Publicēts: 24.01.2023.

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām saistīto statistisko rādītāju kopumu, lai labāk novērtētu ar klimata pārmaiņām saistīto risku ietekmi uz finanšu sektoru un pārraudzītu ilgtspējīga un ekoloģiska finansējuma attīstību.

Rādītāji aptver trīs jomas.

  1. Ilgtspējīga finansējuma eksperimentālie rādītāji sniedz pārskatu par parāda instrumentiem, kurus emitents klasificējis kā "zaļus", "sociālus", "ilgtspējīgus" vai "ar ilgtspējību saistītus" un kuri emitēti vai tiek turēti eiro zonā.
  2. Finanšu iestāžu finansēto oglekļa dioksīda emisiju analītiskie dati sniedz informāciju par finanšu iestāžu vērtspapīru un aizdevumu portfeļu oglekļietilpību un finanšu sektora atkarību no darījuma partneriem ar oglekļietilpīgiem uzņēmējdarbības modeļiem.
  3. Klimata pārmaiņu fizisko risku analītiskie rādītāji analizē dabas stihiju, piemēram, plūdu, savvaļas ugunsgrēku vai vētru, ietekmi uz aizdevumu, obligāciju un kapitāla vērtspapīru portfeļu sniegumu.

Detalizētāka informācija: Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē.

Eiropas Centrālās bankas preses paziņojums.

Citi paziņojumi

12.12.2023.

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas anonimizēto datu datnes

Latvijas Banka ir sagatavojusi 2020. gadā veiktās Mājsaimniecību...
20.10.2023.

Eiropas statistikas diena

2023. gada 20. oktobrī astoto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
12.04.2023.

Ārējās statistikas ceturkšņa datu pārpublicēšana

Tehnisku iemeslu dēļ 13. aprīlī tiks pārpublicēti maksājumu...
03.04.2023.

2023. gada 14. aprīlī tiks publicētas revidētas Latvijas Bankas monetāro rādītāju datu laika rindas

Lai nodrošinātu dažādu statistisko datu saskaņotību, 2023. gada...
24.01.2023.

Eiropas Centrālā Banka publicē ar klimata pārmaiņām saistītus jaunus statistiskos rādītājus

Eiropas Centrālā banka publicējusi pirmo ar klimata pārmaiņām...
30.12.2022.

Publicētas Latvijas Bankas statistikas programmas

Publicēta Latvijas Bankas 2023. gada statistikas programma un...
20.12.2022.

Mājsaimniecību finanšu un patēriņa aptaujas dati

Latvijas Banka publicējusi 2020. gada Mājsaimniecību finanšu un...
20.10.2022.

Eiropas statistikas diena

2022. gada 20. oktobrī septīto reizi tiek atzīmēta Eiropas...
14.09.2022.

Datubāzē INTS publicēta maksājumu statistika

Latvijas Banka sākusi maksājumu statistikas publicēšanu Latvijas...
12.08.2022.

Eiropas Centrālā banka publicējusi ieskatu tekošā konta bilances un pakalpojumu tirdzniecības dinamikā Covid-19 pandēmijas laikā

Eiropas Centrālās bankas tīmekļvietnē publicēts ieskats eiro...
11.07.2022.

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo iestāžu sarakstu

Latvijas Banka sāk publicēt Maksājumu statistikai atbilstošo...
26.05.2022.

Latvijas Banka jaunā formātā publicē finanšu iestāžu sarakstus

Latvijas Banka sākusi statistikas sagatavošanas vajadzībām...