Tekošais konts

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo preču, pakalpojumu, sākotnējo ienākumu un otrreizējo ienākumu plūsmas starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.

Tekošais konts

 

-1.6 Arrow

% no IKP
4. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Tiešās investīcijas Latvijā


24.5 

mljrd. eiro
4. ceturksnis | 2023

Uzzināt vairāk

Mājokļa kredītu procentu likmes

 

6.41% Arrow up

Marts| 2024

Uzzināt vairāk

Patēriņa kredītu procentu likmes

 

15.12Arrow

Marts| 2024

Uzzināt vairāk