en

Latvijas Bankas bilance

dec-2020
nov-2020
oct-2020
sep-2020
aug-2020
Bilances datums: 31.12.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.12.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.01.2021
31.12.202030.11.2020
AKTĪVI23 046 95722 755 585
Zelts un zeltā izteiktās prasības330 139315 962
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 972 4753 901 137
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 142 411144 163
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 830 0643 756 974
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem333 706365 793
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem119 798125 677
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm120394
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro11 129 44010 984 897
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem10 008 4559 890 210
Pārējie vērtspapīri1 120 9851 094 687
Eirosistēmas iekšējās prasības5 669 0645 592 019
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 397 7675 320 722
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi232 215209 706
PASĪVI23 046 95722 755 585
Banknotes apgrozībā5 142 7265 033 451
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā6 053 8125 224 317
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)6 053 8125 224 317
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm577 746568 154
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 010 9063 997 702
Saistības pret valdību1 587 6862 622 126
Pārējās saistības1 423 2201 375 576
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem238 737254 626
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem615 986327 757
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 364 0101 660 969
Eirosistēmas iekšējās saistības4 809 5534 497 154
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 809 5534 497 154
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības359 807349 441
Kapitāls un rezerves873 674842 014
Bilances datums: 30.11.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.11.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 11.12.2020
30.11.202031.10.2020
AKTĪVI22 755 58522 520 314
Zelts un zeltā izteiktās prasības315 962345 030
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 901 1373 950 302
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 163145 879
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 756 9743 804 423
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem365 793377 397
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem125 677106 950
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm394399
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 984 89710 749 506
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 890 2109 658 797
Pārējie vērtspapīri1 094 6871 090 709
Eirosistēmas iekšējās prasības5 592 0195 561 625
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 320 7225 290 328
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi209 706169 105
PASĪVI22 755 58522 520 314
Banknotes apgrozībā5 033 4514 997 418
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 224 3174 967 629
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 224 3174 967 629
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm568 154359 624
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 997 7024 045 110
Saistības pret valdību2 622 1262 667 088
Pārējās saistības1 375 5761 378 022
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem254 626460 793
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem327 757145 984
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 660 9691 931 547
Eirosistēmas iekšējās saistības4 497 1544 441 258
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 497 1544 441 258
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības349 441351 184
Kapitāls un rezerves842 014819 767
Bilances datums: 31.10.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.10.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.11.2020
31.10.202030.09.2020
AKTĪVI22 520 31422 355 374
Zelts un zeltā izteiktās prasības345 030344 133
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 950 3023 965 896
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 879145 262
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 804 4233 820 634
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem377 397402 975
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem106 950111 156
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 260 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 260 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm3991 133
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 749 50610 547 106
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 658 7979 472 973
Pārējie vērtspapīri1 090 7091 074 133
Eirosistēmas iekšējās prasības5 561 6255 541 193
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 290 3285 269 896
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi169 105181 782
PASĪVI22 520 31422 355 374
Banknotes apgrozībā4 997 4184 968 824
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 967 6294 742 901
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 967 6294 742 901
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm359 624355 249
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 045 1104 181 673
Saistības pret valdību2 667 0882 808 009
Pārējās saistības1 378 0221 373 664
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem460 793421 247
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem145 984186 170
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 931 5471 906 626
Eirosistēmas iekšējās saistības4 441 2584 404 946
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 441 2584 404 946
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības351 184361 138
Kapitāls un rezerves819 767826 600
Bilances datums: 30.09.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 30.09.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.10.2020
30.09.202031.08.2020
AKTĪVI22 355 37422 027 789
Zelts un zeltā izteiktās prasības344 133352 033
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 965 8963 878 654
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 145 262143 679
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 820 6343 734 975
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem402 975391 761
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem111 156110 951
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 260 0001 185 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 260 0001 185 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 133133
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 547 10610 382 660
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 472 9739 326 177
Pārējie vērtspapīri1 074 1331 056 483
Eirosistēmas iekšējās prasības5 541 1935 511 701
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 269 8965 240 404
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi181 782214 896
PASĪVI22 355 37422 027 789
Banknotes apgrozībā4 968 8244 958 955
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 742 9014 492 783
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 742 9014 492 783
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm355 249353 752
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 181 6734 183 340
Saistības pret valdību2 808 0092 804 861
Pārējās saistības1 373 6641 378 479
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem421 247416 926
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem186 170143 801
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 906 6261 848 130
Eirosistēmas iekšējās saistības4 404 9464 459 367
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 404 9464 459 367
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības361 138339 482
Kapitāls un rezerves826 600831 253
Bilances datums: 31.08.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.08.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 11.09.2020
31.08.202031.07.2020
AKTĪVI22 027 78921 808 678
Zelts un zeltā izteiktās prasības352 033356 833
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 878 6543 805 908
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 143 679144 102
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 734 9753 661 806
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem391 761393 750
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem110 951103 132
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 185 0001 185 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 185 0001 185 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm133628
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 382 66010 231 489
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 326 1779 177 134
Pārējie vērtspapīri1 056 4831 054 355
Eirosistēmas iekšējās prasības5 511 7015 474 877
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 240 4045 203 580
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi214 896257 061
PASĪVI22 027 78921 808 678
Banknotes apgrozībā4 958 9554 939 474
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 492 7834 466 897
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 492 7834 466 897
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm353 752354 648
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 183 3404 252 391
Saistības pret valdību2 804 8612 883 521
Pārējās saistības1 378 4791 368 870
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem416 926444 060
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem143 801144 309
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 848 1301 794 406
Eirosistēmas iekšējās saistības4 459 3674 267 258
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 459 3674 267 258
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības339 482334 756
Kapitāls un rezerves831 253810 479
Bilances datums: 31.07.2020
(tūkstošos eiro)
Skaidrojumi Latvijas Bankas 31.07.2020. bilancei
Publicēšanas datums: 12.08.2020
31.07.202030.06.2020
AKTĪVI21 808 67821 462 680
Zelts un zeltā izteiktās prasības356 833337 654
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 805 9083 871 606
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 144 102148 392
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 661 8063 723 214
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem393 750456 537
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem103 132103 710
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro1 185 0001 185 000
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas1 185 0001 185 000
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm628476
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro10 231 4899 885 047
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem9 177 1348 847 395
Pārējie vērtspapīri1 054 3551 037 652
Eirosistēmas iekšējās prasības5 474 8775 428 035
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā114 095114 095
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 203 5805 156 738
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi257 061194 615
PASĪVI21 808 67821 462 680
Banknotes apgrozībā4 939 4744 890 499
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 466 8974 971 217
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)4 466 8974 971 217
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm354 648335 693
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem4 252 3913 899 858
Saistības pret valdību2 883 5212 765 132
Pārējās saistības1 368 8701 134 726
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem444 060395 610
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem144 309148 607
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem1 794 4061 734 404
Eirosistēmas iekšējās saistības4 267 2583 975 930
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)4 267 2583 975 930
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības334 756334 714
Kapitāls un rezerves810 479776 148