Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 30.06.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.06.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.07.2018
30.06.201831.05.2018
AKTĪVI17 810 65117 970 788
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 033237 971
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 616 3033 687 624
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 867146 410
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 470 4363 541 214
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem348 077351 728
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem107 171116 983
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro58 750247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas58 750247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 09814 925
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 555 8038 457 602
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 146 3737 051 589
Pārējie vērtspapīri1 409 4301 406 013
Eirosistēmas iekšējās prasības4 709 4494 688 931
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 430 8874 410 369
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi180 967167 364
PASĪVI17 810 65117 970 788
Banknotes apgrozībā4 353 9424 315 743
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 268 0365 274 601
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 268 0365 274 601
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 57520 634
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem679 964731 308
Saistības pret valdību212 055226 079
Pārējās saistības467 909505 229
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 5621 075
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 393147 067
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 640 9316 729 542
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 640 9316 729 542
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības330 727379 690
Kapitāls un rezerves367 521371 128
Bilances datums: 31.05.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.05.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.06.2018
31.05.201830.04.2018
AKTĪVI17 970 78817 816 136
Zelts un zeltā izteiktās prasības237 971232 056
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 687 6243 645 627
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 146 410143 755
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 541 2143 501 872
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem351 728354 631
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem116 983115 863
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 9255 933
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 457 6028 405 108
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem7 051 5896 966 797
Pārējie vērtspapīri1 406 0131 438 311
Eirosistēmas iekšējās prasības4 688 9314 645 226
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 410 3694 366 664
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi167 364164 032
PASĪVI17 970 78817 816 136
Banknotes apgrozībā4 315 7434 298 177
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 274 6015 724 476
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 274 6015 724 476
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 63420 112
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem731 308836 751
Saistības pret valdību226 079291 113
Pārējās saistības505 229545 638
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0751 054
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem147 067146 957
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 729 5426 041 596
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 729 5426 041 596
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības379 690378 970
Kapitāls un rezerves371 128368 043
Bilances datums: 30.04.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 11.05.2018
30.04.201831.03.2018
AKTĪVI17 816 13617 660 262
Zelts un zeltā izteiktās prasības232 056229 542
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 645 6273 575 965
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 755142 571
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 501 8723 433 394
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem354 631359 774
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem115 863103 506
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660247 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660247 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 933136
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 405 1088 329 691
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 966 7976 889 365
Pārējie vērtspapīri1 438 3111 440 326
Eirosistēmas iekšējās prasības4 645 2264 619 478
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 366 6644 340 916
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi164 032194 510
PASĪVI17 816 13617 660 262
Banknotes apgrozībā4 298 1774 289 521
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 724 4765 307 552
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 724 4765 307 552
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 11223 582
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem836 751821 857
Saistības pret valdību291 113230 241
Pārējās saistības545 638591 616
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 0544 641
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem146 957142 873
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības6 041 5966 368 854
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 041 5966 368 854
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības378 970308 695
Kapitāls un rezerves368 043392 687
Bilances datums: 31.03.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.03.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.04.2018
31.03.201828.02.2018
AKTĪVI17 660 26217 879 054
Zelts un zeltā izteiktās prasības229 542230 444
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 575 9653 594 640
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 571142 994
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 433 3943 451 646
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem359 774369 716
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem103 506102 152
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro247 660194 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas247 660194 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm136298 691
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 329 6918 307 803
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 889 3656 882 915
Pārējie vērtspapīri1 440 3261 424 888
Eirosistēmas iekšējās prasības4 619 4784 585 730
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 340 9164 307 168
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 510195 218
PASĪVI17 660 26217 879 054
Banknotes apgrozībā4 289 5214 228 044
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 307 5525 058 789
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 307 5525 058 789
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm23 58220 470
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem821 857719 306
Saistības pret valdību230 24143 750
Pārējās saistības591 616675 556
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 6416 268
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem142 873143 922
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem393
Eirosistēmas iekšējās saistības6 368 8546 976 554
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 368 8546 976 554
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības308 695350 594
Kapitāls un rezerves392 687374 714
Bilances datums: 28.02.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 28.02.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.03.2018
28.02.201831.01.2018
AKTĪVI17 879 05417 548 224
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 444230 188
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 594 6403 480 264
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 994141 315
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 451 6463 338 949
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem369 716349 049
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 152102 799
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro194 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas194 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm298 691648
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 307 8038 239 989
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 882 9156 800 459
Pārējie vērtspapīri1 424 8881 439 530
Eirosistēmas iekšējās prasības4 585 7304 582 633
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 307 1684 304 071
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi195 218317 994
PASĪVI17 879 05417 548 224
Banknotes apgrozībā4 228 0444 226 990
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 058 7895 596 627
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 058 7895 596 627
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 47038 925
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem719 306214 181
Saistības pret valdību43 75021 128
Pārējās saistības675 556193 053
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem6 26821 898
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem143 922142 727
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3933 524
Eirosistēmas iekšējās saistības6 976 5546 599 220
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 976 5546 599 220
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības350 594308 195
Kapitāls un rezerves374 714395 937
Bilances datums: 31.01.2018
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.01.2018. bilancei
Publicēšanas datums: 12.02.2018
31.01.201831.12.2017
AKTĪVI17 548 22417 498 642
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 188230 856
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 480 2643 608 692
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 141 315143 477
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 338 9493 465 215
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem349 049355 065
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem102 799101 333
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm648438
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro8 239 9898 131 197
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem6 800 4596 719 984
Pārējie vērtspapīri1 439 5301 411 213
Eirosistēmas iekšējās prasības4 582 6334 604 114
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 304 0714 325 552
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi317 994222 287
PASĪVI17 548 22417 498 642
Banknotes apgrozībā4 226 9904 314 088
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 596 6275 712 980
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 596 6275 712 980
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm38 92522 610
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem214 181215 712
Saistības pret valdību21 12829 516
Pārējās saistības193 053186 196
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem21 8982 535
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem142 727144 324
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 524634
Eirosistēmas iekšējās saistības6 599 2206 339 683
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 599 2206 339 683
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības308 195305 552
Kapitāls un rezerves395 937440 524

Multimediji