Latvijas Bankas bilance

oct-2021
sep-2021
aug-2021
jul-2021
jun-2021
Bilances datums: 31.10.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.11.2021
31.10.202130.09.2021
AKTĪVI25 311 43925 233 591
Zelts un zeltā izteiktās prasības328 072318 668
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 492 4594 479 979
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 533 821534 744
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 958 6383 945 235
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem433 249499 774
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem190 940202 695
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 311 6001 311 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 311 6001 311 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4 83310 348
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 599 00712 478 103
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 436 10811 253 570
Pārējie vērtspapīri1 162 8991 224 533
Eirosistēmas iekšējās prasības5 765 0205 742 981
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 493 7235 471 684
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi186 259189 443
PASĪVI25 311 43925 233 591
Banknotes apgrozībā5 425 0265 395 457
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 275 4075 400 156
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 275 4075 400 156
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm724 121725 797
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 293 4873 459 224
Saistības pret valdību1 707 0021 860 778
Pārējās saistības1 586 4851 598 446
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem61 71558 092
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 591 5701 696 924
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem686 993677 164
Eirosistēmas iekšējās saistības6 919 8786 492 283
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 919 8786 492 283
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības457 646481 445
Kapitāls un rezerves875 596847 049
Bilances datums: 30.09.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.10.2021
30.09.202131.08.2021
AKTĪVI25 233 59125 011 443
Zelts un zeltā izteiktās prasības318 668327 693
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 479 9794 460 088
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 534 744528 857
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 945 2353 931 231
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem499 774419 115
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem202 695190 657
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 311 6001 311 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 311 6001 311 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm10 3481 706
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 478 10312 382 945
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 253 57011 173 052
Pārējie vērtspapīri1 224 5331 209 893
Eirosistēmas iekšējās prasības5 742 9815 712 375
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 471 6845 441 078
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi189 443205 264
PASĪVI25 233 59125 011 443
Banknotes apgrozībā5 395 4575 376 227
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 400 1565 581 831
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 400 1565 581 831
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm725 797603 675
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 459 2242 950 622
Saistības pret valdību1 860 7781 351 207
Pārējās saistības1 598 4461 599 415
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem58 09267 387
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 696 9241 666 623
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem677 164652 665
Eirosistēmas iekšējās saistības6 492 2836 772 621
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 492 2836 772 621
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības481 445445 487
Kapitāls un rezerves847 049894 305
Bilances datums: 31.08.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.09.2021
31.08.202131.07.2021
AKTĪVI25 011 44324 521 185
Zelts un zeltā izteiktās prasības327 693328 685
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 460 0884 091 303
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 528 857145 127
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 931 2313 946 176
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem419 115436 647
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem190 657191 910
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 311 6001 311 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 311 6001 311 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 706628
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 382 94512 284 998
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 173 05211 085 975
Pārējie vērtspapīri1 209 8931 199 023
Eirosistēmas iekšējās prasības5 712 3755 683 498
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 441 0785 412 201
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi205 264191 916
PASĪVI25 011 44324 521 185
Banknotes apgrozībā5 376 2275 369 850
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 581 8315 706 979
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 581 8315 706 979
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm603 675793 108
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 950 6222 880 634
Saistības pret valdību1 351 2071 276 080
Pārējās saistības1 599 4151 604 554
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem67 38759 301
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 666 6231 307 101
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem652 665659 953
Eirosistēmas iekšējās saistības6 772 6216 422 683
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 772 6216 422 683
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības445 487443 598
Kapitāls un rezerves894 305877 978
Bilances datums: 31.07.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.08.2021
31.07.202130.06.2021
AKTĪVI24 521 18524 425 907
Zelts un zeltā izteiktās prasības328 685316 787
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 091 3034 114 662
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 127144 994
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 946 1763 969 668
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem436 647437 418
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem191 910195 609
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 311 6001 321 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 311 6001 321 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm6281 212
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 284 99812 218 799
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 085 97511 025 002
Pārējie vērtspapīri1 199 0231 193 797
Eirosistēmas iekšējās prasības5 683 4985 637 773
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 412 2015 366 476
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi191 916182 047
PASĪVI24 521 18524 425 907
Banknotes apgrozībā5 369 8505 311 791
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 706 9796 038 201
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 706 9796 038 201
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm793 108789 290
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 880 6342 638 410
Saistības pret valdību1 276 0801 102 293
Pārējās saistības1 604 5541 536 117
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem59 30158 566
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 307 1011 338 949
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem659 953670 218
Eirosistēmas iekšējās saistības6 422 6836 285 785
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 422 6836 285 785
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības443 598464 925
Kapitāls un rezerves877 978829 772
Bilances datums: 30.06.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.07.2021
30.06.202131.05.2021
AKTĪVI24 425 90723 977 117
Zelts un zeltā izteiktās prasības316 787333 978
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 114 6624 046 897
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 994143 049
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 969 6683 903 848
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem437 418277 029
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem195 609160 102
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 321 6001 277 700
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 321 6001 277 700
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 2126
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 218 79912 082 595
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 025 00210 908 458
Pārējie vērtspapīri1 193 7971 174 137
Eirosistēmas iekšējās prasības5 637 7735 599 989
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 366 4765 328 692
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi182 047198 821
PASĪVI24 425 90723 977 117
Banknotes apgrozībā5 311 7915 270 183
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 038 2015 624 494
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)6 038 2015 624 494
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm789 290748 439
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 638 4103 205 734
Saistības pret valdību1 102 2931 667 956
Pārējās saistības1 536 1171 537 778
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem58 56631 986
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 338 9491 284 007
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem670 218678 959
Eirosistēmas iekšējās saistības6 285 7855 888 969
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 285 7855 888 969
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības464 925427 623
Kapitāls un rezerves829 772816 723
Bilances datums: 31.05.2021
(tūkstošos eiro)
31.05.202130.04.2021
AKTĪVI23 977 11723 867 958
Zelts un zeltā izteiktās prasības333 978312 932
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 046 8974 149 069
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 049143 607
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 903 8484 005 462
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem277 029331 097
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 102149 954
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 277 7001 277 700
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 277 7001 277 700
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm621 486
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro12 082 59511 888 111
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 908 45810 715 544
Pārējie vērtspapīri1 174 1371 172 567
Eirosistēmas iekšējās prasības5 599 9895 536 904
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 328 6925 265 607
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi198 821200 705
PASĪVI23 977 11723 867 958
Banknotes apgrozībā5 270 1835 216 637
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 624 4945 666 568
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 624 4945 666 568
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm748 439788 381
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 205 7343 116 310
Saistības pret valdību1 667 9561 573 555
Pārējās saistības1 537 7781 542 755
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem31 98625 438
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 284 0071 407 183
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem678 959674 768
Eirosistēmas iekšējās saistības5 888 9695 757 800
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 888 9695 757 800
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības427 623422 061
Kapitāls un rezerves816 723792 812