Latvijas Bankas bilance

aug-2021
jul-2021
jun-2021
may-2021
apr-2021
Bilances datums: 31.08.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.09.2021
31.08.202131.07.2021
AKTĪVI25 011 44324 521 185
Zelts un zeltā izteiktās prasības327 693328 685
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 460 0884 091 303
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 528 857145 127
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 931 2313 946 176
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem419 115436 647
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem190 657191 910
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 311 6001 311 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 311 6001 311 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 706628
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 382 94512 284 998
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 173 05211 085 975
Pārējie vērtspapīri1 209 8931 199 023
Eirosistēmas iekšējās prasības5 712 3755 683 498
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 441 0785 412 201
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi205 264191 916
PASĪVI25 011 44324 521 185
Banknotes apgrozībā5 376 2275 369 850
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 581 8315 706 979
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 581 8315 706 979
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm603 675793 108
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 950 6222 880 634
Saistības pret valdību1 351 2071 276 080
Pārējās saistības1 599 4151 604 554
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem67 38759 301
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 666 6231 307 101
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem652 665659 953
Eirosistēmas iekšējās saistības6 772 6216 422 683
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 772 6216 422 683
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības445 487443 598
Kapitāls un rezerves894 305877 978
Bilances datums: 31.07.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.08.2021
31.07.202130.06.2021
AKTĪVI24 521 18524 425 907
Zelts un zeltā izteiktās prasības328 685316 787
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 091 3034 114 662
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 127144 994
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 946 1763 969 668
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem436 647437 418
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem191 910195 609
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 311 6001 321 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 311 6001 321 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm6281 212
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 284 99812 218 799
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 085 97511 025 002
Pārējie vērtspapīri1 199 0231 193 797
Eirosistēmas iekšējās prasības5 683 4985 637 773
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 412 2015 366 476
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi191 916182 047
PASĪVI24 521 18524 425 907
Banknotes apgrozībā5 369 8505 311 791
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 706 9796 038 201
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 706 9796 038 201
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm793 108789 290
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 880 6342 638 410
Saistības pret valdību1 276 0801 102 293
Pārējās saistības1 604 5541 536 117
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem59 30158 566
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 307 1011 338 949
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem659 953670 218
Eirosistēmas iekšējās saistības6 422 6836 285 785
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 422 6836 285 785
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības443 598464 925
Kapitāls un rezerves877 978829 772
Bilances datums: 30.06.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.07.2021
30.06.202131.05.2021
AKTĪVI24 425 90723 977 117
Zelts un zeltā izteiktās prasības316 787333 978
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 114 6624 046 897
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 994143 049
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 969 6683 903 848
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem437 418277 029
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem195 609160 102
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 321 6001 277 700
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 321 6001 277 700
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 2126
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 218 79912 082 595
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 025 00210 908 458
Pārējie vērtspapīri1 193 7971 174 137
Eirosistēmas iekšējās prasības5 637 7735 599 989
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 366 4765 328 692
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi182 047198 821
PASĪVI24 425 90723 977 117
Banknotes apgrozībā5 311 7915 270 183
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 038 2015 624 494
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)6 038 2015 624 494
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm789 290748 439
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 638 4103 205 734
Saistības pret valdību1 102 2931 667 956
Pārējās saistības1 536 1171 537 778
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem58 56631 986
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 338 9491 284 007
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem670 218678 959
Eirosistēmas iekšējās saistības6 285 7855 888 969
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 285 7855 888 969
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības464 925427 623
Kapitāls un rezerves829 772816 723
Bilances datums: 31.05.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.06.2021
31.05.202130.04.2021
AKTĪVI23 977 11723 867 958
Zelts un zeltā izteiktās prasības333 978312 932
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 046 8974 149 069
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 049143 607
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 903 8484 005 462
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem277 029331 097
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 102149 954
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 277 7001 277 700
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 277 7001 277 700
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm621 486
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 082 59511 888 111
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 908 45810 715 544
Pārējie vērtspapīri1 174 1371 172 567
Eirosistēmas iekšējās prasības5 599 9895 536 904
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 328 6925 265 607
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi198 821200 705
PASĪVI23 977 11723 867 958
Banknotes apgrozībā5 270 1835 216 637
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 624 4945 666 568
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 624 4945 666 568
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm748 439788 381
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 205 7343 116 310
Saistības pret valdību1 667 9561 573 555
Pārējās saistības1 537 7781 542 755
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem31 98625 438
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 284 0071 407 183
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem678 959674 768
Eirosistēmas iekšējās saistības5 888 9695 757 800
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 888 9695 757 800
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības427 623422 061
Kapitāls un rezerves816 723792 812
Bilances datums: 30.04.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.05.2021
30.04.202131.03.2021
AKTĪVI23 867 95823 690 804
Zelts un zeltā izteiktās prasības312 932307 231
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 149 0694 223 533
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 607145 987
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi4 005 4624 077 546
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem331 097334 724
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem149 954144 554
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 277 7001 267 700
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 277 7001 267 700
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm21 4863 601
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 888 11111 623 012
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 715 54410 451 276
Pārējie vērtspapīri1 172 5671 171 736
Eirosistēmas iekšējās prasības5 536 9045 597 827
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 265 6075 326 530
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi200 705188 622
PASĪVI23 867 95823 690 804
Banknotes apgrozībā5 216 6375 191 069
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 666 5685 826 602
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 666 5685 826 602
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm788 381790 798
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 116 3103 155 086
Saistības pret valdību1 573 5551 619 333
Pārējās saistības1 542 7551 535 753
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem25 43820 751
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 407 1831 415 369
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem674 768707 572
Eirosistēmas iekšējās saistības5 757 8005 336 069
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 757 8005 336 069
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības422 061462 550
Kapitāls un rezerves792 812784 938
Bilances datums: 31.03.2021
(tūkstošos eiro)
31.03.202128.02.2021
AKTĪVI23 690 80423 277 499
Zelts un zeltā izteiktās prasības307 231311 166
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 223 5334 088 032
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 987143 547
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi4 077 5463 944 485
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem334 724362 390
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem144 554124 572
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 267 7001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 267 7001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3 60110 089
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 623 01211 294 415
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 451 27610 149 726
Pārējie vērtspapīri1 171 7361 144 689
Eirosistēmas iekšējās prasības5 597 8275 633 840
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 326 5305 362 543
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi188 622192 995
PASĪVI23 690 80423 277 499
Banknotes apgrozībā5 191 0695 144 167
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 826 6025 557 689
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 826 6025 557 689
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm790 798701 857
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 155 0862 508 676
Saistības pret valdību1 619 333970 057
Pārējās saistības1 535 7531 538 619
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem20 75149 935
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 415 3691 187 484
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem707 572876 664
Eirosistēmas iekšējās saistības5 336 0696 069 768
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 336 0696 069 768
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības462 550424 295
Kapitāls un rezerves784 938756 964