Publicēts: 09.12.2022.

Finanšu tirgu un tā dalībnieku uzraudzību Latvijā no 2023. gada veiks Latvijas Banka – to paredz Latvijas Bankas likums, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Atbilstoši minētā likuma pārejas noteikumu 4. punktam Latvijas Banka ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja.

Integrācija neietekmē uzraudzības ietvaru un uzraudzības finansēšanas noteikumus, tāpat iepriekš izdotie FKTK noteikumi paliek spēkā un finanšu tirgus dalībniekiem ir jānodrošina tajos noteikto prasību ievērošana.

Latvijas Bankas struktūra

Visus ar uzraudzību saistītos un 2022. gadā iesāktos un nepabeigtos procesus pārņems Latvijas Banka. No 2023. gada 1. janvāra Latvijas Bankas darbu vadīs Latvijas Bankas padome, kas sastāvēs no septiņiem Latvijas Bankas padomes locekļiem, tostarp Latvijas Bankas prezidenta un diviem viņa vietniekiem. Saeima 2022. gada 9. jūnijā apstiprināja pašreizējo FKTK priekšsēdētāju Santu Purgaili par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci un FKTK padomes locekli Kristīni Černaju-Mežmali par Latvijas Bankas padomes locekli.

Kopumā Latvijas Bankas struktūru nākamajā gadā papildinās deviņas jaunas pārvaldes, kas saistītas ar uzraudzības un noregulējuma funkciju veikšanu:

 • Licencēšanas un sankciju pārvalde;

 • Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvalde;

 • Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde;

 • Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvalde;

 • Kapitāla tirgus uzraudzības pārvalde;

 • Tirgus dalībnieku audita pārvalde;

 • Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvalde;

 • Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvalde;

 • Noregulējuma un aizsardzības sistēmu pārvalde.

Lielākā daļa FKTK darbinieku turpinās darbu Latvijas Bankā un nodrošinās līdz šim veikto funkciju tālāku izpildi.

Uzraudzības un noregulējuma lēmumu pieņemšana

Latvijas Bankas noteikumus un iekšējos normatīvos aktus pašlaik apstiprina un arī pēc uzraudzības un noregulējumu funkciju integrēšanas apstiprinās Latvijas Bankas padome.

Uzraudzības un noregulējuma jomas lēmumi tiks pieņemti divās šim mērķim izveidotajās komitejās, kuras izveido Latvijas Bankas padome, pilnvarojot pieņemt lēmumus noteiktās jomās. Komitejas darbu uzsāks nākamajā gadā.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteju vadīs Latvijas Bankas prezidenta vietnieks uzraudzības jomā, un tās pamatuzdevumi ir:

 • īstenot finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju,

 • apstiprināt finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības metodoloģiju un uzraudzības plānus,

 • pieņemt finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos noteiktos lēmumus, tai skaitā lēmumus par sankciju piemērošanu un lēmumus par Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem,

 • pieņemt lēmumus saistībā ar Kredītu reģistra likumā noteikto sankciju un sankciju statistikas jomā piemērošanu.

Ar uzraudzības komitejas nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Latvijas Bankas noregulējuma komiteju vadīs Latvijas Bankas padomes loceklis, kura atbildībā ir noregulējuma joma un kurš vienlaikus Latvijas Bankā nepārrauga procesus, kas saistīti ar finanšu tirgus tiešo uzraudzību. Noregulējuma komitejas pamatuzdevums ir pieņemt šīs komitejas nolikumā noteiktos lēmumus, kas noteikti noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu regulējošajos likumos.

Ar noregulējuma komitejas nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Uzraudzības komitejas un noregulējuma komitejas lēmumus varēs apstrīdēt Latvijas Bankas padomē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Konsultatīvā finanšu tirgus padome

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, Latvijas Banka izveidos konsultatīvu institūciju – konsultatīvo finanšu tirgus padomi.

Konsultatīvo finanšu tirgus padomi veidos visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji. Konsultatīvās finanšu tirgus padomes personālsastāvu apstiprinās Latvijas Bankas prezidents.

Atbilstoši Latvijas Bankas likumam konsultatīvās finanšu tirgus padomes uzdevumi būs sniegt priekšlikumus par to Latvijas Bankas noteikumu projektiem, kurus Latvijas Banka izdos, sniegt viedokli par plānotajiem Latvijas Bankas nākamā gada izdevumiem finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanai un uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, kā arī sniegt vērtējumu par kompensāciju izmaksas sistēmu līdzekļu uzkrāšanas un no tām veikto atlīdzību izmaksu rezultātiem.

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes nolikums ir pieejams šeit.

Saziņa par uzraudzības jautājumiem un biroja adrese

Korespondence par finanšu tirgus jautājumiem no 2023. gada 1. janvāra adresējama Latvijas Bankai. Juridiskā un faktiskā (biroja) adrese – K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050. Aicinām saziņai izmantot e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Latvijas Bankas e-adresi.

Informācija, kas saistīta ar finanšu tirgus uzraudzību, noregulējumu un aizsardzības sistēmām, kā arī publiskie paziņojumi, kas skar šīs jomas, no nākamā gada būs atrodama Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv. Tur būs pieejama arī Latvijas Bankas pārvalžu kontaktinformācija un rekvizīti.

Jautājumu gadījumā līdz 2022. gada 30. decembrim aicinām sazināties ar FKTK (tālrunis 6 777 4800, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), savukārt no 2023. gada 2. janvāra – ar Latvijas Banku!

Citi jaunumi

24.05.2024.

Zemgales reģiona uzņēmējus interesē komercbanku konkurences un finanšu pakalpojumu attīstības jautājumi

Piektdien, 24. maijā, Latvijas Bankas pārstāvji Jelgavā...
24.05.2024.

FID un Latvijas Banka īstenojuši zināšanu pilnveides aktivitātes EEZ grantu projektā

Finanšu izlūkošanas dienests (FID) un nacionālais projekta...
22.05.2024.

Latvijas Banka aicina uz semināru "Inovācijas un mākslīgais intelekts finanšu sektorā: šodien un pēc desmitgades"

Otrdien, 4. jūnijā, Latvijas Banka aicina finanšu tirgus...
17.05.2024.

Latvijas Banka iesniegusi tiesā Pūņu Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības maksātnespējas pieteikumu

Latvijas Banka ir iesniegusi Kurzemes rajona tiesā Pūņu...
16.05.2024.

AS INDEXO Banka saņem licenci kredītiestādes darbībai

Pēc Latvijas Bankas kā finanšu sektora uzraudzības iestādes...
14.05.2024.

Studenti aicināti iesniegt darbus studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursā

Baltijas valstu augstskolu studenti līdz 31. maijam aicināti...
09.05.2024.

Latvijas Banka ar pašvaldību vadītājiem un uzņēmējiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību reģionos

Latvijas Banka tiksies ar Latvijas reģionu pašvaldību vadību un...
09.05.2024.

Latvijas Banka sagatavojusi priekšlikumus valsts fondēto pensiju sistēmas pilnveidei

Latvijas Banka ir izstrādājusi un atbildīgajām –...
02.05.2024.

Latvijas Banka izstrādājusi vadlīnijas efektīvākai sankciju riska pārvaldībai

Latvijas Banka ir izstrādājusi "Vadlīnijas efektīvas sankciju...
24.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbības rezultātiem 2023. gadā

Latvijas Bankas padome ir apstiprinājusi Latvijas Bankas...
23.04.2024.

Brīdinām par Latvijas Bankas vārdā veiktām krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri zvana pa tālruni...
23.04.2024.

Par Latvijas Bankas darbu svētku laikā

Maija svētku laikā mainīts Latvijas Bankas darba laiks. Kā...