ECB publicēto valūtu kursu vidējā vērtība

Izmantojot šo formu, iespējams aprēķināt ECB publicēto valūtu kursu vidējo vērtību