Publicēts: 06.12.2023.

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023 šogad saņēma Lidl Latvija SIA, SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", SIA "Kalve Coffee" un SIA "Rīgas ūdens", savukārt balvu par izaugsmi ilgtspējīgas pārvaldības jomā saņēma Rīgas Stradiņa universitāte.

Latvijas Bankas padomes locekle, Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekle Kristīne Černaja-Mežmale akcentē:
"Ilgtspējīga pārvaldība paredz ilgtspējības principu ieviešanu valdību, organizāciju un institūciju lēmumu pieņemšanas procesos, politikā un praksē. Šī pieeja atzīst ekonomisko, sociālo un vides faktoru savstarpējo saistību un cenšas nodrošināt, lai pārvaldības sistēmas veicinātu ilgtermiņa labklājību un noturību. Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balva iedibināta, lai izceltu un godinātu Latvijas uzņēmumus, kuri labas pārvaldības principus līdztekus rūpēm par vidi un ilgtspējīgu izaugsmi spējuši ieviest uzņēmuma stratēģijā, procesos, risku pārvaldībā, produktos un uzņēmumam kultūrā."

Balvas pasniegšanas mērķis ir stiprināt Latvijas uzņēmumu ilgtspēju un veicināt Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa praktisko ieviešanu Latvijas uzņēmumos, veicinot to darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī sniegt publisku pozitīvu novērtējumu uzņēmumiem ar ilgtspējīgu pārvaldības modeli.


Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvas saņēmēji

Balva tika pasniegta četrās nominācijās un vienā īpašajā nominācijā

Nominācijā "Dažādība un vienlīdzīgas iespējas" balvu saņēma Lidl Latvija SIA, jo uzņēmums ir apliecinājis rūpes par savu darbinieku labbūtību un iekļaujošu darba vidi, kurā darbinieks ir prioritāte un izaugsme tiek sekmēta dažādos veidos. Uzņēmums veicina taisnīgas darba vides veidošanos, apzinoties, ka šāda pieeja ir atslēga veiksmīgai un ilgtspējīgai uzņēmuma darbībai.

Nominācijā "Padomes stratēģiskā iesaiste" balvu saņēma SIA "Rīgas namu pārvaldnieks", jo padome ir demonstrējusi aktīvu iesaisti uzņēmuma izaugsmē, nosakot ambiciozus un tālredzīgus stratēģiskos mērķus. Uzņēmuma padome ir nodrošinājusi noturīgu un pārdomātu krīzes vadību un pieņemto lēmumu komunikāciju uzņēmumā, kā arī sistemātiski pievērš uzmanību ilgtspējīgas attīstības un korporatīvās pārvaldības jautājumiem.

Par labāko nominācijā "Atbildīga sadarbība ar partneriem" tika atzīta SIA "Kalve Coffee". Uzņēmums ir noteicis ilgtspējības mērķus un attīsta tādu sadarbību, kas veido ilgtspējīgas piegādes ķēdes, tādējādi veicinot vides saglabāšanu, sociālo atbildību un ilgtermiņa uzņēmējdarbības noturību. Šī pieeja ne tikai atbilst ētikas un vides principiem, bet arī reaģē uz patērētāju un investoru augošo pieprasījumu pēc ilgtspējīgākas uzņēmējdarbības prakses.

Nominācijā "Iesaistīto pušu vadības praktiķis" balvu saņēma SIA "Rīgas ūdens", jo uzņēmums ir definējis iesaistītās puses un nodrošinājis mērķtiecīgus pasākumus to iesaistē. Neraugoties uz darbības jomas izaicinājumiem, tam ir izdevies būtiski stiprināt attiecības ar iesaistītajām pusēm, nodrošinot labu uzņēmuma reputāciju un veiksmīgu turpmāko izaugsmi.

Īpašo balvu par izaugsmi ilgtspējīgas pārvaldības jomā saņēma Rīgas Stradiņa universitāte, jo spējusi sekmēt attīstību ilgtspējīgas pārvaldības un izaugsmes jautājumos, kā arī ir pilnveidojusi korporatīvo pārvaldību un nodrošinājusi, ka universitātes darbībā tiek ievērotas iepriekš definētās vērtības.

Šogad balva tika pasniegta trešo reizi un, lai pielāgotos pasaules tendencēm un prioritātēm, iepriekš pazīstamā Korporatīvās pārvaldības balva kļuvusi par Ilgtspējīgas pārvaldības balvu. Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvai 2023 tika iesniegti 28 pieteikumi, kurus izvērtēja Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi. Diskusija par ilgtspējīgas pārvaldības aspektiem un balvu pasniegšanas ceremonija pulcēja Latvijas lielāko uzņēmumu vadītājus un dažādu nozaru ekspertus, kuriem rūp laba pārvaldība un ilgtspējīga attīstība.

Citi jaunumi

29.02.2024.

Latvijas Banka rīko ekspertu sarunu "Kā panākt NOTURĪGU Latvijas tautsaimniecības izaugsmi?"

Trešdien, 13. martā, plkst.14.30-16.30 Latvijas Banka rīkos...
29.02.2024.

Latvijas Bankas ekonomisti atsāk vieslekcijas augstskolās

Latvijas Bankas ekonomisti un eksperti pēc neliela pārtraukuma...
27.02.2024.

Noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums

Latvijas Banka no 2024. gada 1. aprīļa uz 36 mēnešiem vēlas...
26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...