Procentu likmju statistika

Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas24.05.-31.05.2017.-0.40
Līdz 1 mēnesim08.06.-15.06.2017.-0.40
1-3 mēnešu16.04.-23.04.2017.0.00
Ilgāk par 3 mēnešiem08.01.-15.01.2017.0.00
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas08.06.-15.06.2017.0.52
Līdz 1 mēnesim08.06.-15.06.2017.2.68
1-3 mēnešu01.06.-07.06.2017.0.75
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)4/20172.69
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)4/20175.66
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)4/20173.49
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)4/20174.96
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)4/20170.00
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)4/20170.00
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)4/20170.61
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)4/20170.01
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.84
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.27
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.73
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.32
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20162.67
Likmes par citiem periodiem
 
Periods% gadā
Eiro izsniegto starpbanku kredītu procentu likmes
Dienas24.05.-31.05.2017.-0.40
Līdz 1 mēnesim08.06.-15.06.2017.-0.40
1-3 mēnešu16.04.-23.04.2017.0.00
Ilgāk par 3 mēnešiem08.01.-15.01.2017.0.00
Ārvalstu valūtās izsniegto kredītu procentu likmes
Dienas08.06.-15.06.2017.0.52
Līdz 1 mēnesim08.06.-15.06.2017.2.68
1-3 mēnešu01.06.-07.06.2017.0.75
Ilgāk par 3 mēnešiem16.12.-23.12.2014.0.06
Iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām izsniegto kredītu procentu likmes
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti eiro)4/20172.69
Kredīti privātpersonām (izsniegti eiro)4/20175.66
Kredīti uzņēmumiem (izsniegti ārvalstu valūtā)4/20173.49
Kredīti privātpersonām (izsniegti ārvalstu valūtā)4/20174.96
No iekšzemes uzņēmumiem un privātpersonām piesaistīto noguldījumu procentu likmes
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti eiro)4/20170.00
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)4/20170.00
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti eiro)4/20170.61
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti eiro)4/20170.01
Uzņēmumu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.84
Uzņēmumu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.27
Privātpersonu termiņnoguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.73
Privātpersonu pieprasījuma noguldījumi (veikti ārvalstu valūtā)4/20170.32
Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem eiro izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai20162.67
Likmes par citiem periodiem

Likmes par citiem periodiem

Multimediji