Publicēts: 28.04.2023.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 26. aprīlī ir pieņēmusi lēmumu piemērot akciju sabiedrībai "Rīgas kuģu būvētava" soda naudu 10 700 eiro apmērā par Finanšu instrumentu tirgus likuma pārkāpumiem.

Soda nauda – 5100 eiro – piemērota par Finanšu instrumentu tirgus likuma 4.1 panta otrās daļas prasību pārkāpumu – nesadarbošanos ar uzraugošo iestādi, nesniedzot tās pieprasīto informāciju. Soda nauda 5600 eiro apmērā piemērota par to, ka akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" nebija noteiktajā termiņā publicējusi pilnīgu starpperiodu pārskatu par 2022. gada pirmajiem sešiem mēnešiem, neievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma 57. panta otrajā un septītajā daļā noteikto.

Vienlaikus Latvijas Banka ir konstatējusi un publiskā paziņojumā informē, ka akciju sabiedrība "Rīgas kuģu būvētava" ir pārkāpusi Finanšu instrumentu tirgus likuma prasības, šajā likumā noteiktajā termiņā neatklājot informāciju par akciju sabiedrības "Rīgas kuģu būvētava" 2022. gada 30. jūnija akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem.

Citi jaunumi

27.02.2024.

Noliktavas telpu nomas piedāvājumu atlases procedūras sludinājums

Latvijas Banka no 2024. gada 1. aprīļa uz 36 mēnešiem vēlas...
26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...