Publicēts: 24.08.2017 Aktualizēts: 02.12.2021
 

Gada procentu likme (GPL) patēriņa eiro kredītiem rezidentu mājsaimniecībām

Kopējā faktiskā gada izmaksu procentu likme, kas izlīdzina to maksājumu (kredītu, kredītu pieteikumu izskatīšanas izmaksu, kredītu administrēšanas izmaksu, komisijas maksas u.c.) tagadnes un nākotnes vērtību, kuri izriet no līguma nosacījumiem, monetārajai finanšu iestādei vienojoties ar klientu.

Kredīta kopējās izmaksas

Visas izmaksas, tai skaitā procenti, komisijas nauda, nodevas un jebkādi citi maksājumi, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi (izņemot zvērināta notāra izmaksas). Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu, tai skaitā apdrošināšanas prēmijas, ja papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Patēriņa kredīts

Kredīts, kas izsniegts mājsaimniecībām tādu patēriņa preču (piemēram, sadzīves tehnikas un automobiļu) iegādei un pakalpojumu (piemēram, medicīniskās aprūpes un ceļojumu) samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas gūšanu.

Papildu informācija

Dati statistikas datubāzē INTS

Dati Latvijas Bankas interneta vietnē

Statistika > Dati > Procentu likmju statistika > Vidējās svērtās procentu likmes MFI darījumos > 21. tabula

Datu publicēšanas kalendārs

Statistika > Datu publicēšanas kalendārs