Publicēts: 06.04.2023.

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2022. gada pārskatu, kurā papildus ietvertajiem 2022. gada finanšu pārskatiem un pozitīvam neatkarīgu revidentu ziņojumam aplūkota Latvijas un eiro zonas ekonomiskā vide un tautsaimniecības attīstība pagājušajā gadā, kā arī sniegta informācija par nacionālās centrālās bankas darbību un tās atbildības jomās paveikto.

Saskaņā ar Latvijas Bankas likumu finanšu pārskatu revīziju veica Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka par tās 2022. gada finanšu pārskatiem saņēmusi pozitīvu atzinumu no revidentu komercsabiedrības SIA "ERNST & YOUNG BALTIC".

Lai gan Latvijas Bankas finanšu rezultātus 2022. gadā negatīvi ietekmēja apstākļi ārējos finanšu tirgos, kā arī Eirosistēmas monetārās politikas lēmumi, iepriekš veiktie risku ierobežošanas pasākumi, t.sk. uzkrājumu finanšu riskiem veidošana, ir nodrošinājuši 2022. gada noslēgšanu ar neitrālu finanšu rezultātu – bez zaudējumiem un peļņas.

LatvijasBanka 2022gada soc att TW FB 515x590 1LatvijasBanka 2022gada soc att TW FB 515x590 1

2022. gadā:

  • valdīja liela nenoteiktība, un globālo ekonomiku īpaši negatīvi ietekmēja Krievijas īstenotais karš Ukrainā;
  • valstu ekonomikām atkopjoties pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas, vienlaikus pastiprinoties piegādes ķēžu problēmām un paaugstinoties energoresursu un pārtikas cenām, inflācija sasniedza ļoti augstu līmeni;
  • lai ierobežotu inflāciju, centrālās bankas sāka strauji paaugstināt bāzes procentu likmes;
  • procentu likmēm būtiski un strauji pieaugot, valdību obligāciju un citu vērtspapīru turētāju, tostarp Latvijas Bankas un citu centrālo banku, ieguldījumu tirgus vērtība būtiski mazinājās, radot šo vērtspapīru pārvērtēšanas zaudējumus;
  • vienlaikus samazinājās arī ienākumi no Eirosistēmas monetārās politikas operācijām, Eiropas Centrālajai bankai par 250 bāzes punktiem paaugstinot galveno refinansēšanas procentu likmi (no 0 % 2022. gada sākumā līdz 2.5 % 2022. gada beigās) un noguldījumu iespējas procentu likmi (no -0.5 % 2022. gada sākumā līdz 2 % 2022. gada beigās).

Nepieciešamā monetārās politikas nostājas maiņa centrālajām bankām rada būtisku ienākumu kritumu, un ir sagaidāms, ka daudzām centrālajām bankām zemi peļņas rādītāji saglabāsies vairāku gadu garumā.

Vienlaikus jāņem vērā, ka centrālo banku pamatuzdevums ir monetārās politikas īstenošana, nevis peļņas gūšana, un procentu likmju celšana ir monetārās politikas atbilde, lai neļautu iesakņoties augstajai inflācijai un vidējā termiņā eiro zonā tā noturīgi atgrieztos pie 2 % mērķa līmeņa. Ierobežojot inflāciju un monetārās politikas nostājai mainoties, Latvijas Bankas un citu centrālo banku finanšu rezultāti uzlabosies, ilgtermiņā nodrošinot peļņas gūšanu un valsts budžeta papildināšanu.

Latvijas Bankai 2022. gads pagāja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas zīmē, veicot priekšdarbus šī procesa sekmīgai norisei un raita kopīga darba uzsākšanai š.g. 1. janvārī. Pērn centrālā banka ar vairākiem pasākumiem, tai skaitā arī sabiedrības augsti novērtēto monētu mākslas izstādi "Vērtību zīmes" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, atzīmēja savu simtgadi.

Svarīgi darbi paveikti centrālās bankas pamatdarbības jomās, t.sk. bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu jomā, pētniecībā un finanšu statistikā, līdzdarbojoties Eirosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā u.c.

Turpinoties moderno maksājumu infrastruktūras attīstībai, 2022. gadā Latvijas Bankas zibmaksājumu servisā apstrādāto zibmaksājumu skaits pieauga 2.6 reizes – līdz 16.2 mljrd. eiro. Īstenoti arī priekšdarbi jaunās Eiropas starpbanku maksājumu TARGET sistēmas ieviešanai, kas sekmīgi noslēdzās š.g. 20. martā.

Pastiprināta uzmanība tika pievērsta skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai valstī, tostarp pagarināts memorands ar finanšu nozari par bankomātu tīkla saglabāšanu. Latvijas Bankas ietvaros īstenoti skaidrās naudas iemaksu un apstrādes automatizācijas pasākumi, kā arī pārceltas klientu kases uz Rīgas filiāles ēku Bezdelīgu ielā 3.

"2023. gadu kā institūcija uzsākam izaicinājumiem pilnā laikā – darāmā pietiek ne tikai pašu mājās, bet arī starptautiskā līmenī. Viena no mūsu prioritātēm ir nepieciešamā izrāviena nodrošināšana Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Plānojam darboties vairākos virzienos – gan šķetinot vājās kreditēšanas problēmu mezglu, gan izvirzot un īstenojot ambiciozus mērķus kapitāla tirgus attīstības jomā, gan izstrādājot modernus pakalpojumus un iespējas, kas palīdzēs Latvijas tautsaimniecībai darboties sekmīgāk," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Būtiskākie 2022. gadā paveiktie Latvijas Bankas darbi aplūkojami gadaparskats.latvijasbanka.lv.

Citi jaunumi

06.06.2023.

Latvijas Banka sagatavojusi finanšu tirgus dalībniekiem kontrolsarakstu IT un drošības pārvaldības pašvērtējuma veikšanai

Lai palīdzētu finanšu tirgus dalībniekiem novērtēt savus...
05.06.2023.

Infografika: Apdrošināšanas izplatīšana Latvijā 2022. gadā

2022. gadā Latvijā strādāja sešas apdrošināšanas sabiedrības...
31.05.2023.

Latvijas Banka aicina uz diskusijām sarunu festivālā "LAMPA"

Šā gada sarunu festivālā "LAMPA", kas 9. un 10. jūnijā...
29.05.2023.

Par Latvijas Bankas darbu 29. maijā

Saistībā ar Saeimas lēmumu pasludināt 29. maiju par svētku...
26.05.2023.

Anulēta akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu pārvaldes sabiedrības licence

Pēc akciju sabiedrības "Rietumu Asset Management" ieguldījumu...
24.05.2023.

Latvijas Banka saņem pieteikumu akciju sabiedrības "VEF" akciju atpirkšanas piedāvājuma izteikšanai akciju izslēgšanai no regulētā tirgus

Latvijas Banka 23. maijā saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu...
23.05.2023.

Izlaidīs 2 eiro piemiņas monētu "Saulespuķe Ukrainai"

Otrdien, 30. maijā, Latvijas Banka izlaidīs īpašu 2 eiro...
18.05.2023.

Kā sasniegt kapitāla tirgus attīstībai valstiski nospraustos mērķus

Visiem, kas interesējas par Latvijas ekonomikas izaugsmi un...
15.05.2023.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti no šodienas līdz 29. maijam...
11.05.2023.

Jaunākais Latvijas sabiedrības Finanšu pratības indekss – 61 % no maksimālā iespējamā rezultāta

Latvijas iedzīvotāju finanšu pratība vērtējama kā viduvēja, un...
11.05.2023.

Latvijas Banka sāk publicēt informāciju par noguldījumu un kredītu procentu likmēm Latvijā un eiro zonā

Latvijas Banka ir sākusi apkopot un publicēt regulāru pārskatu par...
03.05.2023.

Izlaidīs Imantam Ziedonim veltītu monētu "Zvaigžņu putekļi"

Ceturtdien, 11. maijā, Latvijas Banka izlaidīs sudraba...