Publicēts: 05.03.2012. Aktualizēts: 13.02.2023.

Atlīdzības darījumi, kuros aizdevējs uz rakstveida līguma pamata nodod aizņēmējam naudu īpašumā un kas aizņēmējam uzliek pienākumu noteiktā laikā un kārtībā atdot aizdevējam naudu.
Īstermiņa kredīti – kredīti, kuru sākotnējais termiņš ir līdz 1 gadam (ieskaitot).
Ilgtermiņa kredīti - kredīti, kuru sākotnējais termiņš ir ilgāks par 1 gadu.
Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk