Publicēts: 23.12.2022.

Šī ir pieteikuma forma izziņas saņemšanai no kredītu reģistra privātpersonām ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Latvijā vai citā ES vai EEZ valstī.

obligāti norādāms rezidentam

obligāti norādāms nerezidentam

obligāti norādāms nerezidentam

obligāti norādāms nerezidentam