Publicēts: 14.04.2023.

Īsumā:

  • ECB Padome turpinās rīkoties un celt procentu likmes, lai ierobežotu inflāciju eiro zonā un panāktu tās atgriešanos 2% līmenī vidējā termiņā
  • Atvērts jautājums ir par nākamo soļu lielumu, bet izslēgt nevar arī likmju kāpumu par 50 bps
  • Katrā ECB Padomes sēdē lēmumi tiek pieņemti, balstoties uz ekonomikas un finanšu sektora analīzi un datiem
  • Lai arī inflācijas rādītājs eiro zonā krīt, bažas rosina pamatinflācijas (inflācija, izslēdzot pārtikas un enerģijas resursu cenu ietekmi) kāpums, līdz ar to ir jārīkojas, lai nepieļautu tās iesakņošanos
  • ECB Padomei ir visas iespējas rīkoties, jo situācija eiro zonas finanšu tirgū, neskatoties uz problēmām ASV banku sektorā un atsevišķās citu valstu bankās, ir labi kontrolēta un vadīta