Latvijas Bankas bilance

oct-2023
sep-2023
aug-2023
jul-2023
jun-2023
Bilances datums: 31.10.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 10.11.2023
31.10.202330.09.2023
AKTĪVI25 344 13225 564 081
Zelts un zeltā izteiktās prasības401 978377 383
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 898 0003 959 672
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 543 454545 477
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 354 5463 414 195
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem578 440619 050
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem153 421166 357
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm1 08416 881
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 753 56513 876 916
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 814 30112 945 880
Pārējie vērtspapīri939 264931 036
Eirosistēmas iekšējās prasības6 094 7126 069 666
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 818 6615 793 615
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi370 032385 256
PASĪVI25 344 13225 564 081
Banknotes apgrozībā5 520 5035 535 142
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 404 4635 293 026
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)254 093191 497
Noguldījumu iespēja5 150 3705 101 529
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm407 871388 936
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 818 2722 893 951
Saistības pret valdību1 720 3661 778 614
Pārējās saistības1 097 9061 115 337
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem164 844160 799
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 295 3251 312 284
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem478 273324 078
Eirosistēmas iekšējās saistības8 574 3248 916 152
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 574 3248 916 152
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības207 755238 978
Kapitāls un rezerves472 502500 735
Bilances datums: 30.09.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.10.2023
30.09.202331.08.2023
AKTĪVI25 564 08125 506 606
Zelts un zeltā izteiktās prasības377 383382 704
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 959 6723 991 821
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 545 477538 133
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 414 1953 453 688
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem619 050586 023
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem166 357156 651
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm16 8819 021
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 876 91613 869 897
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 945 88012 932 870
Pārējie vērtspapīri931 036937 027
Eirosistēmas iekšējās prasības6 069 6666 070 004
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 793 6155 793 953
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi385 256347 585
PASĪVI25 564 08125 506 606
Banknotes apgrozībā5 535 1425 552 618
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 293 0265 358 508
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)191 497157 331
Noguldījumu iespēja5 101 5295 201 177
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm388 936390 683
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 893 9512 322 501
Saistības pret valdību1 778 6141 211 899
Pārējās saistības1 115 3371 110 602
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem160 799129 890
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 312 2841 364 399
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem324 078352 042
Eirosistēmas iekšējās saistības8 916 1529 227 930
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 916 1529 227 930
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības238 978219 168
Kapitāls un rezerves500 735588 867
Bilances datums: 31.08.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.09.2023
31.08.202331.07.2023
AKTĪVI25 506 60625 406 277
Zelts un zeltā izteiktās prasības382 704379 815
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 991 8213 973 241
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 538 133535 284
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 453 6883 437 957
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem586 023584 013
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem156 651152 388
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm9 021510
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 869 89713 871 479
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 932 87012 927 655
Pārējie vērtspapīri937 027943 824
Eirosistēmas iekšējās prasības6 070 0046 024 763
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 793 9535 748 712
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi347 585327 168
PASĪVI25 506 60625 406 277
Banknotes apgrozībā5 552 6185 576 473
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 358 5085 226 832
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)157 331175 578
Noguldījumu iespēja5 201 1775 051 254
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm390 683428 121
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 322 5013 173 155
Saistības pret valdību1 211 8992 065 859
Pārējās saistības1 110 6021 107 296
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem129 890131 566
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 364 3991 352 100
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem352 042353 953
Eirosistēmas iekšējās saistības9 227 9308 342 507
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 227 9308 342 507
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības219 168200 156
Kapitāls un rezerves588 867621 414
Bilances datums: 31.07.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 11.08.2023
31.07.202330.06.2023
AKTĪVI25 406 27725 328 381
Zelts un zeltā izteiktās prasības379 815374 922
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 973 2413 967 874
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 535 284538 318
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 437 9573 429 556
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem584 013579 539
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem152 388150 672
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 90092 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 90092 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm5104 569
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 871 47913 840 841
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 927 65512 904 343
Pārējie vērtspapīri943 824936 498
Eirosistēmas iekšējās prasības6 024 7635 980 470
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 748 7125 704 419
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi327 168336 594
PASĪVI25 406 27725 328 381
Banknotes apgrozībā5 576 4735 565 232
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 226 8325 142 963
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)175 578241 780
Noguldījumu iespēja5 051 2544 901 183
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm428 121437 794
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem3 173 1551 906 867
Saistības pret valdību2 065 859772 040
Pārējās saistības1 107 2961 134 827
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem131 56698 221
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 352 1001 330 240
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem353 953302 352
Eirosistēmas iekšējās saistības8 342 5079 738 901
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)8 342 5079 738 901
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības200 156199 559
Kapitāls un rezerves621 414606 252
Bilances datums: 30.06.2023
(tūkstošos eiro)
Publicēšanas datums: 12.07.2023
(Precizēts 12.07.2023)
30.06.202331.05.2023
AKTĪVI25 328 38125 551 151
Zelts un zeltā izteiktās prasības374 922392 624
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem3 967 8744 005 013
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 538 318546 494
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 429 5563 458 519
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem579 539586 571
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem150 672165 830
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro92 900342 900
Galvenās refinansēšanas operācijas
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas92 900342 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm4 56921 130
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 840 84113 811 943
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 904 34312 869 183
Pārējie vērtspapīri936 498942 760
Eirosistēmas iekšējās prasības5 980 4705 958 579
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 704 4195 682 528
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi336 594266 561
PASĪVI25 328 38125 551 151
Banknotes apgrozībā5 565 2325 558 022
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 142 9635 117 089
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)241 780226 853
Noguldījumu iespēja4 901 1834 890 236
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm437 794426 190
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem1 906 8672 395 624
Saistības pret valdību772 0401 266 469
Pārējās saistības1 134 8271 129 155
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem98 221111 438
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 330 2401 352 262
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem302 352349 745
Eirosistēmas iekšējās saistības9 738 9019 352 278
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 738 9019 352 278
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības199 559246 313
Kapitāls un rezerves606 252642 190
Bilances datums: 31.05.2023
(tūkstošos eiro)
31.05.202330.04.2023
AKTĪVI25 551 15125 431 054
Zelts un zeltā izteiktās prasības392 624386 000
Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem4 005 0133 884 633
Prasības pret Starptautisko Valūtas fondu 546 494539 043
Atlikumi kredītiestādēs un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi3 458 5193 345 590
Prasības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem586 571582 025
Prasības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem165 830156 487
Eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegtie aizdevumi eiro342 900343 900
Galvenās refinansēšanas operācijas 1 000
Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas342 900342 900
Precizējošās reversās operācijas
Strukturālās reversās operācijas
Aizdevumu iespēja uz nakti
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu aizdevumi
Pārējās prasības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm21 1304 048
Eiro zonas valstu rezidentu vērtspapīri eiro13 811 94313 918 325
Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem12 869 18312 979 960
Pārējie vērtspapīri942 760938 365
Eirosistēmas iekšējās prasības5 958 5795 898 663
Līdzdalība Eiropas Centrālās bankas kapitālā118 849118 849
Prasības par Eiropas Centrālajai bankai nodotajām ārējām rezervēm157 202157 202
Prasības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)
Pārējās prasības Eirosistēmā5 682 5285 622 612
Nepabeigtie norēķini
Pārējie aktīvi266 561256 973
PASĪVI25 551 15125 431 054
Banknotes apgrozībā5 558 0225 555 982
Saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā5 117 0895 140 310
Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu)226 853215 253
Noguldījumu iespēja4 890 2364 925 057
Termiņnoguldījumi
Precizējošās reversās operācijas
Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi
Pārējās saistības eiro pret eiro zonas valstu kredītiestādēm426 190434 513
Saistības eiro pret citiem eiro zonas valstu rezidentiem2 395 6242 480 115
Saistības pret valdību1 266 4691 352 823
Pārējās saistības1 129 1551 127 292
Saistības eiro pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem111 438113 700
Saistības ārvalstu valūtā pret eiro zonas valstu rezidentiem1 352 2621 326 174
Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus eiro zonas esošo valstu rezidentiem349 745341 889
Eirosistēmas iekšējās saistības9 352 2789 183 990
Saistības par TARGET2 sistēmas norēķiniem un nacionālo centrālo banku korespondentkontiem (neto)9 352 2789 183 990
Pārējās saistības Eirosistēmā
Nepabeigtie norēķini
Pārējās saistības246 313191 512
Kapitāls un rezerves642 190662 869