Publicēts: 24.08.2017. Aktualizēts: 06.03.2023.
 

Tekošais konts

Maksājumu bilances sastāvdaļa, kas atspoguļo preču, pakalpojumu, sākotnējo ienākumu un otrreizējo ienākumu plūsmas starp Latvijas rezidentiem un pārējo valstu rezidentiem.