 90719 132 105
Zelts un zeltā izteiktās prasības336 857313 566
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 032 6873 943 501
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 801150 556
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 880 8863 792 945
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem467 265463 724
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem98 06299 322
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 000
Galvenās refinansēšanas operācijas 1 000
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 2412 010
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro9 114 9798 773 490
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem8 096 8857 748 978
Pārējie vērtspapīri1 018 0941 024 512
Eirosistēmas iekšējās prasības5 334 8225 345 783
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 063 5255 074 486
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi158 994190 709
PASĪVI19 545 90719 132 105
Banknotes apgrozībā4 782 7204 712 407
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 153 2325 349 841
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 153 2325 349 841
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm325 075330 426
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 005 7002 100 939
Saistības pret valdību2 883 893997 940
Pārējās saistības1 121 8071 102 999
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem388 086359 049
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem152 251196 478
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 705 2591 691 836
Eirosistēmas iekšējās saistības1 975 5733 382 622
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)1 975 5733 382 622
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības343 193346 424
Kapitāls un rezerves714 818662 083
Bilances datums: 31.03.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.03.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 09.04.2020
31.03.202029.02.2020
AKTĪVI19 132 10518 882 016
Zelts un zeltā izteiktās prasības313 566315 324
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 943 5013 845 621
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 150 556151 088
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 792 9453 694 533
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem463 724469 820
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem99 32298 430
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 0101 369
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 773 4908 712 387
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 748 9787 671 346
Pārējie vērtspapīri1 024 5121 041 041
Eirosistēmas iekšējās prasības5 345 7835 255 523
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 074 4864 984 226
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi190 709183 542
PASĪVI19 132 10518 882 016
Banknotes apgrozībā4 712 4074 583 985
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 349 8415 501 512
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 349 8415 501 512
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm330 426349 897
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 100 9391 446 424
Saistības pret valdību997 940348 316
Pārējās saistības1 102 9991 098 108
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem359 049372 390
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem196 478215 522
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 691 8361 756 922
Eirosistēmas iekšējās saistības3 382 6223 619 660
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 382 6223 619 660
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības346 424335 285
Kapitāls un rezerves662 083700 419
Bilances datums: 29.02.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 29.02.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.03.2020
29.02.202031.01.2020
AKTĪVI18 882 01618 878 793
Zelts un zeltā izteiktās prasības315 324305 420
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 845 6213 867 097
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 088150 605
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 694 5333 716 492
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem469 820468 123
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem98 43091 782
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas0
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 369333
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 712 3878 698 895
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 671 3467 633 747
Pārējie vērtspapīri1 041 0411 065 148
Eirosistēmas iekšējās prasības5 255 5235 271 956
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 108
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 984 2264 999 584
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi183 542175 187
PASĪVI18 882 01618 878 793
Banknotes apgrozībā4 583 9854 598 663
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 501 5125 572 672
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 501 5125 572 672
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm349 897350 477
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 446 4241 341 234
Saistības pret valdību348 316275 790
Pārējās saistības1 098 1081 065 444
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem372 390398 275
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem215 522178 577
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 756 9221 703 388
Eirosistēmas iekšējās saistības3 619 6603 709 334
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 619 6603 709 334
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības335 285341 273
Kapitāls un rezerves700 419684 900
Bilances datums: 31.01.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.01.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.02.2020
31.01.202031.12.2019
AKTĪVI18 878 79318 745 509
Zelts un zeltā izteiktās prasības305 420289 043
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 867 0973 688 972
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 150 605149 082
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 716 4923 539 890
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem468 123460 415
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem91 78290 139
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas012 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3338
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 698 8958 721 137
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 633 7477 636 472
Pārējie vērtspapīri1 065 1481 084 665
Eirosistēmas iekšējās prasības5 271 9565 277 483
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 108114 108
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 999 5845 005 111
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi175 187206 062
PASĪVI18 878 79318 745 509
Banknotes apgrozībā4 598 6634 666 799
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 572 6725 660 676
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 572 6725 660 676
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm350 47711 871
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 341 2341 506 709
Saistības pret valdību275 790442 044
Pārējās saistības1 065 4441 064 665
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem398 275307 239
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem178 577153 351
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 703 3881 642 368
Eirosistēmas iekšējās saistības3 709 3343 833 540
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 709 3343 826 452
Pārējās saistības Eirosistēmā7 088
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības341 273329 326
Kapitāls un rezerves684 900633 630