Publicēts: 20.05.2021

Publikācijā sniegti viegli saprotami statistiskie dati par inflāciju, izmantojot vizuālus materiālus, kas ļauj salīdzināt inflācijas līmeni dažādās valstīs un sniedz informāciju par precēm un pakalpojumiem, kas veido patēriņa grozu, kuru izmanto, lai aprēķinātu inflāciju.

Interesentiem ir iespēja aprēķināt arī savu inflācijas līmeni, pamatojoties uz personisko preču un pakalpojumu grozu, un salīdzināt to ar inflāciju valstī.

Publikāciju veido četras nodaļas, kas ietver interaktīvus vizuālos materiālus.

1. nodaļa. Kas ir inflācija?
Šajā nodaļā izskaidrots inflācijas jēdziens, kā arī tas, kāpēc inflācija ir svarīga un kā un kāpēc tā atšķiras dažādās valstīs un dažādos laika posmos.

2. nodaļa. Kā aprēķina inflāciju?
Šajā nodaļā aplūkota inflācijas aprēķināšanā izmantotā metode. Tajā skaidrots, kādas preces un pakalpojumi ietverti aprēķinā, un aplūkotas problēmas, ar kurām nākas saskarties.

3. nodaļa. Oficiāli izmērītā inflācija un uztvertā inflācija.
Šajā nodaļā noskaidrots, kā cilvēki uztver inflāciju, salīdzināta uztvertā inflācija un oficiāli izmērītā inflācija un paskaidrota atšķirība starp tām.

4. nodaļa. Personiskās inflācijas kalkulators.
Šajā nodaļā sniegta iespēja aprēķināt savu inflācijas līmeni un salīdzināt to ar oficiāli aprēķināto inflāciju.