Publicēts: 02.02.2024.

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji un, tiekoties ar Latvijas Bankas pārstāvjiem, pārrunāja gan šogad plānoto sadarbību un izaicinājumus, gan aktuālās norises Latvijas finanšu sektorā.

Vizītes laikā Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji tikās arī ar trīs lielāko Latvijas komercbanku, par kurām ir tieši atbildīga Vienotā noregulējuma valde, un Centrālā vērtspapīru depozitārija Nasdaq CSD SE pārstāvjiem.

Vienotā noregulējuma valdi vizītē Latvijā pārstāvēja valdes locekle Tuija Taosa, Noregulējuma plānošanas un lēmumu nodaļas vadītājs Hosē Manuels Panero Rivass un vecākā banku noregulējuma eksperte Ladislava Barisiča.

Vienotā noregulējuma valde ir Eiropas Savienības institūcija, kas sadarbībā ar dalībvalstu noregulējuma iestādēm centralizēti īsteno vienotu noregulējuma mehānismu.

Latvijā noregulējuma iestāde ir Latvijas Banka. Latvijas Banka sadarbojas ar Vienoto noregulējuma valdi vienotā noregulējuma procesos un īsteno Vienotās noregulējuma valdes pieņemtos lēmumus.

Vienotā noregulējuma valde īsteno uzdevumus un tiesības attiecībā uz tām Latvijas bankām, kuras pakļautas Eiropas Centrālās bankas tiešai uzraudzībai vienotā uzraudzības mehānisma ietvaros, kā arī pārrobežu grupām. Pašlaik Latvijā Vienotā noregulējuma valde ir tieši atbildīga par pēc aktīviem lielāko banku – "Swedbank" AS, AS "SEB banka" un Akciju sabiedrība "Citadele banka" – noregulējuma funkciju. Savukārt par noregulējuma pasākumu piemērošanu (vai nepiemērošanu) pārējām Latvijas bankām atbildīga ir Latvijas Banka.

Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...