en

Latvijas Bankas bilance

mar-2021
feb-2021
jan-2021
dec-2020
nov-2020
Bilances datums: 31.03.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.04.2021
31.03.202128.02.2021
AKTĪVI23 690 80423 277 499
Zelts un zeltā izteiktās prasības307 231311 166
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 223 5334 088 032
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 987143 547
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi4 077 5463 944 485
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem334 724362 390
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem144 554124 572
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 267 7001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 267 7001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3 60110 089
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 623 01211 294 415
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 451 27610 149 726
Pārējie vērtspapīri1 171 7361 144 689
Eirosistēmas iekšējās prasības5 597 8275 633 840
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 326 5305 362 543
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi188 622192 995
PASĪVI23 690 80423 277 499
Banknotes apgrozībā5 191 0695 144 167
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 826 6025 557 689
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 826 6025 557 689
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm790 798701 857
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 155 0862 508 676
Saistības pret valdību1 619 333970 057
Pārējās saistības1 535 7531 538 619
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem20 75149 935
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 415 3691 187 484
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem707 572876 664
Eirosistēmas iekšējās saistības5 336 0696 069 768
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 336 0696 069 768
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības462 550424 295
Kapitāls un rezerves784 938756 964
Bilances datums: 28.02.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.03.2021
28.02.202131.01.2021
AKTĪVI23 277 49923 060 952
Zelts un zeltā izteiktās prasības311 166329 327
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 088 0324 128 737
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 547143 498
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 944 4853 985 239
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem362 390335 634
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem124 572123 644
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm10 089430
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 294 41511 058 623
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 149 7269 935 212
Pārējie vērtspapīri1 144 6891 123 411
Eirosistēmas iekšējās prasības5 633 8405 629 683
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 362 5435 358 386
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi192 995194 874
PASĪVI23 277 49923 060 952
Banknotes apgrozībā5 144 1675 117 799
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 557 6895 335 824
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 557 6895 335 824
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm701 857604 084
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 508 6762 511 227
Saistības pret valdību970 057987 436
Pārējās saistības1 538 6191 523 791
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem49 935144 095
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 187 484692 978
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem876 6641 340 832
Eirosistēmas iekšējās saistības6 069 7686 087 230
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 069 7686 087 230
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības424 295421 354
Kapitāls un rezerves756 964805 529
Bilances datums: 31.01.2021
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.02.2021
31.01.202131.12.2020
AKTĪVI23 060 95223 045 742
Zelts un zeltā izteiktās prasības329 327330 139
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 128 7373 970 780
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 498142 411
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 985 2393 828 369
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem335 634333 706
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem123 644119 143
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm430120
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 058 62311 129 440
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 935 21210 008 456
Pārējie vērtspapīri1 123 4111 120 984
Eirosistēmas iekšējās prasības5 629 6835 673 974
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 358 3865 402 677
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi194 874228 440
PASĪVI23 060 95223 045 742
Banknotes apgrozībā5 117 7995 142 726
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 335 8246 053 812
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 335 8246 053 812
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm604 084577 746
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 511 2273 012 014
Saistības pret valdību987 4361 588 192
Pārējās saistības1 523 7911 423 822
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem144 095238 737
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem692 978615 986
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 340 8321 364 010
Eirosistēmas iekšējās saistības6 087 2304 837 613
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 087 2304 809 553
Pārējās saistības Eirosistēmā28 060
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības421 354409 700
Kapitāls un rezerves805 529793 398
Bilances datums: 31.12.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.01.2021
(Precizēts 11.02.2021)
31.12.202030.11.2020
AKTĪVI23 045 74222 755 585
Zelts un zeltā izteiktās prasības330 139315 962
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 970 7803 901 137
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 411144 163
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 828 3693 756 974
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem333 706365 793
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem119 143125 677
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm120394
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 129 44010 984 897
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 008 4569 890 210
Pārējie vērtspapīri1 120 9841 094 687
Eirosistēmas iekšējās prasības5 673 9745 592 019
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 402 6775 320 722
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi228 440209 706
PASĪVI23 045 74222 755 585
Banknotes apgrozībā5 142 7265 033 451
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 053 8125 224 317
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)6 053 8125 224 317
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm577 746568 154
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 012 0143 997 702
Saistības pret valdību1 588 1922 622 126
Pārējās saistības1 423 8221 375 576
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem238 737254 626
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem615 986327 757
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 364 0101 660 969
Eirosistēmas iekšējās saistības4 837 6134 497 154
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 809 5534 497 154
Pārējās saistības Eirosistēmā28 060
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības409 700349 441
Kapitāls un rezerves793 398842 014
Bilances datums: 30.11.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 11.12.2020
30.11.202031.10.2020
AKTĪVI22 755 58522 520 314
Zelts un zeltā izteiktās prasības315 962345 030
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 901 1373 950 302
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 163145 879
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 756 9743 804 423
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem365 793377 397
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem125 677106 950
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm394399
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 984 89710 749 506
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 890 2109 658 797
Pārējie vērtspapīri1 094 6871 090 709
Eirosistēmas iekšējās prasības5 592 0195 561 625
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 320 7225 290 328
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi209 706169 105
PASĪVI22 755 58522 520 314
Banknotes apgrozībā5 033 4514 997 418
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 224 3174 967 629
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 224 3174 967 629
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm568 154359 624
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 997 7024 045 110
Saistības pret valdību2 622 1262 667 088
Pārējās saistības1 375 5761 378 022
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem254 626460 793
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem327 757145 984
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 660 9691 931 547
Eirosistēmas iekšējās saistības4 497 1544 441 258
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 497 1544 441 258
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības349 441351 184
Kapitāls un rezerves842 014819 767
Bilances datums: 31.10.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.11.2020
31.10.202030.09.2020
AKTĪVI22 520 31422 355 374
Zelts un zeltā izteiktās prasības345 030344 133
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 950 3023 965 896
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 879145 262
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 804 4233 820 634
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem377 397402 975
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem106 950111 156
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3991 133
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 749 50610 547 106
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 658 7979 472 973
Pārējie vērtspapīri1 090 7091 074 133
Eirosistēmas iekšējās prasības5 561 6255 541 193
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 290 3285 269 896
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi169 105181 782
PASĪVI22 520 31422 355 374
Banknotes apgrozībā4 997 4184 968 824
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 967 6294 742 901
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 967 6294 742 901
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm359 624355 249
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 045 1104 181 673
Saistības pret valdību2 667 0882 808 009
Pārējās saistības1 378 0221 373 664
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem460 793421 247
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem145 984186 170
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 931 5471 906 626
Eirosistēmas iekšējās saistības4 441 2584 404 946
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 441 2584 404 946
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības351 184361 138
Kapitāls un rezerves819 767826 600