Publicēts: 28.12.2023.

Lai sekmētu ilgtspējīgu un pārdomātu kreditēšanu, Latvijas Banka pārskatījusi Kredītriska pārvaldīšanas noteikumus.  Tie stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas noteikumi aizstāj Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 242 "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

Jaunajos noteikumos ieviesti ilgtspējas aspekti. Lai motivētu aizņēmējus izvēlēties energoefektīvu mājokli, tādējādi sekmējot energoefektīvāka dzīvojamā fonda attīstību un arī ēku renovāciju, atviegloti kreditēšanas standarti kredītiem, kas izsniegti tāda mājokļa iegādei, kura ēkas energoefektivitātes klase ir C vai augstāka. Maksimālais parāda apkalpošanas izdevumu pret ienākumiem (debt service-to-income (DSTI)) rādītājs šādiem kredītiem noteikts 45 % apmērā, savukārt maksimālais parāda attiecības pret gada ienākumiem (debt-to-income (DTI)) rādītājs – 8 reizes.

Ieviesta arī elastīgāka pieeja attiecībā uz kredītiem fiziskām personām mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt vai citādi gūt ienākumus no darbības ar nekustamo īpašumu. 70 % kredīta apmēra pret tā nodrošinājuma vērtību (loan to value jeb LTV) rādītājam attiecībā uz šādiem kredītiem noteikta iespēja izmantot elastīgo atkāpi. Atcelta kvantitatīva 70 % LTV prasība tādiem kredītiem mājokļa iegādei, kur kredītņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma pārsniedz 20 % no kopējiem ienākumiem, un atcelts ierobežojums, kas noteica, ka aizņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma ņemami vērā tikai 70 % apmērā. Tie aizstāti ar kvalitatīvu prasību piesardzīgi vērtēt šāda aizņēmēja kredītrisku.

Līdztekus minētajam atvieglotas klientu kredītsaistību pārkreditēšanas iespējas no vienas kredītiestādes uz citu – noteikumi papildināti ar prasību kredītiestādei iekšējos normatīvajos dokumentos noteikt kritērijus, kādos tā pieprasa aizņēmējam jaunu nodrošinājuma novērtējumu, lai tā varētu pienācīgi veikt ar darījumu saistītā kredītriska novērtēšanu.

Mainītas minimālā uzkrājumu līmeņa prudenciāliem mērķiem prasības, nosakot visiem kredītiem (neatkarīgi no to piešķiršanas brīža) vienādus minimālā uzkrājumu līmeņa nosacījumus. Šāda pieeja sakrīt ar Eiropas Centrālās bankas Vienotā uzraudzības mehānisma piemēroto pieeju nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm.

Ar noteikumiem interesentus aicinām iepazīties vietnē likumi.lv.

Citi jaunumi

20.06.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar Līgo svētkiem un Jāņiem mainīts Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Latvijas Banka veic uzņēmumu aptauju par finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka aicina uzņēmumus, kas ar e-adreses starpniecību ir...
20.06.2024.

Finanšu Stabilitātes Pārskats 2024

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...
19.06.2024.

Pārskats par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2023. gadā

Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir publicējusi statistikas pārskatu...
19.06.2024.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Latvijas Bankas 22....
12.06.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes...
replay.lsm.lv
10.06.2024.

Makroekonomiskās prognozes | 2024. gada jūnijs

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada...
07.06.2024.

Latvijas Banka rosina stiprināt kredītiestāžu klātbūtni reģionos

Latvijas Banka iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)...
07.06.2024.

Ir sācies procentu likmju samazināšanas cikls

Ceturtdien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomē pieņēmām...
www.makroekonomika.lv
06.06.2024.

Ekspertu sarunas "Procentu likmes krīt. Vai gaisma tuneļa galā?"

Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst.14.00-16.00 Latvijas Banka rīkos...
05.06.2024.

Kas jādara straujākai Latvijas ekonomikas izaugsmei?

Pēc pāris gadu pārtraukuma 2024. gada 3. jūnijā man bija...
www.makroekonomika.lv
04.06.2024.

Kā dīkstāves pabalsti maina darbinieku prasmju kompozīciju uzņēmumos?

Pētījums 2/2024