en
Publicēts: 18.06.2020

Jaunākajā Finanšu Stabilitātes Pārskatā uzzināsiet par Latvijas finanšu sistēmas attīstības galvenajām tendencēm un finanšu sistēmas noturību:

  • Covid-19 pandēmijai ir plaša ietekme, taču Latvijas kredītiestāžu spēja absorbēt šokus ir laba – tām kopumā ir labas kapitāla un likviditātes rezerves.
  • Atšķirībā no 2008. gada krīzes Latvijas finanšu sistēma ir daudz noturīgāka, un tautsaimniecība – sabalansētāka. Būtiska atšķirība ir Latvijas dalība eiro zonā.
  • Iekšzemes uzņēmumu kreditēšana ir ilgstoši vāja gan pieprasījuma, gan piedāvājuma faktoru, t.sk. tautsaimniecības strukturālo nepilnību dēļ.
  • Latvijas finanšu sektorā īstenotas apjomīgas reformas NILLTPF jomā un turpinās nozīmīgas strukturālās pārmaiņas.
  • Lasiet arī par kiberdrošības un klimata riskiem, kredītiestāžu darbības modeļa maiņu, makrouzraudzības mēriem, jaunu rīku ciklisko risku novērtēšanai.

FSP 2020 infografika