Publicēts: 17.01.2024.

Latvijas Banka noteikusi noregulējuma un kompensāciju sistēmas prioritātes 2024.-2026. gadam, un atbilstoši tām apstiprināts 2024. gada darbības plāns. Plānotas gan tirgus dalībnieku klātienes pārbaudes, gan citas aktivitātes.

Noregulējuma aktivitātes aptver kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības (IBS), uz kurām attiecas Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likums. Savukārt aktivitātes kompensāciju sistēmas jomā attiecas uz Noguldījumu garantiju fonda (NGF), ieguldītāju aizsardzības sistēmas un Apdrošināto aizsardzības fonda dalībniekiem.

Noregulējuma un kompensāciju sistēmas prioritātes paredz, ka 2024. gadā Latvijas Banka veiks trīs klātienes pārbaudes (ietvertas kopējā Latvijas Bankas pārbaužu ietvarā) un dažādas neklātienes aktivitātes, lai panāktu efektīvu iepriekšminēto iestāžu noregulējamību, kā arī klientu – noguldītāju, ieguldītāju un apdrošināto personu – interešu aizsardzību krīzes gadījumos.

Noregulējuma un kompensāciju sistēmas 2024. gada darbības plāns ietver piecas aktivitātes.

1. Kredītiestāžu un IBS noregulējuma plānu aktualizēšana un minimālo prasību par pašu kapitālu un saistībām noteikšana atbilstoši kredītiestāžu un IBS biznesa modeļiem un riskiem.

2. Noregulējuma instrumentu piemērošanas operacionalizācija. Šī aktivitāte tiks īstenota Eiropas Komisijas strukturālā atbalsta projekta "Tehniskais atbalsts Igaunijai, Lietuvai un Latvijai nacionālās rokasgrāmatas izstrādei" ietvaros. Projekta gaitā plānots izstrādāt darba dokumentus (lēmumus, līgumu projektus, procedūras, metodoloģijas u.c.) noregulējuma instrumentu piemērošanai.

3. Rīcības ietvara aktualizēšana iespējamai finanšu krīzes situācijai. Šī aktivitāte ietver vairākus uzdevumus:

  • veikt stresa testu pārrobežu noregulējuma jomā,
  • veikt NGF stresa testu ar mērķi pārbaudīt garantētas atlīdzības izmaksu funkcijas, NGF finansējuma iespējas,
  • pilnveidot ieguldītāju aizsardzības sistēmas funkcionalitāti un saskaņā ar Ieguldītāju aizsardzības likuma prasībām izstrādāt noteikumus par informācijas atklāšanu ieguldītājiem par aizsardzības pasākumiem un par informācijas sagatavošanu par izmaksājamajām kompensācijām.

4. Dalība Eiropas Savienības jaunā apdrošināšanas noregulējuma ietvara izstrādes procesā. Pēc Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (The insurance recovery and resolution directive) apstiprināšanas plānots to ieviest nacionālajā likumdošanā un izveidot operacionālo mehānismu jaunā noregulējuma ietvara īstenošanai.

5. Dalība Eiropas Savienības noregulējuma un kompensāciju sistēmas ietvara pilnveidošanas procesā (Union crisis management and deposit insurance framework - CMDI). Procesa mērķis ir padarīt efektīvāku sistēmu kredītiestāžu maksātnespējas novēršanai. Vairāk par šo procesu var uzzināt Eiropas Komisijas tīmekļvietnē un Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē.

Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...