Publicēts: 24.07.2020.

Saistībā ar Covid-19 izraisīto situāciju pārcelts divu Latvijas Bankas 2020. gada statistikas programmas darbu plānotais izpildes termiņš.

Latvijas Banka informē, ka saistībā ar Covid-19 izraisīto situāciju Eiropas Centrālā banka (tālāk tekstā – ECB) ir pārcēlusi 2013. gada 24. septembra Regulas (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (ECB/2013/33) grozījumu un 2013. gada 28. novembra Regulas (ES) Nr. 1409/2013 par maksājumu statistiku (ECB/2013/43) grozījumu apstiprināšanu un ka tāpēc 2020. gadā netiks īstenoti Latvijas Bankas 2020. gada statistikas programmas I daļā "Svarīgākie Latvijas Bankas jauninājumi statistikas jomā 2020. gadā" minētie šādi divi uzdevumi:

1) ieviest MFI bilances statistikas prasību grozījumus (3. uzdevums);

2) ieviest maksājumu statistikas prasību grozījumus (5. uzdevums).

Tas nozīmē, ka 2020. gadā netiks apstiprināti grozījumi Latvijas Bankas 2014. gada 16. maija noteikumos Nr. 132 "Monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" sagatavošanas noteikumi" un Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta noteikumos Nr. 131 ""Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi". Ņemot vērā aktualizētos ECB darba plānus, minēto Latvijas Bankas noteikumu grozījumi varētu tikt apstiprināti 2021. gadā. Precīzāks plānotās izpildes termiņš tiks norādīts Latvijas Bankas 2021. gada statistikas programmā, kura tāpat kā līdzšinējās Latvijas Bankas statistikas programmas tiks publicēta attiecīgā gada janvārī Latvijas Bankas interneta vietnes sadaļā "Statistika".

Attiecībā uz plānotajiem monetāro finanšu iestāžu bilances statistikas prasību grozījumiem Eiropas Centrālā banka publiskojusi arī plašāku informāciju savā interneta vietnē.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk

Citi paziņojumi

20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...
08.03.2022.

Jauns datu avots maksājumu bilances statistikas datu sagatavošanai

Sākot ar datiem par 2022. gada janvāri, maksājumu bilances...