Informācija atjaunota: 27.06.2018.
Nākamie dati: 27.07.2018.

Iekšzemes nefinanšu uzņēmumiem nacionālajā valūtā izsniegto kredītu gada vidējā svērtā procentu likme 2016 2.67%
2017 2.64%
Procentu likme likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" normu piemērošanai nodokļa maksātājiem ar taksācijas perioda ilgumu īsāku par 12 mēnešiem vai kas nebeidzas norādītā perioda beigās, kā arī pēc 2013. gada eiro un ārvalstu valūtās excel_icon
Procentu likme likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanai nodokļa maksātājiem ar kredītiem eiro un ārvalstu valūtās excel_icon