Publicēts: 06.04.2023.

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas 2022. gada pārskatu, kurā papildus ietvertajiem 2022. gada finanšu pārskatiem un pozitīvam neatkarīgu revidentu ziņojumam aplūkota Latvijas un eiro zonas ekonomiskā vide un tautsaimniecības attīstība pagājušajā gadā, kā arī sniegta informācija par nacionālās centrālās bankas darbību un tās atbildības jomās paveikto.

Saskaņā ar Latvijas Bankas likumu finanšu pārskatu revīziju veica Eiropas Centrālās bankas Padomes ieteikti un Eiropas Savienības Padomes apstiprināti neatkarīgi ārējie revidenti. Latvijas Banka par tās 2022. gada finanšu pārskatiem saņēmusi pozitīvu atzinumu no revidentu komercsabiedrības SIA "ERNST & YOUNG BALTIC".

Lai gan Latvijas Bankas finanšu rezultātus 2022. gadā negatīvi ietekmēja apstākļi ārējos finanšu tirgos, kā arī Eirosistēmas monetārās politikas lēmumi, iepriekš veiktie risku ierobežošanas pasākumi, t.sk. uzkrājumu finanšu riskiem veidošana, ir nodrošinājuši 2022. gada noslēgšanu ar neitrālu finanšu rezultātu – bez zaudējumiem un peļņas.

LatvijasBanka 2022gada soc att TW FB 515x590 1LatvijasBanka 2022gada soc att TW FB 515x590 1

2022. gadā:

  • valdīja liela nenoteiktība, un globālo ekonomiku īpaši negatīvi ietekmēja Krievijas īstenotais karš Ukrainā;
  • valstu ekonomikām atkopjoties pēc Covid-19 ierobežojumu atcelšanas, vienlaikus pastiprinoties piegādes ķēžu problēmām un paaugstinoties energoresursu un pārtikas cenām, inflācija sasniedza ļoti augstu līmeni;
  • lai ierobežotu inflāciju, centrālās bankas sāka strauji paaugstināt bāzes procentu likmes;
  • procentu likmēm būtiski un strauji pieaugot, valdību obligāciju un citu vērtspapīru turētāju, tostarp Latvijas Bankas un citu centrālo banku, ieguldījumu tirgus vērtība būtiski mazinājās, radot šo vērtspapīru pārvērtēšanas zaudējumus;
  • vienlaikus samazinājās arī ienākumi no Eirosistēmas monetārās politikas operācijām, Eiropas Centrālajai bankai par 250 bāzes punktiem paaugstinot galveno refinansēšanas procentu likmi (no 0 % 2022. gada sākumā līdz 2.5 % 2022. gada beigās) un noguldījumu iespējas procentu likmi (no -0.5 % 2022. gada sākumā līdz 2 % 2022. gada beigās).

Nepieciešamā monetārās politikas nostājas maiņa centrālajām bankām rada būtisku ienākumu kritumu, un ir sagaidāms, ka daudzām centrālajām bankām zemi peļņas rādītāji saglabāsies vairāku gadu garumā.

Vienlaikus jāņem vērā, ka centrālo banku pamatuzdevums ir monetārās politikas īstenošana, nevis peļņas gūšana, un procentu likmju celšana ir monetārās politikas atbilde, lai neļautu iesakņoties augstajai inflācijai un vidējā termiņā eiro zonā tā noturīgi atgrieztos pie 2 % mērķa līmeņa. Ierobežojot inflāciju un monetārās politikas nostājai mainoties, Latvijas Bankas un citu centrālo banku finanšu rezultāti uzlabosies, ilgtermiņā nodrošinot peļņas gūšanu un valsts budžeta papildināšanu.

Latvijas Bankai 2022. gads pagāja Finanšu un kapitāla tirgus komisijas integrācijas zīmē, veicot priekšdarbus šī procesa sekmīgai norisei un raita kopīga darba uzsākšanai š.g. 1. janvārī. Pērn centrālā banka ar vairākiem pasākumiem, tai skaitā arī sabiedrības augsti novērtēto monētu mākslas izstādi "Vērtību zīmes" Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, atzīmēja savu simtgadi.

Svarīgi darbi paveikti centrālās bankas pamatdarbības jomās, t.sk. bezskaidrās un skaidrās naudas maksājumu jomā, pētniecībā un finanšu statistikā, līdzdarbojoties Eirosistēmas monetārās politikas veidošanā un īstenošanā u.c.

Turpinoties moderno maksājumu infrastruktūras attīstībai, 2022. gadā Latvijas Bankas zibmaksājumu servisā apstrādāto zibmaksājumu skaits pieauga 2.6 reizes – līdz 16.2 mljrd. eiro. Īstenoti arī priekšdarbi jaunās Eiropas starpbanku maksājumu TARGET sistēmas ieviešanai, kas sekmīgi noslēdzās š.g. 20. martā.

Pastiprināta uzmanība tika pievērsta skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai valstī, tostarp pagarināts memorands ar finanšu nozari par bankomātu tīkla saglabāšanu. Latvijas Bankas ietvaros īstenoti skaidrās naudas iemaksu un apstrādes automatizācijas pasākumi, kā arī pārceltas klientu kases uz Rīgas filiāles ēku Bezdelīgu ielā 3.

"2023. gadu kā institūcija uzsākam izaicinājumiem pilnā laikā – darāmā pietiek ne tikai pašu mājās, bet arī starptautiskā līmenī. Viena no mūsu prioritātēm ir nepieciešamā izrāviena nodrošināšana Latvijas tautsaimniecības izaugsmei. Plānojam darboties vairākos virzienos – gan šķetinot vājās kreditēšanas problēmu mezglu, gan izvirzot un īstenojot ambiciozus mērķus kapitāla tirgus attīstības jomā, gan izstrādājot modernus pakalpojumus un iespējas, kas palīdzēs Latvijas tautsaimniecībai darboties sekmīgāk," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.

Būtiskākie 2022. gadā paveiktie Latvijas Bankas darbi aplūkojami gadaparskats.latvijasbanka.lv.

Citi jaunumi

20.06.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Saistībā ar Līgo svētkiem un Jāņiem mainīts Latvijas Bankas...
20.06.2024.

Latvijas Banka veic uzņēmumu aptauju par finanšu pakalpojumu pieejamību

Latvijas Banka aicina uzņēmumus, kas ar e-adreses starpniecību ir...
20.06.2024.

Finanšu Stabilitātes Pārskats 2024

Latvijas Banka publicējusi jaunāko "Finanšu Stabilitātes...
19.06.2024.

Pārskats par kredītiestādēm piemērotajām sankcijām par prudenciālo prasību pārkāpumiem 2023. gadā

Eiropas Centrālā Banka (ECB) ir publicējusi statistikas pārskatu...
19.06.2024.

Apbalvoti Latvijas Bankas studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji

Šodien svinīgā ceremonijā tika apbalvoti Latvijas Bankas 22....
12.06.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes...
replay.lsm.lv
10.06.2024.

Makroekonomiskās prognozes | 2024. gada jūnijs

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada...
07.06.2024.

Latvijas Banka rosina stiprināt kredītiestāžu klātbūtni reģionos

Latvijas Banka iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)...
07.06.2024.

Ir sācies procentu likmju samazināšanas cikls

Ceturtdien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomē pieņēmām...
www.makroekonomika.lv
06.06.2024.

Ekspertu sarunas "Procentu likmes krīt. Vai gaisma tuneļa galā?"

Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst.14.00-16.00 Latvijas Banka rīkos...
05.06.2024.

Kas jādara straujākai Latvijas ekonomikas izaugsmei?

Pēc pāris gadu pārtraukuma 2024. gada 3. jūnijā man bija...
www.makroekonomika.lv
04.06.2024.

Kā dīkstāves pabalsti maina darbinieku prasmju kompozīciju uzņēmumos?

Pētījums 2/2024