Latvijas Bankas bilance

Bilances datums: 31.07.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 11.08.2017
31.07.201730.06.2017
AKTĪVI15 804 82515 053 023
Zelts un zeltā izteiktās prasības230 788232 568
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 121 0213 104 898
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 987147 343
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 976 0342 957 555
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem288 753302 318
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem121 478123 082
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 384250
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro7 148 4336 492 423
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 860 8005 666 011
Pārējie vērtspapīri1 287 633826 412
Eirosistēmas iekšējās prasības4 399 7454 355 405
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 121 1834 076 843
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi248 563197 419
PASĪVI15 804 82515 053 023
Banknotes apgrozībā4 211 2034 189 399
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 797 6754 004 951
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 797 6754 004 951
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm18 6905 190
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem277 691262 660
Saistības pret valdību98 22489 019
Pārējās saistības179 467173 641
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem16 5719 794
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem149 461154 502
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 1811 349
Eirosistēmas iekšējās saistības6 587 9605 688 722
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 587 9605 688 722
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības264 436260 323
Kapitāls un rezerves477 957476 133
Bilances datums: 30.06.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.06.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.07.2017
30.06.201731.05.2017
AKTĪVI15 053 02315 371 604
Zelts un zeltā izteiktās prasības232 568240 824
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 104 8983 070 740
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 147 343149 083
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 957 5552 921 657
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem302 318307 984
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem123 082113 291
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm25072
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 492 4236 849 378
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 666 0115 465 352
Pārējie vērtspapīri826 4121 384 026
Eirosistēmas iekšējās prasības4 355 4054 311 101
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 076 8434 032 539
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi197 419233 554
PASĪVI15 053 02315 371 604
Banknotes apgrozībā4 189 3994 149 741
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 004 9513 994 866
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 004 9513 994 866
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 19012 170
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem262 660190 134
Saistības pret valdību89 01915 676
Pārējās saistības173 641174 458
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem9 79422 098
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem154 502149 092
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 3492 174
Eirosistēmas iekšējās saistības5 688 7226 103 949
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 688 7226 103 949
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības260 323263 421
Kapitāls un rezerves476 133483 959
Bilances datums: 31.05.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.05.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.06.2017
31.05.201730.04.2017
AKTĪVI15 371 60415 133 547
Zelts un zeltā izteiktās prasības240 824247 627
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 070 7403 048 711
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 149 083151 504
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 921 6572 897 207
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem307 984328 754
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem113 291110 833
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm7266
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 849 3786 665 976
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 465 3525 275 675
Pārējie vērtspapīri1 384 0261 390 301
Eirosistēmas iekšējās prasības4 311 1014 272 239
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā4 032 5393 993 677
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi233 554214 681
PASĪVI15 371 60415 133 547
Banknotes apgrozībā4 149 7414 146 565
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 994 8664 289 043
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 994 8664 289 043
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm12 1709 470
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem190 134208 555
Saistības pret valdību15 67633 533
Pārējās saistības174 458175 022
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem22 09812 606
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem149 092153 262
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem2 174915
Eirosistēmas iekšējās saistības6 103 9495 571 983
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 103 9495 571 983
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības263 421279 504
Kapitāls un rezerves483 959461 644
Bilances datums: 30.04.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.04.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.05.2017
30.04.201731.03.2017
AKTĪVI15 133 54714 853 935
Zelts un zeltā izteiktās prasības247 627247 873
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 048 7113 101 334
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 151 504153 437
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 897 2072 947 897
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem328 754326 004
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem110 833110 307
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm6663
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 665 9766 440 317
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 275 6755 075 249
Pārējie vērtspapīri1 390 3011 365 068
Eirosistēmas iekšējās prasības4 272 2394 221 059
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 993 6773 942 497
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi214 681162 318
PASĪVI15 133 54714 853 935
Banknotes apgrozībā4 146 5654 106 763
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 289 0433 803 222
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 289 0433 803 222
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 4705 870
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem208 555192 870
Saistības pret valdību33 53323 674
Pārējās saistības175 022169 196
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem12 6068 695
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem153 262160 337
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem915421
Eirosistēmas iekšējās saistības5 571 9835 860 489
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 571 9835 860 489
Pārējās saistības Eirosistēmā0
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības279 504273 911
Kapitāls un rezerves461 644441 357
Bilances datums: 31.03.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.03.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 12.04.2017
31.03.201728.02.2017
AKTĪVI14 853 93514 622 747
Zelts un zeltā izteiktās prasības247 873252 488
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 101 3343 158 370
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 153 437154 331
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi2 947 8973 004 039
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem326 004310 337
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem110 307130 040
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660244 660
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660244 660
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm639 683
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 440 3176 176 597
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem5 075 2494 823 761
Pārējie vērtspapīri1 365 0681 352 836
Eirosistēmas iekšējās prasības4 221 0594 196 001
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 942 4973 917 439
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi162 318144 571
PASĪVI14 853 93514 622 747
Banknotes apgrozībā4 106 7634 094 190
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 803 2223 994 387
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 803 2223 994 387
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 870
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem192 870225 713
Saistības pret valdību23 67455 730
Pārējās saistības169 196169 983
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem8 6951 132
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem160 337163 909
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem421
Eirosistēmas iekšējās saistības5 860 4895 399 788
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 860 4895 399 788
Pārējās saistības Eirosistēmā0
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības273 911297 981
Kapitāls un rezerves441 357445 647
Bilances datums: 28.02.2017
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 28.02.2017. bilancei
Publicēšanas datums: 10.03.2017
28.02.201731.01.2017
AKTĪVI14 622 74714 857 145
Zelts un zeltā izteiktās prasības252 488239 028
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 158 3703 058 938
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 154 331152 700
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 004 0392 906 238
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem310 337299 674
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem130 040118 725
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro244 660257 160
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas244 660257 160
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 68339
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro6 176 5976 502 782
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem4 823 7614 586 629
Pārējie vērtspapīri1 352 8361 916 153
Eirosistēmas iekšējās prasības4 196 0014 177 382
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā115 082115 082
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm163 480163 480
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā3 917 4393 898 820
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi144 571203 417
PASĪVI14 622 74714 857 145
Banknotes apgrozībā4 094 1904 087 019
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā3 994 3873 910 189
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)3 994 3873 910 189
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5 970
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem225 713181 674
Saistības pret valdību55 73010 928
Pārējās saistības169 983170 746
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 1326 401
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem163 909155 873
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem149
Eirosistēmas iekšējās saistības5 399 7885 830 138
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)5 399 7885 830 138
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības297 981272 506
Kapitāls un rezerves445 647407 226

Multimediji