Publicēts: 13.08.2018.

 Eiropas Centrālā banka uzsākusi Eiropas Centrālās bankas 2014. gada 26. novembra Regulas (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2014/48) grozījumu projekta publisko apspriešanu un savā interneta vietnē angļu valodā izveidojusi īpaši šim nolūkam paredzētu sadaļu, nodrošinot iespēju sniegt komentārus par minēto regulas grozījumu projektu.

Neviena no Latvijas MFI šobrīd nav iekļauta šīs regulas ziņotāju lokā.

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk