en

Latvijas Bankas bilance

oct-2019
sep-2019
aug-2019
jul-2019
jun-2019
Bilances datums: 31.10.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.11.2019
31.10.201930.09.2019
AKTĪVI18 641 18118 598 935
Zelts un zeltā izteiktās prasības288 396290 986
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 757 0763 827 752
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 433151 100
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 607 6433 676 652
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem422 591396 224
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem123 587120 763
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 25012 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas12 25012 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 4162 517
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 685 3838 640 651
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 626 2137 575 300
Pārējie vērtspapīri1 059 1701 065 351
Eirosistēmas iekšējās prasības5 164 3685 139 362
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 894 7534 869 747
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi186 114168 430
PASĪVI18 641 18118 598 935
Banknotes apgrozībā4 543 4274 522 330
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 094 6104 881 253
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 094 6104 881 253
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm218 205192 729
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 082 8072 121 973
Saistības pret valdību993 4351 010 781
Pārējās saistības1 089 3721 111 192
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem383 859385 379
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem249 577243 989
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 609 9341 643 787
Eirosistēmas iekšējās saistības3 511 6123 628 366
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 511 6123 628 366
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības253 013278 168
Kapitāls un rezerves694 137700 961
Bilances datums: 30.09.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.09.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 11.10.2019
30.09.201931.08.2019
AKTĪVI18 598 93518 521 585
Zelts un zeltā izteiktās prasības290 986295 095
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 827 7523 802 948
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 100149 807
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 676 6523 653 141
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem396 224398 555
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem120 763108 273
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro12 25032 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas12 25032 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 51774
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 640 6518 606 886
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 575 3007 539 815
Pārējie vērtspapīri1 065 3511 067 071
Eirosistēmas iekšējās prasības5 139 3625 100 746
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 869 7474 831 131
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi168 430176 758
PASĪVI18 598 93518 521 585
Banknotes apgrozībā4 522 3304 515 222
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 881 2534 660 480
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 881 2534 660 480
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm192 72911 161
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 121 9732 286 825
Saistības pret valdību1 010 7811 089 365
Pārējās saistības1 111 1921 197 460
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem385 379407 851
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem243 989219 333
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 643 7871 514 901
Eirosistēmas iekšējās saistības3 628 3663 932 718
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 628 3663 932 718
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības278 168267 040
Kapitāls un rezerves700 961706 054
Bilances datums: 31.08.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.08.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.09.2019
31.08.201931.07.2019
AKTĪVI18 521 58518 562 255
Zelts un zeltā izteiktās prasības295 095274 332
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 802 9483 790 008
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 807149 046
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 653 1413 640 962
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem398 555371 256
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem108 273111 065
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro32 25032 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas32 25032 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm741 386
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 606 8868 753 026
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 539 8157 519 212
Pārējie vērtspapīri1 067 0711 233 814
Eirosistēmas iekšējās prasības5 100 7465 059 958
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 831 1314 790 343
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi176 758168 974
PASĪVI18 521 58518 562 255
Banknotes apgrozībā4 515 2224 512 991
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 660 4804 623 327
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 660 4804 623 327
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm11 1619 631
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 286 8252 411 772
Saistības pret valdību1 089 3651 118 564
Pārējās saistības1 197 4601 293 208
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem407 851308 510
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem219 333212 983
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 514 9011 405 705
Eirosistēmas iekšējās saistības3 932 7184 167 903
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)3 932 7184 167 903
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības267 040272 784
Kapitāls un rezerves706 054636 649
Bilances datums: 31.07.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.08.2019
31.07.201930.06.2019
AKTĪVI18 562 25518 316 210
Zelts un zeltā izteiktās prasības274 332265 080
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 790 0083 652 840
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 046147 580
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 640 9623 505 260
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem371 256365 380
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem111 065105 668
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro32 25032 250
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas32 25032 250
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 386431
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 753 0268 719 947
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 519 2127 491 418
Pārējie vērtspapīri1 233 8141 228 529
Eirosistēmas iekšējās prasības5 059 9584 981 380
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 790 3434 711 765
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi168 974193 234
PASĪVI18 562 25518 316 210
Banknotes apgrozībā4 512 9914 473 956
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 623 3274 407 739
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 623 3274 407 739
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 63114 805
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 411 7722 408 083
Saistības pret valdību1 118 5641 116 290
Pārējās saistības1 293 2081 291 793
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem308 510327 861
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem212 983207 383
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 405 7051 385 667
Eirosistēmas iekšējās saistības4 167 9034 235 830
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 167 9034 235 830
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības272 784245 442
Kapitāls un rezerves636 649609 444
Bilances datums: 30.06.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.06.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.07.2019
30.06.201931.05.2019
AKTĪVI18 316 21018 406 597
Zelts un zeltā izteiktās prasības265 080248 480
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 652 8403 677 815
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 580149 271
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 505 2603 528 544
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem365 380370 166
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem105 668105 501
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro32 25038 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas32 25038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm431571
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 719 9478 847 337
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 491 4187 461 176
Pārējie vērtspapīri1 228 5291 386 161
Eirosistēmas iekšējās prasības4 981 3804 958 266
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 711 7654 688 651
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi193 234159 711
PASĪVI18 316 21018 406 597
Banknotes apgrozībā4 473 9564 444 513
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 407 7394 211 967
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 407 7394 211 967
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 80510 402
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 408 0832 078 308
Saistības pret valdību1 116 290781 941
Pārējās saistības1 291 7931 296 367
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem327 861276 818
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem207 383210 390
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 385 6671 290 206
Eirosistēmas iekšējās saistības4 235 8305 082 760
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 235 8305 082 760
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības245 442251 697
Kapitāls un rezerves609 444549 536
Bilances datums: 31.05.2019
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.05.2019. bilancei
Publicēšanas datums: 12.06.2019
31.05.201930.04.2019
AKTĪVI18 406 59718 873 359
Zelts un zeltā izteiktās prasības248 480244 447
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 677 8153 679 448
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 271149 249
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 528 5443 530 199
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem370 166366 967
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem105 501107 675
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro38 75038 750
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas38 75038 750
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5715 591
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 847 3378 843 992
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 461 1767 459 538
Pārējie vērtspapīri1 386 1611 384 454
Eirosistēmas iekšējās prasības4 958 2665 435 305
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā111 351111 351
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm158 264158 264
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 688 6515 165 690
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi159 711151 184
PASĪVI18 406 59718 873 359
Banknotes apgrozībā4 444 5134 437 347
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 211 9674 423 214
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 211 9674 423 214
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm10 4029 639
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 078 3081 556 904
Saistības pret valdību781 941255 092
Pārējās saistības1 296 3671 301 812
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem276 818250 700
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem210 390211 881
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 290 2061 257 462
Eirosistēmas iekšējās saistības5 082 7605 436 486
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 082 7605 436 486
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības251 697764 416
Kapitāls un rezerves549 536525 310