Publicēts: 11.12.2019.

Latvijas Banka publicējusi 2017. gada Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas datus, kas aptver mājsaimniecību reālos un finanšu aktīvus, kredītsaistības, ienākumus un patēriņu. Šī ir jau otrā šāda veida aptauja, kas saskaņā ar Eiropas Centrālās bankas metodoloģiju tika veikta Latvijā. 

Vairāk uzziniet šeit https://www.bank.lv/statistika/dati-statistika/mfps

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk