Publicēts: 28.08.2019.

Eiropas Centrālās bankas interneta vietnē publicēti minimālie standarti datu revīziju veikšanai Common Minimum Standards for Data Revisions as Agreed Between the ECB, EIOPA, National Central Banks and National Competent Authorities, par kuriem vienojusies Eiropas Centrālā banka, Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde (EIOPA) un valstu kompetentās iestādes.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk