Latvijas Bankas noteikto valūtu kursu pārrēķins

2014. gada 1. janvārī Latvijā tika ieviests eiro. Latvijas Banka pārtraukusi noteikt valūtu kursus. Aktuālos Eiropas Centrālās bankas publicētos eiro kursus skatīties šeit: www.bank.lv/statistika/datu-telpa/galvenie-raditaji/valutu-kursi

Izmantojot šo formu, iespējams veikt pārrēķinu no vienas valūtas citā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa.

Paredzētajos lodziņos ievadiet pārrēķināmo summu, izvēlieties valūtu, no kuras un uz kuru jāveic pārrēķins.
Pēc tam izvēlieties datumu. Rezultāts tiek noapaļots.
Lūdzam ievērot Latvijas Bankas interneta lapas lietošanas noteikumus!

 
uz

Valūtu kursu vidējā vērtība

Izmantojot šo formu, iespējams aprēķināt Latvijas Bankas noteikto valūtu kursu vidējo vērtību

Latvijas Bankas kotēto valūtu nosaukumu un kodu saraksts