Procentu likmju statistika

Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas01.02.-07.02.2017.-0.42
Līdz 1 mēnesim24.01.-31.01.2017.-0.44
1-3 mēnešu16.01.-23.01.2017.-0.42
Ilgāk par 3 mēnešiem08.01.-15.01.2017.0.00
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas01.02.-07.02.2017.0.47
Līdz 1 mēnesim01.02.-07.02.2017.0.44
1-3 mēnešu08.01.-15.01.2017.0.50
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)12/20162.94
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)12/20164.82
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)12/20166.50
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)12/20164.72
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)12/20160.11
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)12/20160.06
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)12/20160.63
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)12/20160.03
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.62
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.14
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.67
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.35
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20162.67
Likmes par citiem periodiem
 
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas01.02.-07.02.2017.-0.42
Līdz 1 mēnesim24.01.-31.01.2017.-0.44
1-3 mēnešu16.01.-23.01.2017.-0.42
Ilgāk par 3 mēnešiem08.01.-15.01.2017.0.00
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas01.02.-07.02.2017.0.47
Līdz 1 mēnesim01.02.-07.02.2017.0.44
1-3 mēnešu08.01.-15.01.2017.0.50
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)12/20162.94
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)12/20164.82
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)12/20166.50
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)12/20164.72
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)12/20160.11
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)12/20160.06
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)12/20160.63
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)12/20160.03
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.62
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.14
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.67
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)12/20160.35
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20162.67
Likmes par citiem periodiem

Likmes par citiem periodiem

Multimediji