Publicēts: 27.03.2023.

Latvijas Banka ir publicējusi savu pirmo ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskatu par 2022. gadu, sniedzot ieskatu savos centienos veicināt ilgtspējīgu attīstību un risināt vides, sociālās un pārvaldības jautājumus.

Pārskatā uzsvērta Latvijas Bankas apņemšanās integrēt ilgtspējību ieguldījumu procesā un aprakstīti galvenie sasniegumi klimata risku mazināšanā, sociālās atbildības un pārvaldības jomā. Pārskatā arī detalizēti izklāstītas Latvijas Bankas pārvaldības, stratēģijas un risku vadības prakses, kā arī pieeja ar klimatu saistīto risku pārvaldībā nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļos.

"Ilgtspējības pārskats ir svarīgs solis, turpinot integrēt ilgtspējību savu ieguldījumu pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas procesos," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Mēs apzināmies ilgtspējīgas attīstības nozīmi un esam apņēmušies dot savu ieguldījumu tādu globālo izaicinājumu risināšanā kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un nevienlīdzība."

Pārskatā Latvijas Banka informē, ka ir būtiski samazinājusi oglekļa pēdas nospiedumu savā attīstīto tirgu akciju portfelī – salīdzinājumā ar 2021.gadu portfeļa oglekļa pēdas nospiedums ir samazināts par 47 %.

"Mēs uzskatām, ka, risinot ar klimatu saistītas un ilgtspējības problēmas, varam radīt ilgtermiņa vērtību mūsu sabiedrībai, veicināt ilgtspējīgu nākotni un iedvesmot visu Latvijas finanšu sektoru seko šai iniciatīvai," akcentē M. Kazāks.

Latvijas Bankas pārskati par ilgtspējību ir daļa no visu Eirosistēmas centrālo banku eiro denominēto nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļu ar klimatu saistīto finanšu pārskatu publikācijām, kurās izmantots kopējs ietvars, kas definē minimālās šādu pārskatu sagatavošanas prasības, balstoties uz Task Force on Climate-related Financial Disclosures ieteikumiem.

Ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskats ir pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv.

Citi jaunumi

15.09.2023.

Infografika: Latvijas pensiju 2. un 3. līmeņa darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Infografika: Ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu darbības rādītāji 2023. gada 1. pusgadā

15.09.2023.

Kritiskie finanšu pakalpojumi: kas jāzina banku klientiem?

Laikā, kad karš noris Eiropā un ik pa laikam saņemam satraucošus...
13.09.2023.

Uzņēmumus aicina pieteikt savus sasniegumus Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvai 2023

Latvijas Banka un Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome...
08.09.2023.

Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību segmentā vērojama mērena sašaurināšanās

Šā gada jūnija beigās Latvijā darbojās 29 kooperatīvās...
07.09.2023.

Iedzīvotāji aicināti iepazīties ar informāciju par kritiskajiem finanšu pakalpojumiem

Latvijas Banka sadarbībā ar partneriem sagatavojusi informatīvu...
04.09.2023.

Pilnveido Ziemeļvalstu un Baltijas valstu naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu

Šodien publicēts Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) īstenotā un...
28.08.2023.

Mārtiņš Kazāks intervijā Bloomberg TV

ECB Padomes septembra lēmumi par tālāko monetāro politiku būs...
25.08.2023.

Latvijā 1. pusgadā būtiski audzis bezskaidrās naudas maksājumu apjoms

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
24.08.2023.

Vairāk nekā 300 skolotāju piedalās ikgadējā seminārā "Aktualitātes ekonomikā"

Šodien rekordliels dalībnieku skaits – 330 Latvijas skolotāji –...
24.08.2023.

Papildinātas vadlīnijas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un sankciju riska pārvaldīšanai

Latvijas Banka papildinājusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas...
10.08.2023.

Eiropas Centrālās bankas Tautsaimniecības biļetens 5/2023