Publicēts: 02.07.2024.

Latvijas Banka ir publicējusi savu otro ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskatu, sniedzot informāciju par veikumu ilgtspējīgas attīstības un vides, sociālās jomas un pārvaldības jautājumu risināšanā.

Pārskatā, kas aptver 2023. kalendāro gadu, uzsvērta Latvijas Bankas nepārtrauktā apņemšanās nodrošināt caurredzamību un atbildību ilgtspējības jomā. Sniegts ieskats Latvijas Bankas pārvaldības, stratēģijas un risku vadības praksē, kā arī tās pieejā, pārvaldot ar klimatu saistītos riskus nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļos.

"Šis pārskats vēlreiz apliecina Latvijas Bankas apņēmību īstenot ilgtspējības mērķus un centienus sniegt sabiedrībai skaidru un pilnīgu izpratni par savu darbu,"
uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Pārskats atklāj, ka Latvijas Banka savā attīstīto tirgu akciju portfelī panākusi stabilu progresu oglekļa pēdas nospieduma mazināšanā. 2023. gadā oglekļa pēdas nospiedums saruka vēl par 22 % salīdzinājumā ar 2022. gadu, tādējādi tas kopš ilgtspējības stratēģijas īstenošanas samazināts par 59 %.

Pārskats arī atklāj, ka jaunietekmes tirgus fiksētā ienākuma vērtspapīru portfeļa etalonindeksa maiņas dēļ portfeļa ESG vērtējums uzlabojās par 13 % – no 46 līdz 52 (attiecīgi 2024. gada marta beigās un 2024. gada aprīļa beigās).

"Latvijas Banka nestāv malā tādu globālo problēmu risināšanā kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un nevienlīdzības mazināšana,"
saka Mārtiņš Kazāks.
"Risinot ar klimatu saistītas problēmas un plašākus ilgtspējības izaicinājumus, varam sniegt ilgtermiņa labumu sabiedrībai, veicināt ilgtspējīgāku nākotni un iedvesmot visu Latvijas finanšu nozari rīkoties līdzīgi."

Latvijas Bankas ilgtspējības pārskats ir daļa no kopīgiem visu Eirosistēmas centrālo banku centieniem publicēt ar klimata pārmaiņām saistīto finanšu informāciju par eiro denominētiem nemonetārās politikas portfeļiem. Tas tiek darīts, izmantojot vienotu sistēmu, kurā noteiktas minimālās pārskatu sniegšanas prasības, pamatojoties uz Klimatiskās finanšu informācijas atklāšanas darba grupas ieteikumiem.

Citi jaunumi

04.07.2024.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA" 2024

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 5. un 6. jūlijā notiks...
02.07.2024.

Latvijas Banka publicē savu otro ilgtspējības pārskatu

Latvijas Banka ir publicējusi savu otro ar klimatu saistītās...
01.07.2024.

Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu "Bērnu prieki"

Ceturtdien, 4. jūlijā, Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas...
28.06.2024.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 27. jūnijā saņēmusi akciju sabiedrības "Latvijas...
28.06.2024.

Par nodokļiem, procentu likmēm un ne tikai

Vai šobrīd ir īstais brīdis veikt nodokļu izmaiņas Latvijā, vai...
27.06.2024.

Latvijas Banka ar uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību Latgales reģionā

Piektdien, 12. jūlijā, plkst. 13.00 Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar Līgo svētkiem un Jāņiem mainīts Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Latvijas Banka veic uzņēmumu aptauju par finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka aicina uzņēmumus, kas ar e-adreses starpniecību ir...
20.06.2024.

Finanšu Stabilitātes Pārskats 2024

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...
19.06.2024.

Pārskats par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2023. gadā

Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir publicējusi statistikas pārskatu...
19.06.2024.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Latvijas Bankas 22....
12.06.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes...
replay.lsm.lv