Publicēts: 28.12.2023.

Lai sekmētu ilgtspējīgu un pārdomātu kreditēšanu, Latvijas Banka pārskatījusi Kredītriska pārvaldīšanas noteikumus.  Tie stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas noteikumi aizstāj Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 242 "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

Jaunajos noteikumos ieviesti ilgtspējas aspekti. Lai motivētu aizņēmējus izvēlēties energoefektīvu mājokli, tādējādi sekmējot energoefektīvāka dzīvojamā fonda attīstību un arī ēku renovāciju, atviegloti kreditēšanas standarti kredītiem, kas izsniegti tāda mājokļa iegādei, kura ēkas energoefektivitātes klase ir C vai augstāka. Maksimālais parāda apkalpošanas izdevumu pret ienākumiem (debt service-to-income (DSTI)) rādītājs šādiem kredītiem noteikts 45 % apmērā, savukārt maksimālais parāda attiecības pret gada ienākumiem (debt-to-income (DTI)) rādītājs – 8 reizes.

Ieviesta arī elastīgāka pieeja attiecībā uz kredītiem fiziskām personām mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt vai citādi gūt ienākumus no darbības ar nekustamo īpašumu. 70 % kredīta apmēra pret tā nodrošinājuma vērtību (loan to value jeb LTV) rādītājam attiecībā uz šādiem kredītiem noteikta iespēja izmantot elastīgo atkāpi. Atcelta kvantitatīva 70 % LTV prasība tādiem kredītiem mājokļa iegādei, kur kredītņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma pārsniedz 20 % no kopējiem ienākumiem, un atcelts ierobežojums, kas noteica, ka aizņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma ņemami vērā tikai 70 % apmērā. Tie aizstāti ar kvalitatīvu prasību piesardzīgi vērtēt šāda aizņēmēja kredītrisku.

Līdztekus minētajam atvieglotas klientu kredītsaistību pārkreditēšanas iespējas no vienas kredītiestādes uz citu – noteikumi papildināti ar prasību kredītiestādei iekšējos normatīvajos dokumentos noteikt kritērijus, kādos tā pieprasa aizņēmējam jaunu nodrošinājuma novērtējumu, lai tā varētu pienācīgi veikt ar darījumu saistītā kredītriska novērtēšanu.

Mainītas minimālā uzkrājumu līmeņa prudenciāliem mērķiem prasības, nosakot visiem kredītiem (neatkarīgi no to piešķiršanas brīža) vienādus minimālā uzkrājumu līmeņa nosacījumus. Šāda pieeja sakrīt ar Eiropas Centrālās bankas Vienotā uzraudzības mehānisma piemēroto pieeju nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm.

Ar noteikumiem interesentus aicinām iepazīties vietnē likumi.lv.

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...