Publicēts: 17.02.2023.

Latvijas Banka 17.02.2023. ir saņēmusi SIA Emsco iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "HansaMatrix" brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Akciju atpirkšanas likuma 15. panta pirmajai daļai.

1. Sabiedrības firma, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un tīmekļvietnes adrese:

Akciju sabiedrība "HansaMatrix" (reģistrācijas Nr. 40003454390, juridiskā adrese – Akmeņu ielā 72, Ogrē, Ogres nov., LV-5001, tīmekļvietnes adrese: https://hansamatrix.com).

2. Informācija par piedāvātāju:

SIA Emsco (reģistrācijas Nr. 40203437904, juridiskā adrese – Jaunmoku ielā 34, Rīgā, LV-1046).

3. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 8.50 EUR.

4. Piedāvājuma termiņš: 30 dienas, skaitot no prospekta publicēšanas akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" tīmekļvietnē.