Publicēts: 14.09.2022.

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS. Pirmie publicētie dati aptver 2022. gada 1. pusgadu.

Maksājumu statistika tiek apkopota, izmantojot statistiskos datus, kas iesniegti saskaņā ar Latvijas Bankas 2021. gada 11. jūnija noteikumiem Nr. 195 "Maksājumu statistikas pārskatu par klientu maksājumiem sagatavošanas noteikumi", Valsts kases iesniegtos datus, kā arī Latvijas Bankas datus. Ņemot vērā to, ka daļu maksājumu pakalpojumu Latvijā sniedz citās valstīs reģistrēti maksājumu pakalpojumu sniedzēji, kuri nesniedz statistiskos datus Latvijas Bankai, Latvijas Bankas apkopotā un publicētā maksājumu statistika neaptver visus Latvijā veiktos maksājumus un Latvijā izmantotos skaidrās naudas izmaksu termināļus (bankomātus).

Latvijas Bankas interneta statistikas datubāzē INTS tiks iekļauti arī maksājumu statistikas vēsturiskie dati, kas pašlaik publicēti Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā “Statistika/Dati” un kas sagatavoti, izmantojot statistiskos datus, kuri vākti saskaņā ar Latvijas Bankas 2014. gada 13. marta noteikumiem Nr. 131  ""Kredītiestāžu, elektroniskās naudas iestāžu un maksājumu iestāžu maksājumu statistikas pārskata" sagatavošanas noteikumi".

Citi paziņojumi

12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datnes

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību...
20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...