Publicēts: 13.02.2024. Aktualizēts: 14.02.2024.

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām pusēm no banku savienības, kas aptver 20 eirozonas valstis un Bulgāriju, šodien publiskots Vienotā noregulējuma mehānisma (VNM) darbības stratēģiskais redzējums līdz 2028. gadam.  

Vienotās noregulējuma valdes (VNV) – Eiropas banku centrālās noregulējuma iestādes – direktors Dominiks Labureikss (Dominique Laboureix) šodien iepazīstināja ar jauno Vienotā noregulējuma mehānisma darbības stratēģisko redzējumu laikposmam līdz 2028. gadam. 

Jaunais VNM darbības stratēģiskais redzējums iezīmē skaidru pāreju un jaunu posmu VNM darbībā, ņemot vērā pastāvīgi mainīgo risku vidi. VNV un valstu noregulējuma iestādes turpmāk veltīs mazāk uzmanības galvenajiem noregulējuma plānošanas un sagatavošanas aspektiem un vairāk pievērsīsies darbības nodrošināšanai, noregulējuma pārbaudēm un gatavībai krīzes situācijām. Tādējādi būs iespējams īsā laikā īstenot jebkuru plānu un katrai bankai vēlamo noregulējuma stratēģiju, vēl vairāk palielinot gatavību krīzes situācijām un stiprinot noturību.

Citi svarīgi aspekti ir komunikācija, pārredzamība un sadarbība ar iesaistītajām personām Eiropas, globālajā un nozares līmenī. Lai to panāktu, VNM palielinās efektivitāti un vienkāršos lēmumu pieņemšanu. VNV pievērsīsies arī darbinieku karjeras attīstības iespēju veicināšanai, dzimumu līdzsvara uzlabošanai un IT sistēmas un digitalizācijas stiprināšanai, vienlaikus pilnveidojot kiberdrošību.

Stratēģija tika izstrādāta pēdējo 12 mēnešu laikā, veicot septiņas dažādas konsultācijas gan iekšēji, gan ar nacionālajām noregulējuma iestādēm un nozares pārstāvjiem. Stratēģija aptver trīs galvenās jomas:

  • pamatdarbību,
  • pārvaldību,
  • cilvēkresursus.

Tā ietver deviņus stratēģiskos mērķus un 20 rīcības plānus, kurus paredzēts īstenot līdz 2028. gada beigām. Konkrēti pasākumi un izpildes rādītāji tiks iekļauti VNV daudzgadu plānā.

Latvijas Banka ir gandarīta, ka tai ir bijusi iespēja sniegt ieguldījumu jaunās VNM stratēģijas izstrādē. Šis ir jauns un drosmīgs redzējums, kas palīdzēs arī turpmāk nodrošināt banku sistēmas stabilitāti Latvijā un visā Eiropā.

"Priecājos par mūsu sadarbību ar Latvijas Bankas kolēģiem un visām banku savienības nacionālajām noregulējuma iestādēm, kā arī ar Eiropas Centrālo banku, Eiropas Komisiju un nozares pārstāvjiem. To ieguldījums un atgriezeniskā saite palīdzēs mums palielināt efektivitāti, vienkāršot darbību un uzlabot pārredzamību, kā arī rast jaunus procesu risinājumus,"
norādīja VNV direktors Dominiks Labureikss.

Par Vienoto noregulējuma valdi

VNV ir centrālā noregulējuma iestāde, kas aptver 21 banku savienības valsti. Banku savienību veido 20 eirozonas valstis un Bulgārija.

VNV kopā ar nacionālajām noregulējuma iestādēm (bieži tās ir valsts centrālās bankas daļa) veido Vienoto noregulējuma mehānismu. VNV cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju, Eiropas Centrālo banku, Eiropas Banku iestādi un nacionālajām iestādēm. Tās uzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušu banku organizētu noregulējumu un aizsargāt nodokļu maksātājus valsts īstenotu glābšanas pasākumu gadījumā, vienlaikus veicinot finanšu stabilitāti.

Citi jaunumi

24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
18.04.2024.

Uzraudzības eksperti papildina zināšanas par finanšu noziegumu riskiem kriptoaktīvu pakalpojumu jomā

17. un 18. aprīlī Latvijas Bankas Naudas atmazgāšanas novēršanas...
18.04.2024.

Latvijas gada monēta 2023 – Zvaigžņu putekļi

Gadskārtējā sabiedrības aptaujā par "Latvijas gada monētu 2023"...
11.04.2024.

Latvijas Banka anulē kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības "ŠĶILBĒNI'' licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 10. aprīlī pieņēma...
10.04.2024.

Latvijas Banka izlaiž kolekcijas monētu "Pāri laikiem"

Otrdien, 16. aprīlī, Latvijas Banka izlaidīs kolekcijas...
09.04.2024.

Iedzīvotāji un uzņēmēji maksājumus no valsts turpmāk saņems zibenīgi

Līdztekus jau 2 gadus nodrošinātajiem ienākošajiem...
08.04.2024.

2023. gadā audzis Latvijas kapitāla tirgus apgrozījums

Latvijas kapitāla tirgū 2023. gadā tirdzniecībai bija...
05.04.2024.

Latvijas Banka piemēro sodu Baltic International Bank SE bijušajām amatpersonām

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja lēmusi piemērot Baltic...
05.04.2024.

Latvijas apdrošināšanas sektora rādītāji 2023. gada 4. ceturksnī

Latvijas apdrošināšanas sektora rādītājiPDF
04.04.2024.

Noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums

Latvijas Banka no 2024. gada 1. maija uz 12 mēnešiem vēlas nomāt...
04.04.2024.

Seminārs par Vienotās ziņošanas sistēmas izmaksu un guvumu papildu novērtējuma aptaujas rezultātiem

Latvijas Banka informē, ka Eiropas Centrālā banka ir apkopojusi...