Latvijas Bankas bilance

jun-2022
may-2022
apr-2022
mar-2022
feb-2022
Bilances datums: 30.06.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.07.2022
(Precizēts 12.07.2022)
30.06.202231.05.2022
AKTĪVI26 017 01626 004 085
Zelts un zeltā izteiktās prasības371 831369 668
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 260 3184 262 488
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 561 360553 672
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 698 9583 708 816
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem498 990504 993
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem162 475163 459
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro596 600656 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas596 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti40 000
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm14 1202 829
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 958 93013 924 192
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 874 85212 820 311
Pārējie vērtspapīri1 084 0781 103 881
Eirosistēmas iekšējās prasības5 941 8495 886 773
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 668 1755 613 099
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi211 903233 083
PASĪVI26 017 01626 004 085
Banknotes apgrozībā5 745 5225 714 504
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 474 1525 433 876
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 474 1525 433 876
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm733 501738 324
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 646 5313 684 629
Saistības pret valdību2 041 6462 038 619
Pārējās saistības1 604 8851 646 010
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem63 52557 437
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 505 1351 483 242
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem723 992715 527
Eirosistēmas iekšējās saistības7 148 5717 120 298
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 148 5717 120 298
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības496 189449 351
Kapitāls un rezerves479 898606 897
Bilances datums: 31.05.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.06.2022
31.05.202230.04.2022
AKTĪVI26 004 08525 972 136
Zelts un zeltā izteiktās prasības369 668388 801
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 262 4884 421 212
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 553 672559 873
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 708 8163 861 339
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem504 993535 528
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem163 459174 719
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro656 600616 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas616 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti40 000
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm2 82920 413
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 924 19213 763 380
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 820 31112 650 790
Pārējie vērtspapīri1 103 8811 112 590
Eirosistēmas iekšējās prasības5 886 7735 844 954
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 613 0995 571 280
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi233 083206 529
PASĪVI26 004 08525 972 136
Banknotes apgrozībā5 714 5045 691 119
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 433 8765 557 560
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 433 8765 557 560
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm738 324728 444
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 684 6293 672 046
Saistības pret valdību2 038 6192 007 979
Pārējās saistības1 646 0101 664 067
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem57 43753 912
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 483 2421 625 732
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem715 527741 560
Eirosistēmas iekšējās saistības7 120 2986 722 509
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)7 120 2986 722 509
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības449 351539 038
Kapitāls un rezerves606 897640 216
Bilances datums: 30.04.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.05.2022
30.04.202231.03.2022
AKTĪVI25 972 13625 597 906
Zelts un zeltā izteiktās prasības388 801371 868
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 421 2124 359 466
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 559 873547 133
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 861 3393 812 333
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem535 528526 589
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem174 719176 275
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro616 600616 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas616 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm20 41329 120
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 763 38013 488 772
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 650 79012 371 065
Pārējie vērtspapīri1 112 5901 117 707
Eirosistēmas iekšējās prasības5 844 9545 817 033
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 571 2805 543 359
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi206 529212 183
PASĪVI25 972 13625 597 906
Banknotes apgrozībā5 691 1195 644 332
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 557 5605 818 782
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 557 5605 818 782
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm728 444735 631
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 672 0463 306 063
Saistības pret valdību2 007 9791 592 936
Pārējās saistības1 664 0671 713 127
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem53 91255 223
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 625 7321 598 660
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem741 560716 565
Eirosistēmas iekšējās saistības6 722 5096 519 321
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 722 5096 519 321
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības539 038470 770
Kapitāls un rezerves640 216732 559
Bilances datums: 31.03.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.04.2022
31.03.202228.02.2022
AKTĪVI25 597 90625 335 437
Zelts un zeltā izteiktās prasības371 868364 891
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 359 4664 407 448
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 547 133547 221
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 812 3333 860 227
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem526 589530 869
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem176 275163 108
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro616 600616 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas616 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm29 12016 960
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 488 77213 218 299
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 371 06512 086 475
Pārējie vērtspapīri1 117 7071 131 824
Eirosistēmas iekšējās prasības5 817 0335 825 474
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 543 3595 551 800
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi212 183191 788
PASĪVI25 597 90625 335 437
Banknotes apgrozībā5 644 3325 548 888
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 818 7825 660 766
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 818 7825 660 766
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm735 631750 118
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 306 0633 550 612
Saistības pret valdību1 592 9361 881 708
Pārējās saistības1 713 1271 668 904
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem55 22371 445
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 598 6601 627 662
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem716 565701 007
Eirosistēmas iekšējās saistības6 519 3216 200 780
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 519 3216 200 780
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības470 770454 115
Kapitāls un rezerves732 559770 044
Bilances datums: 28.02.2022
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.03.2022
28.02.202231.01.2022
AKTĪVI25 335 43725 248 910
Zelts un zeltā izteiktās prasības364 891343 258
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 407 4484 436 089
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 547 221548 055
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 860 2273 888 034
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem530 869541 905
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem163 108179 601
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro616 600616 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas616 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm16 9608 791
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 218 29913 049 858
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 086 47511 910 813
Pārējie vērtspapīri1 131 8241 139 045
Eirosistēmas iekšējās prasības5 825 4745 873 662
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 551 8005 599 988
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi191 788199 146
PASĪVI25 335 43725 248 910
Banknotes apgrozībā5 548 8885 519 118
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 660 7665 534 791
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 660 7665 534 791
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm750 118642 483
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 550 6123 514 061
Saistības pret valdību1 881 7081 845 340
Pārējās saistības1 668 9041 668 721
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem71 44558 078
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 627 6621 592 909
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem701 007697 954
Eirosistēmas iekšējās saistības6 200 7806 407 924
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 200 7806 407 924
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības454 115470 797
Kapitāls un rezerves770 044810 795
Bilances datums: 31.01.2022
(tūkstošos eiro)
31.01.202231.12.2021
AKTĪVI25 248 91025 074 429
Zelts un zeltā izteiktās prasības343 258344 166
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 436 0894 495 181
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 548 055542 959
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 888 0343 952 222
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem541 905528 428
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem179 601174 081
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro616 600616 600
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas616 600616 600
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm8 7914 255
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 049 85812 839 996
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem11 910 81311 690 783
Pārējie vērtspapīri1 139 0451 149 213
Eirosistēmas iekšējās prasības5 873 6625 868 008
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā116 472116 472
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 599 9885 594 334
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi199 146203 714
PASĪVI25 248 91025 074 429
Banknotes apgrozībā5 519 1185 536 624
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 534 7916 406 673
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)5 534 7916 406 673
Noguldījumu iespēja
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm642 483649 746
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 514 0613 438 792
Saistības pret valdību1 845 3401 803 339
Pārējās saistības1 668 7211 635 453
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem58 07857 955
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 592 9091 594 262
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem697 954688 359
Eirosistēmas iekšējās saistības6 407 9245 356 980
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)6 407 9245 322 638
Pārējās saistības Eirosistēmā34 342
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības470 797436 383
Kapitāls un rezerves810 795908 655