Latvijas Bankas bilance

feb-2023
jan-2023
dec-2022
nov-2022
oct-2022
Bilances datums: 28.02.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.03.2023
28.02.202331.01.2023
AKTĪVI25 756 39325 728 234
Zelts un zeltā izteiktās prasības364 291376 765
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 894 7573 957 698
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 550 205546 798
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 344 5523 410 900
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem616 587526 199
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem168 853155 895
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro342 900422 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas342 900422 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm29 8761 480
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro14 225 12614 147 770
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem13 269 79913 210 127
Pārējie vērtspapīri955 327937 643
Eirosistēmas iekšējās prasības5 894 6585 888 311
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 618 6075 612 260
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi219 345251 216
PASĪVI25 756 39325 728 234
Banknotes apgrozībā5 519 2585 533 315
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 720 7304 732 951
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)296 179307 906
Noguldījumu iespēja4 424 5514 425 045
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm431 903369 158
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 330 6243 288 229
Saistības pret valdību2 170 6752 129 453
Pārējās saistības1 159 9491 158 776
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem74 717111 955
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 215 2641 139 841
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem237 82081 135
Eirosistēmas iekšējās saistības9 403 2989 586 944
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 403 2989 586 944
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības224 295193 417
Kapitāls un rezerves598 484691 289
Bilances datums: 31.01.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.02.2023
31.01.202331.12.2022
AKTĪVI25 728 23425 750 694
Zelts un zeltā izteiktās prasības376 765364 821
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 957 6983 788 044
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 546 798549 961
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 410 9003 238 083
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem526 199522 039
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem155 895156 383
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro422 900522 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas422 900522 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 4806 304
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro14 147 77014 081 606
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem13 210 12713 134 812
Pārējie vērtspapīri937 643946 794
Eirosistēmas iekšējās prasības5 888 3115 926 959
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 612 2605 650 908
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi251 216381 638
PASĪVI25 728 23425 750 694
Banknotes apgrozībā5 533 3155 635 738
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 732 9515 217 165
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)307 906343 816
Noguldījumu iespēja4 425 0454 873 349
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm369 158320 273
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 288 2292 517 104
Saistības pret valdību2 129 4531 157 761
Pārējās saistības1 158 7761 359 343
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem111 955171 688
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 139 841706 038
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem81 13534 701
Eirosistēmas iekšējās saistības9 586 94410 376 364
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 586 94410 370 127
Pārējās saistības Eirosistēmā6 237
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības193 417184 740
Kapitāls un rezerves691 289586 883
Bilances datums: 31.12.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.01.2023
(Precizēts 10.02.2023)
31.12.202230.11.2022
AKTĪVI25 750 69425 595 512
Zelts un zeltā izteiktās prasības364 821362 869
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 788 0443 851 481
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 549 961556 859
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 238 0833 294 622
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem522 039525 808
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem156 383155 264
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro522 900532 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas522 900532 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm6 30415
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro14 081 60613 965 604
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem13 134 81213 010 713
Pārējie vērtspapīri946 794954 891
Eirosistēmas iekšējās prasības5 926 9595 874 335
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 650 9085 600 661
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi381 638327 236
PASĪVI25 750 69425 595 512
Banknotes apgrozībā5 635 7385 586 430
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 217 1654 720 218
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)343 816351 833
Noguldījumu iespēja4 873 3494 368 385
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm320 273100 673
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 517 1043 284 787
Saistības pret valdību1 157 7611 993 471
Pārējās saistības1 359 3431 291 316
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem171 688176 287
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem706 038557 702
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem34 701
Eirosistēmas iekšējās saistības10 376 36410 333 554
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)10 370 12710 333 554
Pārējās saistības Eirosistēmā6 237
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības184 740484 549
Kapitāls un rezerves586 883351 312
Bilances datums: 30.11.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.12.2022
30.11.202231.10.2022
AKTĪVI25 595 51225 457 388
Zelts un zeltā izteiktās prasības362 869353 054
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 851 4813 927 659
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 556 859568 282
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 294 6223 359 377
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem525 808533 855
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem155 264152 195
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro532 900575 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas532 900575 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1511
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 965 60413 848 163
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem13 010 71312 906 514
Pārējie vērtspapīri954 891941 649
Eirosistēmas iekšējās prasības5 874 3355 867 810
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 600 6615 594 136
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi327 236199 041
PASĪVI25 595 51225 457 388
Banknotes apgrozībā5 586 4305 604 015
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 720 2184 789 120
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)351 833307 421
Noguldījumu iespēja4 368 3854 481 699
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm100 67387 101
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 284 7873 597 114
Saistības pret valdību1 993 4712 305 381
Pārējās saistības1 291 3161 291 733
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem176 28744 851
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem557 702614 752
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem
Eirosistēmas iekšējās saistības10 333 5549 912 216
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)10 333 5549 912 216
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības484 549508 615
Kapitāls un rezerves351 312299 604
Bilances datums: 31.10.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.11.2022
31.10.202230.09.2022
AKTĪVI25 457 38826 071 101
Zelts un zeltā izteiktās prasības353 054364 792
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 927 6594 051 462
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 568 282576 454
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 359 3773 475 008
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem533 855544 960
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 195351 266
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro575 600575 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas575 600575 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1130 601
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 848 16313 902 001
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 906 51412 966 047
Pārējie vērtspapīri941 649935 954
Eirosistēmas iekšējās prasības5 867 8105 874 903
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 594 1365 601 229
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi199 041375 516
PASĪVI25 457 38826 071 101
Banknotes apgrozībā5 604 0155 614 153
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā4 789 1205 863 597
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)307 421450 814
Noguldījumu iespēja4 481 6995 412 783
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm87 10153 335
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 597 1143 151 304
Saistības pret valdību2 305 3811 856 172
Pārējās saistības1 291 7331 295 132
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem44 85131 215
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem614 752672 830
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem0
Eirosistēmas iekšējās saistības9 912 2169 819 512
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 912 2169 819 512
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības508 615542 843
Kapitāls un rezerves299 604322 312
Bilances datums: 30.09.2022
(tūkstošos eiro)
30.09.202231.08.2022
AKTĪVI26 071 10126 102 703
Zelts un zeltā izteiktās prasības364 792366 323
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 051 4624 354 131
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 576 454572 143
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 475 0083 781 988
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem544 960520 433
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem351 266160 125
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro575 600596 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas575 600596 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm30 60129 003
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 902 00113 932 884
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 966 04712 919 289
Pārējie vērtspapīri935 9541 013 595
Eirosistēmas iekšējās prasības5 874 9035 906 582
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 601 2295 632 908
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi375 516236 622
PASĪVI26 071 10126 102 703
Banknotes apgrozībā5 614 1535 649 713
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 863 5975 464 815
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)450 8145 464 815
Noguldījumu iespēja5 412 783
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm53 335261 543
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 151 3043 847 712
Saistības pret valdību1 856 1722 286 009
Pārējās saistības1 295 1321 561 703
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem31 21531 722
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem672 8301 158 350
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem0295 577
Eirosistēmas iekšējās saistības9 819 5128 364 061
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 819 5128 364 061
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības542 843504 432
Kapitāls un rezerves322 312524 778