en

Šodien Latvijas Republikas Saeima atbalstīja Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka priekšlikumu un ievēlēja Māri Kāli un Zitu Zariņu Latvijas Bankas padomē. M. Kālis iecelts Latvijas Bankas prezidenta vietnieka amatā, savukārt Z. Zariņa apstiprināta Latvijas Bankas padomes locekles amatā.

Maris Kalis Zita Zarina Martins Kazaks Saeima 2020 1000 o

M. Kālis, kurš pašlaik ieņem Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja amatu, jaunos Latvijas Bankas prezidenta vietnieka pienākumus sāks pildīt 13. martā (12. martā amata pilnvaru termiņš beidzas Latvijas Bankas prezidenta vietniecei Zojai Razmusai), savukārt Valsts kontroles padomes locekle Z. Zariņa darbu Latvijas Bankas padomē sāks 15. aprīlī, jo pabeigs iesāktos darbus savā pašreizējā darbavietā – Valsts kontrolē.

M. Kazāks izvirzīja M. Kāli un Z. Zariņu vakantajām amata vietām Latvijas Bankas padomē, turpinot pārmaiņu īstenošanu institūcijā, t.sk. veidojot efektīvāku pārvaldības modeli.

M. Kālis pašlaik vada Latvijas Bankas valdi, kas ikdienā nodrošina Latvijas Bankas operatīvo darbību. Līdztekus Latvijas Bankas valdes priekšsēdētāja pienākumiem M. Kālis vada Latvijas Bankas investīciju komiteju un koordinē nozīmīgāko Latvijas Bankas attīstības projektu īstenošanu. M. Kālis pirms darba Latvijas Bankā strādājis starptautiskajā revidentu un uzņēmējdarbības konsultāciju komercpraksē Arthur Andersen, bet pēc pievienošanās Latvijas Bankas komandai ieņēmis nozīmīgu lomu gan Latvijas Bankas attīstībā, gan nacionāla un starptautiska mēroga projektu veiksmīgā īstenošanā. M. Kāļa darba pieredze ietver ciešu sadarbību ar Eiropas Centrālo banku, t.sk. dalību Eiropas Centrālās bankas Padomes un Ģenerālpadomes jautājumu risināšanā, kā arī darbu starptautiskās ekspertu komandās, pārstāvot Starptautisko Valūtas fondu vairākās tehniskās palīdzības programmās Eiropā. Līdztekus darbam Latvijas Bankā M. Kālis strādājis par lektoru Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē (tagad – Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte) un piedalījies Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas darbā.

Z. Zariņa pašlaik ieņem Valsts kontroles padomes locekles amatu. M. Kazāks uzsver, ka Z. Zariņas darba pieredze revīzijas jomā un profesionālās un personiskās īpašības stiprinās Latvijas Bankas vadības komandu centrālajai bankai un visam Latvijas finanšu sektoram nozīmīgajā pārmaiņu laikā. Z. Zariņa var sniegt būtisku ieguldījumu Latvijas Bankas struktūras pārveidē, t.sk. saistībā ar iespējamo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) pievienošanu Latvijas Bankai.

"Pēdējos mēnešos apņēmīgi strādājam, īstenojot pārmaiņas Latvijas Bankā. Būtiski stiprināt Latvijas Bankas vadības komandu, ņemot vērā sarežģītos uzdevumus, kas mūs gaida tuvākajā nākotnē (pārmaiņas pārvaldības modelī, iespējamā FKTK pievienošana centrālajai bankai, Latvijas uzdevumi finanšu sektora pārmaiņu procesā, t.sk. Latvijas Bankas loma Starptautiskā Valūtas fonda īstenotajā Latvijas finanšu sektora novērtēšanas procesā, u.c.). Uzskatu, ka M. Kālis un Z. Zariņa ir īstie cilvēki, kuri var sniegt nozīmīgu ieguldījumu šajā darbā," savu izvēli pamato M. Kazāks.

Saskaņā ar likumu "Par Latvijas Banku" Latvijas Bankas padomē darbojas 6 cilvēki – prezidents, prezidenta vietnieks un 4 padomes locekļi (detalizētu informāciju sk. https://www.bank.lv/par-mums/struktura).