Publicēts: 18.04.2024.

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvaldes eksperti kopā ar kolēģiem no Finanšu tehnoloģijas uzraudzības pārvaldes, Tirgus dalībnieku audita un Licencēšanas un sankciju pārvaldes piedalījās seminārā par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības pamatprincipiem un tipoloģijām, un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma un proliferācijas finansēšanas (NIILLTPF) novēršanas uzraudzības ietvaru. Eksperta Mihala Gromeka (Michal Gromek) vadītā seminārā piedalās kopumā 30 uzraudzības eksperti, auditori un finanšu un risku analītiķi no Latvijas Bankas un Finanšu izlūkošanas dienesta.

M. Gromeks ir vadošais virtuālo aktīvu eksperts Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) Ekonomisko un vides aktivitāšu biroja vadītā projektā par kriptoaktīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku pārvaldīšanu, kā arī organizācijas "Globālā koalīcija cīņai pret finanšu noziegumiem" Digitālo aktīvu darba grupas vadītājs.

Mācību mērķis ir sniegt priekšstatu par to, kā veidot kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju NILLTPF novēršanas uzraudzības ietvaru, kā arī par to, kādas uzraudzības prasības un kādus standartus kriptoaktīvu pakalpojumiem un to uzraudzības risinājumiem ir noteikušas starptautiskās organizācijas un citu valstu NILLTPF novēršanas politikas veidotāji.

Mācību laikā eksperti arī papildina zināšanas par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju darbības modeļiem, tipoloģijām un izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem.

Šogad stāsies spēkā regula par kriptoaktīvu tirgiem (Markets in Crypto-Assets Regulation; MiCA), kas Eiropas Savienības līmenī noteiks jaunu un vienotu kriptoaktīvu nozares tiesisko regulējumu. Līdz šim kriptoaktīvu nozarei nebija regulējuma un tā netika uzraudzīta. MiCA paredz uzraudzības pasākumus kriptoaktīvu emitentiem un nosaka prasības kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem un emitentiem. Jaunais regulējums arī palīdzēs aizsargāt ieguldītājus – regula nosaka prasības, kas nodrošinās kriptoaktīvu turētāju un kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju klientu aizsardzību.

Lielākais izaicinājums kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju finanšu noziegumu novēršanas jomā ir apzināt uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamos resursus un veicināt ekspertu izpratni par NILLTPF riskiem, to savlaicīgu identificēšanu un novēršanu, kā arī nepieciešamību kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem radīt izpratni par savai darbībai piemītošo NILLTPF risku objektīvu novērtēšanas nepieciešamību un to samērīgas pārvaldības risinājumiem.

Mācības notiek Latvijas Bankas sadarbībā ar Finanšu izlūkošanas dienestu īstenotā projekta "Darbinieku zināšanu pilnveide noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanā Latvijā" ietvaros. Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas valstu finansētajā grantu programmā ar mērķi uzlabot darbinieku prasmes un zināšanas un stiprināt to iestāžu spējas, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu un finanšu izlūkošanas un izmeklēšanas uzraudzību, tādējādi sekmējot Latvijas finanšu sistēmas drošību un reputāciju. 

ILN grants

Citi jaunumi

17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...