Publicēts: 23.12.2022. Aktualizēts: 06.06.2024.

Šī ir pieteikuma forma izziņas saņemšanai no Kredītu reģistra juridiskajām personām ierakstīta pasta sūtījuma veidā uz pasta adresi Latvijā.