Publicēts: 31.10.2022.

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un bankas ar plašāko bankomātu un filiāļu tīklu – "Swedbank" AS, AS "SEB banka", Luminor Bank AS Latvijas filiāle un AS "Citadele banka" – vienojušās, ka 2023. gadā turpinās īstenot pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem. Šie pasākumi iekļauti 2021. gada rudenī parakstītajā sadarbības memorandā.

Skaidrā nauda saglabā savu lomu ikdienas norēķinos. Tā līdzās bezskaidrās naudas norēķiniem ir papildu ekonomiskās drošības elements pašreizējos ģeopolitiskajos apstākļos. Eiropas un Latvijas tiesību akti nepārprotami nosaka, ka skaidrā nauda turpinās būt likumīgs maksāšanas līdzeklis, kam noteikti atsevišķi izmantošanas ierobežojumi, kuri ieviesti ēnu ekonomikas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu aprites ierobežošanai.

Latvijā šobrīd galvenais rīks skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai iedzīvotājiem ir bankomāti (ATM – Automated Teller Machines), no kuriem iespējams izņemt eiro banknotes.

Par pasākumiem skaidrās naudas pieejamības jomā finanšu sektors vienojās 2021. gada septembrī. Memoranda pirmajā darbības gadā gūta pozitīva pieredze – mērķi ir sasniegti. Memoranda izstrādes laikā Latvijā bija 902 bankomāti. Gadu vēlāk, 2022. gada rudenī, to skaits ir nebūtiski samazinājies (mazāk par 1%) – līdz 897. Tas ir krietni mazāk par memorandā pieļauto 5% samazinājuma kritēriju. Vairāk nekā 80% Latvijas iedzīvotāju tuvākais bankomāts ir mazāk nekā 5 kilometru attālumā.

Latvijas Bankas un "Latvijas Faktu" 2022. gada augustā veiktā iedzīvotāju aptauja liecina, ka sabiedrības apmierinātība ar skaidrās naudas pieejamību pieaug. Gada laikā no 82% līdz 84% palielinājies to cilvēku skaits, kurus apmierina iespējas izņemt skaidro naudu no sava konta. Turpina samazināties to aptaujāto īpatsvars, kurus neapmierina iespējas izņemt skaidro naudu no sava konta. 2021. gada augustā neapmierinātību pauda 11% aptaujāto, savukārt 2022. gada februārī 10%, bet augustā vairs tikai 8%.

Panākta vienošanās 2023. gadā turpināt īstenot pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai Latvijas iedzīvotājiem.

Turpinot memoranda darbību, tā parakstītāji vienojās par šādu rīcību:

  • līdz 2024. gada 1. janvārim saglabāt esošo bankomātu tīklu, nesamazinot bankomātu skaitu vairāk par 5%;
  • veidojot bankomātu tīklu, kopumā ievērot ne vairāk kā 20 kilometru attālumu taisnā līnijā līdz tuvākajam bankomātam no jebkuras vietas Latvijā 99% Latvijas iedzīvotāju;
  • noteikt atbilstošu bankomātu faktiskās pieejamības laiku patērētāju interesēs (katru dienu vismaz 12 stundu).

"Digitālā attīstība pēdējos gados ir īpaši strauja un nākotnē tā būs vēl straujāka, lai Latvija stiprinātu savu starptautisko konkurētspēju, tomēr arī skaidrās naudas apritei ir sava vieta tautsaimniecībā, lai nodrošinātu tās izmantošanu ikdienas vajadzībām samērīgos apjomos atbilstoši banku klientu ieskatiem. Asociācijā iepriekš apstiprinātie sadarbības pamatprincipi skaidrās naudas pieejamībai ir iekļauti memorandā. Turpmāk jāpievēršas skaidrojošajam darbam, informācijas pieejamībai un banku risinājumu savietojamībai, lai nodrošinātu banku, citu finanšu pakalpojumu sniedzēju piedāvāto pakalpojumu pastāvīgu modernizāciju, eksportspēju, kā arī godīgu konkurenci, ierobežotu nelegālās naudas apriti un mazinātu ēnu ekonomiku," uzsver Finanšu nozares asociācijas valdes priekšsēdētāja Sanita Bajāre.

"Skaidrā nauda ir daļa no kritiskās finanšu nozares infrastruktūras, tāpēc turpinām darbu kopā ar nozari, lai īstenotu pasākumus gan skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai "miera laikos", gan būtu gatavi nodrošināt iedzīvotājiem pieeju saviem līdzekļiem krīzes situācijās," uzsver Latvijas Bankas padomes locekle Zita Zariņa. "Skaidrā nauda ir un paliks nozīmīgs norēķinu un uzkrāšanas instruments. Bezskaidrās naudas attīstība šo situāciju nemainīs, tikai paplašinās un papildinās sabiedrības izvēles iespējas un ērtības."

Latvijas Banka rūpējas par skaidrās naudas pieejamības pasākumiem, tostarp izstrādāts un vietnē https://www.bank.lv /pakalpojumi/bankomatu-karte pieejams karšu risinājums par visiem Latvijas teritorijā uzstādītajiem bankomātiem ar iespēju atrast sev vistuvāko bankomātu, kurā var izņemt skaidro naudu. Stiprinot Latvijas finanšu sektora noturību pret krīzēm, bankomātu karte tiks papildināta ar jaunu funkcionalitāti – parādīti tie bankomāti, kuri krīžu un apdraudējumu gadījumā tiks prioritāri apgādāti ar skaidro naudu.

Citi jaunumi

27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
14.11.2023.

Par Latvijas Bankas darbu brīvdienā

Saistībā ar valsts svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
09.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž zelta kolekcijas monētu "Zelta zirgi"

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs zelta monētu...
09.11.2023.

M. Kazāka ievadvārdi Latvijas Bankas tautsaimniecība konferencē

Dāmas un kungi! Sveicu jūs Latvijas Bankas gadskārtējā...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...
02.11.2023.

Latvijas Banka izsniedz SE "Capitalia" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 1. novembrī nolēma izsniegt SE...
31.10.2023.

Aktualizēts kritisko finanšu pakalpojumu pārvaldības regulējums

Latvijas Bankas padome, turpinot Latvijas finanšu sistēmas...
30.10.2023.

Latvijas Banka apstiprina AS "APF Holdings" prospekta papildinājumus

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 30. oktobrī ir apstiprinājusi...