Publicēts: 15.06.2016. Aktualizēts: 15.06.2023.

Institucionālas vienības, kuras ir neatkarīgas juridiskās personas un tirgus ražotāji (institucionālās vienības, kas brīvi pārdod finanšu pakalpojumus tirgū) un kuru galvenā darbība ir finanšu pakalpojumu sniegšana (monetārās finanšu iestādes; ieguldījumu fondi, izņemot naudas tirgus fondus; citi finanšu starpnieki, izņemot apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondus; finanšu palīgsabiedrības; piesaistošās finanšu iestādes un naudas aizdevēji; apdrošināšanas sabiedrības; pensiju fondi). Iekļautas arī finanšu pakalpojumus sniedzošās institucionālās vienības, kuru lielākā daļa aktīvu vai saistību nav iesaistīta darījumos atklātā tirgū.

Jēdziena skaidrojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulai (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā.

Statistikā lietotie jēdzieni

Statistikā biežāk lietotie jēdzieni un to skaidrojums, kas saturiski atbilst Eiropas Centrālās bankas un Starptautiskā Valūtas fonda nostādnēm.

Skatīt jēdzienus

Statistikas lietotājiem

Informācija, kas palīdz labāk izprast statistiskos datus, kā arī, iepazīstoties ar statistikas programmām, uzzināt par Latvijas Bankas plānotajiem darbiem statistikas jomā un sagatavoto statistikas klāstu.

Uzzināt vairāk

Statistiskie dati

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāze INTS, datu tabulas, datu arhīvi, infografikas, kā arī informācija par publicētajiem statistiskajiem datiem.

Uzzināt vairāk