Publicēts: 23.11.2022. Aktualizēts: 04.01.2024.

Patlaban Latvijā ir pieņemti šādi makrouzraudzības pasākumi:

Instruments

Līmenis

Spēkā stāšanās un lēmuma pieņemšanas datumi

Pretcikliskā kapitāla rezerve
(countercyclical capital buffer; CCyB)

0%

0.5%

1%

01.05.2022

18.12.2024

18.06.2025

(lēmums pieņemts 18.12.2023)

Nepieciešamība mainīt iepriekšējo lēmumu tiek pārskatīta reizi ceturksnī

Citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (other systemically important institutions; O-SII) kapitāla rezerve

Swedbank Baltics AS  – 2%
Akciju sabiedrība “Citadele banka”  – 1.75%
AS ”SEB banka” – 1.75%
Akciju sabiedrība ”Rietumu Banka” – 0.75%
BlueOr Bank AS – 0.25%

20.12.2023
(lēmums pieņemts 18.12.2023)
Tiek pārskatīta reizi gadā

Kredīta un tā nodrošinājuma attiecība (loan-to-value, LTV)

90% visiem patērētāju kredītiem, kas lielāki par 100 minimālajām algām un kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku

12.06.2007

(grozījumi likumā pieņemti 17.05.2007)

95% kredītiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku un valsts galvojumu atbilstoši likumam "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

25.09.2014

(grozījumi likumā pieņemti 18.09.2014)

70% kredītiem mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt (buy-to-let) vai citādi gūt ienākumus no nekustamā īpašuma

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

01.06.2020
(grozījumi** noteikumos pieņemti 18.12.2023 un stājas spēkā 01.01.2024)

Parāda apkalpošanas izdevumu (kredītmaksājumu finanšu iestādēm kopējais apmērs mēnesī) un aizņēmēja neto mēneša ienākumu attiecība (debt service-to-income, DSTI)

40%

45% kredītiem, kas izsniegti energoefektīva mājokļa iegādei**

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

Kopējā parāda attiecība pret aizņēmēja neto gada ienākumiem (debt-to-income, DTI)

6 reizes
8 reizes kredītiem, kas izsniegti energoefektīva mājokļa iegādei**

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)

Kredīta termiņa ierobežojumi

30 gadi hipotekārajam aizdevumam, 7 gadi patēriņa aizdevumam

(10% no fiziskajām personām vienā ceturksnī jaunizsniegto kredītu apjoma drīkst pārsniegt limitu)