Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 28.02.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 28.02.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 10.03.2017
28.02.201731.01.2017
AKTĪVI14 622 74714 857 145
Zelts un zeltā izteiktās prasības252 488239 028
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 158 3703 058 938
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 154 331152 700
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 004 0392 906 238
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem310 337299 674
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem130 040118 725
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660257 160
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660257 160
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 68339
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 176 5976 502 782
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 823 7614 586 629
Pārējie vērtspapīri1 352 8361 916 153
Eirosistēmas iekšējās prasības4 196 0014 177 382
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 917 4393 898 820
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi144 571203 417
PASĪVI14 622 74714 857 145
Banknotes apgrozībā4 094 1904 087 019
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 994 3873 910 189
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 994 3873 910 189
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 970
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem225 713181 674
Saistības pret valdību55 73010 928
Pārējās saistības169 983170 746
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 1326 401
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem163 909155 873
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem149
Eirosistēmas iekšējās saistības5 399 7885 830 138
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 399 7885 830 138
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības297 981272 506
Kapitāls un rezerves445 647407 226
Bilances datums: 31.01.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.01.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 10.02.2017
31.01.201731.12.2016
AKTĪVI14 857 14514 771 776
Zelts un zeltā izteiktās prasības239 028234 305
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 058 9383 092 076
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 152 700153 992
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 906 2382 938 084
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem299 674358 839
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem118 725144 564
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā257 160257 160
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas257 160257 160
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm399 071
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 502 7826 319 754
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 586 6294 357 306
Pārējie vērtspapīri1 916 1531 962 448
Eirosistēmas iekšējās prasības4 177 3824 195 918
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 898 8203 917 356
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi203 417160 089
PASĪVI14 857 14514 771 776
Banknotes apgrozībā4 087 0194 150 106
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 910 1894 191 147
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 910 1894 191 147
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 970720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem181 674212 239
Saistības pret valdību10 92846 710
Pārējās saistības170 746165 529
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem6 40117 888
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem155 873159 844
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem149
Eirosistēmas iekšējās saistības5 830 1385 292 395
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 830 1385 292 395
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības272 506294 085
Kapitāls un rezerves407 226453 352
Bilances datums: 31.12.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.01.2017
(Precizēts 10.02.2017, ietverot gada beigu korekcijas)
31.12.201630.11.2016
AKTĪVI14 771 77614 644 564
Zelts un zeltā izteiktās prasības234 305237 802
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 092 0763 150 165
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 992153 751
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 938 0842 996 414
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem358 839407 875
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem144 564152 355
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā257 160244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas257 160244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 07122 246
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 319 7546 164 174
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 357 3064 202 936
Pārējie vērtspapīri1 962 4481 961 238
Eirosistēmas iekšējās prasības4 195 9184 119 788
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 917 3563 841 226
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi160 089145 499
PASĪVI14 771 77614 644 564
Banknotes apgrozībā4 150 1064 064 680
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 191 1474 251 285
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 191 1474 251 285
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm720
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem212 239178 733
Saistības pret valdību46 71012 469
Pārējās saistības165 529166 264
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem17 8881 130
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem159 844165 122
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības5 292 3955 154 243
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 292 3955 154 243
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības294 085364 469
Kapitāls un rezerves453 352464 902
Bilances datums: 30.11.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.12.2016
30.11.201631.10.2016
AKTĪVI14 644 56414 388 661
Zelts un zeltā izteiktās prasības237 802248 044
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 150 1653 101 154
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 751151 600
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 996 4142 949 554
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem407 875400 661
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 355147 055
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm22 24611 597
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 164 1745 990 401
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 202 9363 989 942
Pārējie vērtspapīri1 961 2382 000 459
Eirosistēmas iekšējās prasības4 119 7884 107 270
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 841 2263 828 708
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi145 499137 819
PASĪVI14 644 56414 388 661
Banknotes apgrozībā4 064 6804 059 989
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 251 2854 196 573
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 251 2854 196 573
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem178 733176 811
Saistības pret valdību12 4699 756
Pārējās saistības166 264167 055
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 1303 845
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem165 122158 185
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības5 154 2434 945 716
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 154 2434 945 716
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības364 469311 833
Kapitāls un rezerves464 902535 709
Bilances datums: 31.10.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 11.11.2016
31.10.201630.09.2016
AKTĪVI14 388 66114 070 055
Zelts un zeltā izteiktās prasības248 044253 055
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 101 1542 471 602
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 600151 057
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 949 5542 320 545
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem400 661364 690
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem147 055750 464
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm11 597525
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro5 990 4015 778 837
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem3 989 9423 732 896
Pārējie vērtspapīri2 000 4592 045 941
Eirosistēmas iekšējās prasības4 107 2704 061 038
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 828 7083 782 476
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi137 819145 184
PASĪVI14 388 66114 070 055
Banknotes apgrozībā4 059 9894 039 700
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 196 5733 892 787
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 196 5733 892 787
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 140
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem176 811171 925
Saistības pret valdību9 75610 315
Pārējās saistības167 055161 610
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 8453 725
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem158 185154 128
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152
Eirosistēmas iekšējās saistības4 945 7164 947 772
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 945 7164 947 772
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības311 833259 161
Kapitāls un rezerves535 709599 565
Bilances datums: 30.09.2016
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.09.2016. bilancei
Publicēšanas datums: 12.10.2016
30.09.201631.08.2016
AKTĪVI14 070 05513 611 915
Zelts un zeltā izteiktās prasības253 055251 805
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 471 6022 705 021
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 057151 262
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 320 5452 553 759
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem364 690577 492
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem750 464162 955
Aizdevumi eiro, kas izsniegti eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā244 660234 280
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660234 280
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5251 566
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro5 778 8375 494 634
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem3 732 8963 523 643
Pārējie vērtspapīri2 045 9411 970 991
Eirosistēmas iekšējās prasības4 061 0384 039 367
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 782 4763 760 805
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi145 184144 795
PASĪVI14 070 05513 611 915
Banknotes apgrozībā4 039 7004 028 335
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 892 7873 593 114
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 892 7873 593 114
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 140370
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem171 925175 000
Saistības pret valdību10 3156 319
Pārējās saistības161 610168 681
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 7251 974
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem154 128151 371
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1521 330
Eirosistēmas iekšējās saistības4 947 7724 803 648
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 947 7724 803 648
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības259 161267 054
Kapitāls un rezerves599 565589 719

Multimediji