Procentu likmju statistika

Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas08.03.-15.03.2017.-0.40
Līdz 1 mēnesim16.02.-23.02.2017.-0.42
1-3 mēnešu16.01.-23.01.2017.-0.42
Ilgāk par 3 mēnešiem08.01.-15.01.2017.0.00
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas08.03.-15.03.2017.0.35
Līdz 1 mēnesim08.03.-15.03.2017.0.69
1-3 mēnešu08.03.-15.03.2017.0.75
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)1/20172.67
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)1/20176.17
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)1/20177.18
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)1/20175.02
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)1/20170.05
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)1/20170.01
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)1/20170.60
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)1/20170.01
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.70
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.16
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.64
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.31
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20162.67
Likmes par citiem periodiem
 
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas08.03.-15.03.2017.-0.40
Līdz 1 mēnesim16.02.-23.02.2017.-0.42
1-3 mēnešu16.01.-23.01.2017.-0.42
Ilgāk par 3 mēnešiem08.01.-15.01.2017.0.00
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas08.03.-15.03.2017.0.35
Līdz 1 mēnesim08.03.-15.03.2017.0.69
1-3 mēnešu08.03.-15.03.2017.0.75
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)1/20172.67
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)1/20176.17
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)1/20177.18
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)1/20175.02
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)1/20170.05
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)1/20170.01
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)1/20170.60
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)1/20170.01
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.70
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.16
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.64
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)1/20170.31
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20162.67
Likmes par citiem periodiem

Likmes par citiem periodiem

Multimediji