Publicēts: 02.10.2023.
Aiga Rullere
Aiga Rullere
Latvijas Bankas vecākā finanšu pratības speciāliste

Septiņus gadus esam nodzīvojuši negatīvo procentu likmju laikmetā: pēc globālās finanšu krīzes kopš 2015. gada EURIBOR likme saglabājās ar mīnusa zīmi. Mainās ekonomiskā situācija un Eiropas Centrālās bankas Padome cīņā ar inflāciju ceļ centrālās bankas procentu likmes.

Pēdējā gada laikā arī naudas tirgus EURIBOR likme būtiski pieaugusi, tādējādi palielinot aizņēmēju ikmēneša kredīta maksājumus. Daļai aizņēmēju pašreizējā situācija var likt pārskatīt gan tēriņus, gan ģimenes ieradumus, gan arī domāt par citiem pasākumiem.

Šajā rakstā iepazīstināšu ar soļiem, kurus noteikti vērts īstenot ikvienam aizņēmējam, lai varētu turpināt pildīt kredītsaistības, vienlaikus saglabājot nepieciešamo dzīves kvalitāti.

Kas ir EURIBOR un kā veidojas ikmēneša kredīta maksājums?

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) ir starpbanku naudas tirgus likme, ar kādu bankas aizņemas naudas līdzekļus eirozonas naudas tirgū, kuru pārvalda Eiropas Naudas tirgus institūts (The European Money Markets Institute). Lai izsniegtu naudas līdzekļus komercbanku klientiem kredītu veidā, lielākās bankas daļu naudas līdzekļu aizņemas finanšu tirgos vai piesaista tos no noguldījumiem, par kuriem tās maksā procentus.

Klientam aizņemoties naudas līdzekļus no bankām eiro valūtā, banka ar klientu vienojas par kredīta atmaksas grafiku, kurā maksājumi tiek noteikti, pamatojoties uz:

  • piešķirtā kredīta summu,
  • izvēlēto atmaksas termiņu,
  • piemērojot noteikto procentu likmi.

Mainīgā procentu likme sastāv no divām daļām – EURIBOR (naudas tirgus mainīgās procentu likmes) un pievienotās procentu likmes, kuru katram aizņēmējam banka nosaka individuāli.

Pēdējos gados bankas lielākoties piedāvāja kredītus ar īstermiņa – triju, sešu vai 12 mēnešu – EURIBOR likmi, kas bija izdevīga aizņēmējiem, bet pašlaik arvien vairāk tiek piedāvātas ilgtermiņa EURIBOR likmes ar fiksācijas periodu no diviem līdz pieciem gadiem.

Svarīgākā atšķirība starp īstermiņa un ilgtermiņa EURIBOR procentu likmēm ir izvēlētais fiksācijas periods, kas nosaka to, cik bieži EURIBOR likme mainīsies, ietekmējot kredīta ikmēneša maksājuma apjomu – to palielinot vai samazinot.

Rūpīgi izlasi savu kredīta līgumu un sazinies ar banku

Bieži vien notiek tā, ka pēc kredīta līguma noslēgšanas mēs to vairs neatveram un nepārlasām. Tieši tagad, kad EURIBOR likme ir strauji pieaugusi, ir piemērotākais brīdis to izdarīt, lai izprastu, kādas ir abu pušu tiesības, pienākumi un atbildība. Visticamāk, līgumā būs noteiktas arī darbības, kas aizņēmējam jāveic, lai vienotos ar aizdevēju par dažādu situāciju risinājumu.

Nākamais solis: piesakies bankas kredītspeciālista konsultācijai vai uzraksti bankai ziņojumu, lai pārrunātu esošo situāciju. Negaidi līdz brīdim, kad sāksies kredīta atmaksas grūtības!

Situācijas un piedāvātie risinājumi var būt dažādi: gan tādi, kas saistīti ar pašas bankas piedāvājumu esošajos sociālekonomiskajos apstākļos, gan tādi, kas izriet no līguma nosacījumiem, gan arī individuālās situācijas, kas, piemēram, ir saistīti ar ienākumiem, esošo saistību apjomu, maksājumu disciplīnu, kredīta līguma nosacījumu izpildi.

Kopumā bankas ir ieinteresētas sava klienta maksātspējā, un tās būs gatavas apspriest iespējamos risinājumus. Turklāt sarunai var būt vairāki posmi, jo arī klientam ir iespēja argumentēt savu lūgumu un izklāstīt savus apstākļus un apsvērumus, kas bankai būtu jāvērtē ilgtermiņa attiecību kontekstā. Publiski izskanējusī informācija liecina, ka iespēju vērsties pie bankas, lai pārrunātu kredīta nosacījumus, izmanto salīdzinoši maz aizņēmēju.

Atmaksas termiņa maiņa vai kredītbrīvdienas

Izvērtējot katra aizņēmēja gadījumu individuāli, bankas piedāvā dažādus risinājumus. Viens no šādiem risinājumiem ir kredīta atmaksas termiņa pagarināšana. Tas var būt kā risinājums ikmēneša kredīta maksājuma samazināšanai, jo, ja pagarina kredīta atmaksas termiņu, kredīta ikmēneša maksājuma apmērs samazināsies, tomēr kredīta procentu maksājumu kopējā summa palielināsies. Hipotekārā kredīta atmaksas termiņš nevar pārsniegt 30 gadu, bet patēriņa kredīta un finanšu līzinga termiņš – 7 gadus.

Savukārt kredītbrīvdienas jeb kredīta pamatsummas atmaksas atlikšana dod iespēju uz laiku atlikt kredīta pamatsummas maksājumus. Šajā laikposmā jāmaksā kredīta procenti, bet neatmaksātā kredīta pamatsumma tiek sadalīta uz atlikušo kredīta termiņu.

Procentu likmes veida maiņa un kredīta maksājumu grafika pārskatīšana

Ir iespēja veikt procentu likmes veida maiņu. Ja tavam kredītam pašlaik tiek piemērota mainīgā procentu likme, noskaidro, kāda būtu fiksētā procentu likme. Ja procentu likmi fiksē uz ilgāku laika periodu, kredīta maksājums būs nemainīgs un būs vieglāk plānot mēneša izdevumus. Ir svarīgi pievērst uzmanību visām izmaksām, kas ir saistītas ar likmes maiņu. Te gan esi piesardzīgs un tālredzīgs – ekonomika attīstās cikliski, un agri vai vēlu, bet procentu likmes atkal samazināsies.

Vēl viens veids, kā ilgtermiņā pārstrukturēt izdevumus, samazinot kredīta maksājumu, ir kredīta maksājumu grafika maiņa. Ja kredīta maksājuma grafiku no dilstoša grafika pārveido par vienādo maksājumu jeb "izlīdzināto" grafiku, kredīta maksājums samazināsies. Bet jāņem vērā arī tas, ka pēc šādiem grozījumiem kredīta procentu maksājumu kopējā summa palielināsies.

Kredītu apvienošana vai pārfinansēšana

Kredītu apvienošana ļauj aizņēmējam apvienot vairākus kredītus ar dažādiem atmaksas termiņiem un mēneša maksājumiem vienā kredītā ar jaunu atmaksas termiņu un jaunu apvienotā mēneša kredīta maksājuma summu. Ja vairākus kredītus apvieno jaunā kredītā, iepriekšējās saistības tiek dzēstas.

Ir iespējama arī kredīta pārfinansēšana citā komercbankā. Ja esošais aizdevējs nespēj piedāvāt klienta situācijai atbilstošu risinājumu, jānoskaidro, kādi ir citu banku piedāvājumi un kādas būs kopējās izmaksas – gan paliekot pie esošā aizdevēja, gan pārfinansējot kredītu pie cita aizdevēja. Pārfinansēti tiek lielākoties hipotekārie kredīti. Līdz šim Latvijā pārfinansēšana nav bijusi, izplatīts risinājums, jo tās izmaksas ir salīdzinoši lielas. Latvijas Banka apkopo citu valstu pieredzi un sadarbībā ar partneriem meklē risinājumus tam, lai arī Latvijā kredītu pārfinansēšanu padarītu aizņēmējiem ērtāku un lētāku.

Veicot kredīta līguma grozījumus, banka var ieturēt cenrādī noteikto komisijas maksu, kas ir atkarīga no grozījumu veida. Noskaidro, cik liela komisijas maksa tiks piemērota par iecerēto grozījumu veikšanu un kurā brīdī tā tiks ieturēta. 

Papildus – ģimenes budžeta pārskatīšana

Gan inflācijas kāpums, gan kredīta maksājumu palielināšanās būtiski ietekmē mājsaimniecības budžetu. Tāpēc pašlaik ir svarīgi sekot savas mājsaimniecības budžetam un to regulāri pārskatīt. Tas ļauj novērtēt pašreizējo finansiālo situāciju un iespējamos riskus un izstrādāt risinājumus finansiālās situācijas uzlabošanai. Mēneša kredīta maksājumam nevajadzētu pārsniegt 30 % – 40 % no mēneša ienākumiem.

Pārskatot budžetu, jāsaprot, kādi ir obligātie maksājumi (komunālie maksājumi, rēķini, kredīti, nodokļu, nodevu un sodu maksājumi) un kāds ir to īpatsvars mēneša budžeta izdevumos, jo tie būs jāveic arī situācijās, kad ienākumi samazināsies. Neaizņemies, lai segtu obligātos maksājumus, t. sk. kredīta maksājumus! Tas nebūs ilgtspējīgs situācijas risinājums.

Patēriņa cenu inflācija ir pasliktinājusi mājsaimniecību finansiālo situāciju daudz spēcīgāk nekā procentu likmju pieaugums. Tāpēc Latvijas Bankas darbs ir vērsts tieši uz inflācijas samazināšanu, kas būtiski uzlabotu mājsaimniecību finansiālo situāciju.

Banku rīcībā ir instrumenti, kā panākt soli pretī aizņēmējiem

Pašlaik ne Latvijas Bankas analīze par aizņēmēju noturību pret procentu likmju kāpumu, ne banku statistika, ne arī Kredītu reģistra informācija nenorāda uz sistēmiskām problēmām saistībā ar aizņēmēju spēju pārvaldīt savas finansiālās saistības. Tomēr Latvijas Banka, ņemot vērā straujo EURIBOR likmju kāpumu un Latvijas lielāko banku peļņas kāpumu, ir vērsusies pie bankām, mudinot tās uz sociāli atbildīgu rīcību. Latvijas Banka ir sniegusi skaidrojumus par iespējamiem labvēlības pasākumiem kredītu procentu likmju samazināšanai, kas nav uzskatāmi par līguma pārskatīšanu aizņēmēja finansiālo grūtību dēļ.

Noslēgumā atgādinām: nonākot finansiālajās grūtībās, negaidi, kad sāksies kredītu maksājumu kavējumi!

Esi drosmīgs un atbildīgs, risini situāciju jaunajos apstākļos, iedziļinies informācijā, apzini visas iespējas. Sazinies ar savu banku, lai vienotos par situācijai piemērotāko risinājumu.Citi jaunumi

05.12.2023.

Neizmantojamo aktīvu riski ražošanas ķēdēs un to ekonomiskā ietekme eirozonā

Pētījums 6/2023
05.12.2023.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludinājusi kārtējo studentu zinātniski...
30.11.2023.

Izvēlētas iespējamās nākotnes eiro banknošu tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni"

Īsumā Izvēlētās iespējamās tēmas ir "Eiropas kultūra" un...
27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
14.11.2023.

Par Latvijas Bankas darbu brīvdienā

Saistībā ar valsts svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
09.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž zelta kolekcijas monētu "Zelta zirgi"

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs zelta monētu...
09.11.2023.

M. Kazāka ievadvārdi Latvijas Bankas tautsaimniecība konferencē

Dāmas un kungi! Sveicu jūs Latvijas Bankas gadskārtējā...
07.11.2023.

Ilgtspējas brokastu dalībnieki uzzina, kā novērtēt ilgtspējas riskus

Šā gada 25. oktobrī norisinājās pasākumu cikla "Ilgtspējas...