Pārskatu sniedzēji sagatavo statistikas pārskatus atbilstoši to sagatavošanas noteikumiem (sk. sadaļu Par mums/Tiesību akti).

Statistikas pārskatu iesniegšanas kārtība noteikta Latvijas Bankas 2013. gada 12. decembra noteikumos Nr. 130 "Noteikumi par elektronisko informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku" (tālāk tekstā – Noteikumi).

Kredītiestādēm un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm

Lai kredītiestādes un ārvalstu kredītiestāžu filiāles uzsāktu statistikas pārskatu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) jānoslēdz līgums "Par elektronisko parakstīšanu". Nepieciešams noslēgt vienu šādu līgumu par visu veidu informācijas apmaiņu ar Latvijas Banku, t.sk. statistikas pārskatu iesniegšanu, Kredītu reģistra ietvaros un maksājumu sistēmu ietvaros; 

2) jāveic darbības, lai piekļūtu statistikas pārskatu sniegšanas sistēmai, – jāreģistrē interneta adreses un vismaz divi pārvaldnieki, kas veiks pārvaldīšanas pasākumus (paaugstinātās drošības sistēmas lietotāju reģistrēšanu, anulēšanu, atjaunošanu un pieejas tiesību maiņu, failu apmaiņas servisa lietotāju reģistrēšanu un anulēšanu un to interneta adrešu uzturēšanu, no kurām notiek dalībnieka pieslēgšanās paaugstinātas drošības sistēmai un failu apmaiņas servisam). Interneta adreses reģistrējamas Latvijas Bankas drošības sistēmā vai iesniedzamas Latvijas Bankā kā rakstisks interneta adrešu reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 1. pielikums). Lai reģistrētu pārvaldnieku, Latvijas Bankā jāiesniedz rakstisks pārvaldnieka reģistrēšanas pieteikums (Noteikumu 2. pielikums);

3) kredītiestādes un ārvalstu kredītiestāžu filiāles sagatavo statistikas pārskatu kā atsevišķu teksta failu atbilstoši Noteikumu 9.–19. pielikumā noteiktajai struktūrai un formātam;

4) sagatavotos statistikas pārskatu failus pēc to elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa STAT/OUT katalogā;

5) statistikas pārskatu sagatavošanas elektroniskā veidā piemēri teksta failu veidā:

  • "Mēneša bilances pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "MFI "Mēneša bilances pārskata" pozīciju izvērsums" (veidlapa; piemērs);
  • "Kredītiestāžu un elektroniskās naudas iestāžu maksājumu statistikas pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "Ārvalstu valūtu darījumu skaidrā un bezskaidrā naudā pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "Ilgtermiņa ārējā parāda ceturkšņa pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "Ilgtermiņa ārējā parāda prognožu ceturkšņa pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "Vērtspapīru ar ISIN kodu mēneša pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "Vērtspapīru bez ISIN koda mēneša pārskats" (veidlapa; piemērs);
  • "Īpašumā esošo kapitāla vērtspapīru mēneša pārskats (atbilstoši monetāro finanšu iestāžu "Mēneša bilances pārskata" 270000. pozīcijai)" (veidlapa; piemērs);
  • "Nebanku ārējo maksājumu mēneša pārskats" (veidlapa; piemērs).

Krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti

Lai krājaizdevu sabiedrības, elektroniskās naudas iestādes, naudas tirgus fondi, nefinanšu sabiedrības un citi respondenti uzsāktu statistikas pārskatu sniegšanu elektroniskā veidā:

1) jāaizpilda Nebanku statistikas sistēmas lietotāja reģistrēšanas pieteikums:

Pieteikuma veidlapa PDF formātā

Pieteikuma veidlapa Word formātā

2) aizpildīts pieteikums papīra dokumenta veidā jāiesniedz vai jānosūta Latvijas Bankas Statistikas pārvaldei K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, vai arī elektroniskā veidā uz e-pasta adresi ed_stat@bank.lv;

3) uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi pienāks ziņa par respondenta pieteiktā lietotāja reģistrāciju, kurā norādīts lietotāja identifikators un saite paroles izveidošanai. Nebanku statistikas sistēmas lietotāja tiesības stājas spēkā nekavējoties pēc identifikatora saņemšanas un reģistrēšanās sistēmā;

4) pēc reģistrācijas Nebanku statistikas informācijas sistēmai var pieslēgties uzreiz vai arī vēlāk vienā no veidiem:

5) pārskatu iesniedz Nebanku statistikas informācijas sistēmā sadaļā "Pārskati" interaktīvi vai ielasot no Excel vai xml faila;

6) pārskatu iesniegšana elektroniski vizuālais palīgmateriāls.