en

Latvijas Bankas bilance

dec-2019
nov-2019
oct-2019
sep-2019
aug-2019
Bilances datums: 31.12.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 10.01.2020
31.12.201930.11.2019
AKTĪVI18 745 43218 701 848
Zelts un zeltā izteiktās prasības289 043282 517
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 688 9723 816 759
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 082150 858
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 539 8903 665 901
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem460 415452 240
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem90 139114 074
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 25012 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas12 25012 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm8715
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 721 1378 667 625
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 636 4727 595 821
Pārējie vērtspapīri1 084 6651 071 804
Eirosistēmas iekšējās prasības5 271 8695 189 376
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 108111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 999 4974 919 761
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi211 599166 292
PASĪVI18 745 43218 701 848
Banknotes apgrozībā4 666 7994 567 029
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 660 6765 038 027
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 660 6765 038 027
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm11 871277 761
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 506 7091 869 379
Saistības pret valdību442 044792 417
Pārējās saistības1 064 6651 076 962
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem307 239303 544
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem153 351160 316
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 642 3681 681 803
Eirosistēmas iekšējās saistības3 826 4523 834 832
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 826 4523 834 832
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības256 181267 671
Kapitāls un rezerves713 786701 486
Bilances datums: 30.11.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.12.2019
30.11.201931.10.2019
AKTĪVI18 701 84818 641 181
Zelts un zeltā izteiktās prasības282 517288 396
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 816 7593 757 076
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 150 858149 433
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 665 9013 607 643
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem452 240422 591
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem114 074123 587
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 25012 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas12 25012 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm7151 416
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 667 6258 685 383
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 595 8217 626 213
Pārējie vērtspapīri1 071 8041 059 170
Eirosistēmas iekšējās prasības5 189 3765 164 368
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 919 7614 894 753
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi166 292186 114
PASĪVI18 701 84818 641 181
Banknotes apgrozībā4 567 0294 543 427
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 038 0275 094 610
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 038 0275 094 610
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm277 761218 205
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 869 3792 082 807
Saistības pret valdību792 417993 435
Pārējās saistības1 076 9621 089 372
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem303 544383 859
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem160 316249 577
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 681 8031 609 934
Eirosistēmas iekšējās saistības3 834 8323 511 612
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 834 8323 511 612
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības267 671253 013
Kapitāls un rezerves701 486694 137
Bilances datums: 31.10.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.11.2019
31.10.201930.09.2019
AKTĪVI18 641 18118 598 935
Zelts un zeltā izteiktās prasības288 396290 986
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 757 0763 827 752
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 433151 100
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 607 6433 676 652
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem422 591396 224
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem123 587120 763
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 25012 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas12 25012 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 4162 517
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 685 3838 640 651
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 626 2137 575 300
Pārējie vērtspapīri1 059 1701 065 351
Eirosistēmas iekšējās prasības5 164 3685 139 362
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 894 7534 869 747
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi186 114168 430
PASĪVI18 641 18118 598 935
Banknotes apgrozībā4 543 4274 522 330
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 094 6104 881 253
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 094 6104 881 253
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm218 205192 729
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 082 8072 121 973
Saistības pret valdību993 4351 010 781
Pārējās saistības1 089 3721 111 192
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem383 859385 379
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem249 577243 989
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 609 9341 643 787
Eirosistēmas iekšējās saistības3 511 6123 628 366
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 511 6123 628 366
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības253 013278 168
Kapitāls un rezerves694 137700 961
Bilances datums: 30.09.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.09.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 11.10.2019
30.09.201931.08.2019
AKTĪVI18 598 93518 521 585
Zelts un zeltā izteiktās prasības290 986295 095
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 827 7523 802 948
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 100149 807
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 676 6523 653 141
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem396 224398 555
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem120 763108 273
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 25032 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas12 25032 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 51774
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 640 6518 606 886
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 575 3007 539 815
Pārējie vērtspapīri1 065 3511 067 071
Eirosistēmas iekšējās prasības5 139 3625 100 746
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 869 7474 831 131
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi168 430176 758
PASĪVI18 598 93518 521 585
Banknotes apgrozībā4 522 3304 515 222
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 881 2534 660 480
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 881 2534 660 480
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm192 72911 161
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 121 9732 286 825
Saistības pret valdību1 010 7811 089 365
Pārējās saistības1 111 1921 197 460
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem385 379407 851
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem243 989219 333
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 643 7871 514 901
Eirosistēmas iekšējās saistības3 628 3663 932 718
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 628 3663 932 718
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības278 168267 040
Kapitāls un rezerves700 961706 054
Bilances datums: 31.08.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.08.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.09.2019
31.08.201931.07.2019
AKTĪVI18 521 58518 562 255
Zelts un zeltā izteiktās prasības295 095274 332
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 802 9483 790 008
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 807149 046
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 653 1413 640 962
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem398 555371 256
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem108 273111 065
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro32 25032 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas32 25032 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm741 386
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 606 8868 753 026
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 539 8157 519 212
Pārējie vērtspapīri1 067 0711 233 814
Eirosistēmas iekšējās prasības5 100 7465 059 958
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 831 1314 790 343
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi176 758168 974
PASĪVI18 521 58518 562 255
Banknotes apgrozībā4 515 2224 512 991
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 660 4804 623 327
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 660 4804 623 327
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm11 1619 631
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 286 8252 411 772
Saistības pret valdību1 089 3651 118 564
Pārējās saistības1 197 4601 293 208
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem407 851308 510
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem219 333212 983
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 514 9011 405 705
Eirosistēmas iekšējās saistības3 932 7184 167 903
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 932 7184 167 903
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības267 040272 784
Kapitāls un rezerves706 054636 649
Bilances datums: 31.07.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.08.2019
31.07.201930.06.2019
AKTĪVI18 562 25518 316 210
Zelts un zeltā izteiktās prasības274 332265 080
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 790 0083 652 840
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 046147 580
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 640 9623 505 260
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem371 256365 380
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem111 065105 668
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro32 25032 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas32 25032 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 386431
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 753 0268 719 947
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 519 2127 491 418
Pārējie vērtspapīri1 233 8141 228 529
Eirosistēmas iekšējās prasības5 059 9584 981 380
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 790 3434 711 765
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi168 974193 234
PASĪVI18 562 25518 316 210
Banknotes apgrozībā4 512 9914 473 956
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 623 3274 407 739
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 623 3274 407 739
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 63114 805
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 411 7722 408 083
Saistības pret valdību1 118 5641 116 290
Pārējās saistības1 293 2081 291 793
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem308 510327 861
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem212 983207 383
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 405 7051 385 667
Eirosistēmas iekšējās saistības4 167 9034 235 830
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 167 9034 235 830
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības272 784245 442
Kapitāls un rezerves636 649609 444