Tekošais konts

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo preču, pakalpojumu, sākotnējo ienākumu un otrreizējo ienākumu plūsmas starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.

Tekošais konts

 

-1.7 Arrow up

% no IKP
1. ceturksnis | 2024

Uzzināt vairāk

Tiešās investīcijas Latvijā


25.1 Arrow up

mljrd. eiro
1. ceturksnis | 2024

Uzzināt vairāk

Mājokļa kredītu procentu likmes

 

6.29% Arrow

Aprīlis| 2024

Uzzināt vairāk

Patēriņa kredītu procentu likmes

 

15.02Arrow

Aprīlis| 2024

Uzzināt vairāk