Publicēts: 27.03.2023.

Latvijas Banka ir publicējusi savu pirmo ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskatu par 2022. gadu, sniedzot ieskatu savos centienos veicināt ilgtspējīgu attīstību un risināt vides, sociālās un pārvaldības jautājumus.

Pārskatā uzsvērta Latvijas Bankas apņemšanās integrēt ilgtspējību ieguldījumu procesā un aprakstīti galvenie sasniegumi klimata risku mazināšanā, sociālās atbildības un pārvaldības jomā. Pārskatā arī detalizēti izklāstītas Latvijas Bankas pārvaldības, stratēģijas un risku vadības prakses, kā arī pieeja ar klimatu saistīto risku pārvaldībā nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļos.

"Ilgtspējības pārskats ir svarīgs solis, turpinot integrēt ilgtspējību savu ieguldījumu pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanas procesos," uzsver Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. "Mēs apzināmies ilgtspējīgas attīstības nozīmi un esam apņēmušies dot savu ieguldījumu tādu globālo izaicinājumu risināšanā kā klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un nevienlīdzība."

Pārskatā Latvijas Banka informē, ka ir būtiski samazinājusi oglekļa pēdas nospiedumu savā attīstīto tirgu akciju portfelī – salīdzinājumā ar 2021.gadu portfeļa oglekļa pēdas nospiedums ir samazināts par 47 %.

"Mēs uzskatām, ka, risinot ar klimatu saistītas un ilgtspējības problēmas, varam radīt ilgtermiņa vērtību mūsu sabiedrībai, veicināt ilgtspējīgu nākotni un iedvesmot visu Latvijas finanšu sektoru seko šai iniciatīvai," akcentē M. Kazāks.

Latvijas Bankas pārskati par ilgtspējību ir daļa no visu Eirosistēmas centrālo banku eiro denominēto nemonetārās politikas ieguldījumu portfeļu ar klimatu saistīto finanšu pārskatu publikācijām, kurās izmantots kopējs ietvars, kas definē minimālās šādu pārskatu sagatavošanas prasības, balstoties uz Task Force on Climate-related Financial Disclosures ieteikumiem.

Ar klimatu saistītās informācijas atklāšanas pārskats ir pieejams Latvijas Bankas tīmekļvietnē bank.lv.

Citi jaunumi

06.12.2023.

Latvijas Banka piemēro 2 milj. eiro soda naudu AS "LPB Bank", slēdzot administratīvo līgumu

Latvijas Banka ar AS "LPB Bank" noslēgusi administratīvo...
06.12.2023.

Četri Latvijas uzņēmumi saņem Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023, izaugsmes balva – Rīgas Stradiņa universitātei

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023 šogad saņēma...
05.12.2023.

Neizmantojamo aktīvu riski ražošanas ķēdēs un to ekonomiskā ietekme eirozonā

Pētījums 6/2023
05.12.2023.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludinājusi kārtējo studentu zinātniski...
30.11.2023.

Izvēlētas iespējamās nākotnes eiro banknošu tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni"

Īsumā Izvēlētās iespējamās tēmas ir "Eiropas kultūra" un...
27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...
14.11.2023.

Par Latvijas Bankas darbu brīvdienā

Saistībā ar valsts svētkiem mainīts Latvijas Bankas darba laiks....
09.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž zelta kolekcijas monētu "Zelta zirgi"

Trešdien, 15. novembrī, Latvijas Banka izlaidīs zelta monētu...