Publicēts: 03.01.2022.

Publicēta Latvijas Bankas 2022. gada statistikas programma un Latvijas Bankas vidēja termiņa statistikas darba programma 2023.–2025. gadam.

Prioritārie 2022. gada uzdevumi statistikas jomā ietver gan statistiskās informācijas nodrošināšanu, gan tiesību aktu izstrādi. Latvijas Banka nodrošinās nosūtīto kartei piesaistīto maksājumu statistikas, kā arī 4. mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas ietvaros iegūto Latvijas datu apkopošanu un publicēšanu. Ievērojot Latvijas Bankas likuma spēkā stāšanos 2023. gada 1. janvārī, tiks izstrādātas prasības un kārtība attiecībā uz to statistisko datu pieejamību pētnieciskajam darbam, kuri netieši ļauj identificēt statistisko datu sniedzēju vai jebkuru citu personu, kā arī ieteikumi sankciju noteikšanai statistikas jomā. Atbilstoši jaunajam likumam no jauna tiks izdoti arī pašlaik spēkā esošie Latvijas Bankas noteikumi, kuri nosaka statistisko datu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību.

Savukārt prioritārie 2023. gada uzdevumi statistikas jomā ir saistīti ar datu sniegšanas sloga optimizēšanu atsevišķām statistisko datu sniedzēju grupām, kuras Latvijas Bankai iesniedz "Ceturkšņa finanšu pārskatu (1-FP)", kā arī jaunu statistisko prasību ieviešanu ieguldījumu fondu un apdrošināšanas sabiedrību statistikas jomā.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Citi paziņojumi

20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...
08.03.2022.

Jauns datu avots maksājumu bilances statistikas datu sagatavošanai

Sākot ar datiem par 2022. gada janvāri, maksājumu bilances...