Publicēts: 28.04.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu piemērot akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava" soda naudu 10 700 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem.

Soda nauda – 5100 eiro – piemērota par Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.1 panta otrās daļas prasību pārkāpumu – nesadarbošanos ar uzraugošo iestādi, nesniedzot tās pieprasīto informāciju. Soda nauda 5600 eiro apmērā piemērota par to, ka akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" nebija noteiktajā termiņā publicējusi pilnīgu starpperiodu pārskatu par 2022. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, neievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. panta otrajā un septītajā daļā noteikto.

Vienlaikus Latvijas Banka ir konstatējusi un publiskā paziņojumā informē, ka akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, šajā likumā noteiktajā termiņā neatklājot informāciju par akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" 2022. gada 30. jūnija akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Citi jaunumi

06.06.2023.

Latvijas Banka sagatavojusi finanšu tirgus dalībniekiem kontrolsarakstu IT un drošības pārvaldības pašvērtējuma veikšanai

Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem novērtēt savus...
05.06.2023.

Infografika: Apdrošināšanas izplatīšana Latvijā 2022. gadā

2022. gadā Latvijā strādāja sešas apdrošināšanas sabiedrības...
31.05.2023.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA"

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 9. un 10. jūnijā...
29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...