Publicēts: 16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski samazinājies noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NILLTPF) riska līmenis un būtiski stiprinātas iekšējās kontroles sistēmas, tāpēc pašlaik jāturpina riskos balstītas pieejas ieviešana. Sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm, jāpanāk, lai NILLTPF novēršanas jomas regulējums Latvijas finanšu iestādēs tiktu piemērots samērīgi, neapgrūtinot finanšu pakalpojumu pieejamību, investīciju piesaisti un Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Šonedēļ Latvijas Banka piedalījās Finanšu sektora attīstības padomes sēdē, kurā tika izskatīts Nacionālais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējuma ziņojums par 2020.–2022. gadu un Nacionālā finanšu noziegumu novēršanas un apkarošanas stratēģija, kā arī apspriestas Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas ekspertu komitejas (MONEYVAL) aktualitātes saistībā ar 6. kārtas novērtējumu.

Latvijas Bankas padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale uzsver: "Finanšu noziegumu novēršanas uzraudzības jomā atslēgas vārds ir samērība. Starptautiski Latvijas darbs šajā jomā novērtēts atzinīgi, taču pārmērīga kredītiestāžu piesardzība rada finanšu pakalpojumu pieejamības problēmas. Uzraudzības procesā pamanām situācijas, kas liecina, ka finanšu sektorā notikušo straujo pārmaiņu rezultātā ne vienmēr sadarbībā ar klientiem tiek piemērota samērīga pieeja, īpaši attiecībā uz zema riska klientiem vai specifiskām klientu grupām. Latvijas Banka ir izstrādājusi pasākumu plānu nākamajam gadam, lai vērtētu finanšu iestāžu NILLTPF riska pārvaldības praksi, un pārbaužu procesā pievērsīs uzmanību arī zema riska klientu apkalpošanai. Finanšu pakalpojumu pieejamība ir mūsu prioritāte."

Līdztekus sekmīgai NILLTPF novēršanas standartu ieviešanai Latvijā un arī citās valstīs vērojama finanšu iestāžu atteikšanās uzņemties riskus. Ņemot vērā šīs problēmas globālo raksturu un saikni ar NILLTPF novēršanas regulējumu, vairākas starptautiskās organizācijas ir reaģējušas uz augošajām bažām par kredītiestāžu nepamatotu sadarbības pārtraukšanu ar to klientiem un šādas rīcības ietekmi.

Latvijas Banka un iepriekš Finanšu un kapitāla tirgus komisija, sākot ar 2020. gadu, bet īpaši pēdējo divu gadu laikā, būtisku uzmanību veltījusi samērīgas regulējuma praktiskās piemērošanas aspektiem – sadarbībā ar nozari izstrādājot AML rokasgrāmatu, sniedzot izvērstus skaidrojumus, sagatavojot un publicējot labās un sliktās prakses piemērus, organizējot kredītiestāžu un to klientu mediācijas procesus, kā arī rīkojot izglītojošus pasākumus un sniedzot konsultācijas.

Latvijas Bankas atbilde uz kredītiestāžu  piesardzību ir regulējuma pārmaiņas un jaunu produktu izveide. Pašlaik tiek atviegloti pamatkonta pakalpojuma nosacījumi un izstrādāts priekšlikums uzņēmumu saimnieciskās darbības konta regulējumam. Līdztekus minētajam plānota kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju NILLTPF novēršanas uzraudzības ietvara izveide, AML rokasgrāmatas pilnveide, skaidrojumu sagatavošana par nesamērīgu NILLTPF novēršanas prasību piemērošanas gadījumiem, nepamatotu sadarbības pārtraukšanu ar mērķi izvairīties no riska un sankciju prasību piemērošanu publiskās un privātās partnerības ietvaros, kā arī starptautiskā pieredzes apmaiņa.

Latvijas kredītiestāžu noguldījumu ģeogrāfiskajā struktūrā turpinās pēdējo gadu tendence – nedaudz pieaug Latvijas un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstu rezidentu noguldījumi. 2023. gada 2. ceturksnī Latvijas klientu noguldījumu īpatsvars kredītiestāžu piesaistīto noguldījumu kopējā atlikumā sasniedzis 87.8 %, bet EEZ valstu klientu noguldījumi veido 8.2 %. Neraugoties uz regulāri veiktajām pārbaudēm, kredītiestādēm krietni retāk piemēroti sodi, jo būtiski palielinājusies to izpratne par risku pārvaldību.

Plānojot nākamā gada finanšu sektora uzraudzības prioritātes, Latvijas Banka ir apkopojusi būtiskāko informāciju par NILLTPF novēršanas uzraudzību.

Citi jaunumi

06.12.2023.

Četri Latvijas uzņēmumi saņem Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023, izaugsmes balva – Rīgas Stradiņa universitātei

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023 šogad saņēma...
05.12.2023.

Neizmantojamo aktīvu riski ražošanas ķēdēs un to ekonomiskā ietekme eirozonā

Pētījums 6/2023
05.12.2023.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludinājusi kārtējo studentu zinātniski...
30.11.2023.

Izvēlētas iespējamās nākotnes eiro banknošu tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni"

Īsumā Izvēlētās iespējamās tēmas ir "Eiropas kultūra" un...
27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
14.11.2023.

Par Latvijas Bankas darbu brīvdienā

Saistībā ar valsts svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
09.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž zelta kolekcijas monētu "Zelta zirgi"

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs zelta monētu...
09.11.2023.

M. Kazāka ievadvārdi Latvijas Bankas tautsaimniecība konferencē

Dāmas un kungi! Sveicu jūs Latvijas Bankas gadskārtējā...