Publicēts: 28.12.2023.

Lai sekmētu ilgtspējīgu un pārdomātu kreditēšanu, Latvijas Banka pārskatījusi Kredītriska pārvaldīšanas noteikumus.  Tie stāsies spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Latvijas Bankas noteikumi aizstāj Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2020. gada 22. decembra normatīvos noteikumus Nr. 242 "Kredītriska pārvaldīšanas normatīvie noteikumi".

Jaunajos noteikumos ieviesti ilgtspējas aspekti. Lai motivētu aizņēmējus izvēlēties energoefektīvu mājokli, tādējādi sekmējot energoefektīvāka dzīvojamā fonda attīstību un arī ēku renovāciju, atviegloti kreditēšanas standarti kredītiem, kas izsniegti tāda mājokļa iegādei, kura ēkas energoefektivitātes klase ir C vai augstāka. Maksimālais parāda apkalpošanas izdevumu pret ienākumiem (debt service-to-income (DSTI)) rādītājs šādiem kredītiem noteikts 45 % apmērā, savukārt maksimālais parāda attiecības pret gada ienākumiem (debt-to-income (DTI)) rādītājs – 8 reizes.

Ieviesta arī elastīgāka pieeja attiecībā uz kredītiem fiziskām personām mājokļa iegādei ar mērķi to izīrēt vai citādi gūt ienākumus no darbības ar nekustamo īpašumu. 70 % kredīta apmēra pret tā nodrošinājuma vērtību (loan to value jeb LTV) rādītājam attiecībā uz šādiem kredītiem noteikta iespēja izmantot elastīgo atkāpi. Atcelta kvantitatīva 70 % LTV prasība tādiem kredītiem mājokļa iegādei, kur kredītņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma pārsniedz 20 % no kopējiem ienākumiem, un atcelts ierobežojums, kas noteica, ka aizņēmēja ienākumi no nekustamā īpašuma ņemami vērā tikai 70 % apmērā. Tie aizstāti ar kvalitatīvu prasību piesardzīgi vērtēt šāda aizņēmēja kredītrisku.

Līdztekus minētajam atvieglotas klientu kredītsaistību pārkreditēšanas iespējas no vienas kredītiestādes uz citu – noteikumi papildināti ar prasību kredītiestādei iekšējos normatīvajos dokumentos noteikt kritērijus, kādos tā pieprasa aizņēmējam jaunu nodrošinājuma novērtējumu, lai tā varētu pienācīgi veikt ar darījumu saistītā kredītriska novērtēšanu.

Mainītas minimālā uzkrājumu līmeņa prudenciāliem mērķiem prasības, nosakot visiem kredītiem (neatkarīgi no to piešķiršanas brīža) vienādus minimālā uzkrājumu līmeņa nosacījumus. Šāda pieeja sakrīt ar Eiropas Centrālās bankas Vienotā uzraudzības mehānisma piemēroto pieeju nozīmīgajām uzraudzītajām iestādēm.

Ar noteikumiem interesentus aicinām iepazīties vietnē likumi.lv.

Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...