Publicēts: 09.12.2022.

Finanšu tirgu un tā dalībnieku uzraudzību Latvijā no 2023. gada veiks Latvijas Banka – to paredz Latvijas Bankas likums, kas stāsies spēkā 2023. gada 1. janvārī. Atbilstoši minētā likuma pārejas noteikumu 4. punktam Latvijas Banka ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) mantas, finanšu līdzekļu, tiesību un saistību pārņēmēja.

Integrācija neietekmē uzraudzības ietvaru un uzraudzības finansēšanas noteikumus, tāpat iepriekš izdotie FKTK noteikumi paliek spēkā un finanšu tirgus dalībniekiem ir jānodrošina tajos noteikto prasību ievērošana.

Latvijas Bankas struktūra

Visus ar uzraudzību saistītos un 2022. gadā iesāktos un nepabeigtos procesus pārņems Latvijas Banka. No 2023. gada 1. janvāra Latvijas Bankas darbu vadīs Latvijas Bankas padome, kas sastāvēs no septiņiem Latvijas Bankas padomes locekļiem, tostarp Latvijas Bankas prezidenta un diviem viņa vietniekiem. Saeima 2022. gada 9. jūnijā apstiprināja pašreizējo FKTK priekšsēdētāju Santu Purgaili par Latvijas Bankas prezidenta vietnieci un FKTK padomes locekli Kristīni Černaju-Mežmali par Latvijas Bankas padomes locekli.

Kopumā Latvijas Bankas struktūru nākamajā gadā papildinās deviņas jaunas pārvaldes, kas saistītas ar uzraudzības un noregulējuma funkciju veikšanu:

 • Licencēšanas un sankciju pārvalde;

 • Regulējošo prasību, analīzes un metodoloģijas pārvalde;

 • Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde;

 • Apdrošināšanas un pensiju uzraudzības pārvalde;

 • Kapitāla tirgus uzraudzības pārvalde;

 • Tirgus dalībnieku audita pārvalde;

 • Naudas atmazgāšanas novēršanas pārvalde;

 • Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvalde;

 • Noregulējuma un aizsardzības sistēmu pārvalde.

Lielākā daļa FKTK darbinieku turpinās darbu Latvijas Bankā un nodrošinās līdz šim veikto funkciju tālāku izpildi.

Uzraudzības un noregulējuma lēmumu pieņemšana

Latvijas Bankas noteikumus un iekšējos normatīvos aktus pašlaik apstiprina un arī pēc uzraudzības un noregulējumu funkciju integrēšanas apstiprinās Latvijas Bankas padome.

Uzraudzības un noregulējuma jomas lēmumi tiks pieņemti divās šim mērķim izveidotajās komitejās, kuras izveido Latvijas Bankas padome, pilnvarojot pieņemt lēmumus noteiktās jomās. Komitejas darbu uzsāks nākamajā gadā.

Latvijas Bankas uzraudzības komiteju vadīs Latvijas Bankas prezidenta vietnieks uzraudzības jomā, un tās pamatuzdevumi ir:

 • īstenot finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības stratēģiju,

 • apstiprināt finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības metodoloģiju un uzraudzības plānus,

 • pieņemt finanšu tirgus un Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku darbību regulējošajos likumos noteiktos lēmumus, tai skaitā lēmumus par sankciju piemērošanu un lēmumus par Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku tiesību, saistību izpildes un darbības ierobežojumiem,

 • pieņemt lēmumus saistībā ar Kredītu reģistra likumā noteikto sankciju un sankciju statistikas jomā piemērošanu.

Ar uzraudzības komitejas nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Latvijas Bankas noregulējuma komiteju vadīs Latvijas Bankas padomes loceklis, kura atbildībā ir noregulējuma joma un kurš vienlaikus Latvijas Bankā nepārrauga procesus, kas saistīti ar finanšu tirgus tiešo uzraudzību. Noregulējuma komitejas pamatuzdevums ir pieņemt šīs komitejas nolikumā noteiktos lēmumus, kas noteikti noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanu regulējošajos likumos.

Ar noregulējuma komitejas nolikumu iespējams iepazīties šeit.

Uzraudzības komitejas un noregulējuma komitejas lēmumus varēs apstrīdēt Latvijas Bankas padomē Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Konsultatīvā finanšu tirgus padome

Lai veicinātu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku līdzdalību finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanas un uzraudzības, noregulējuma piemērošanas un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanas jomā, Latvijas Banka izveidos konsultatīvu institūciju – konsultatīvo finanšu tirgus padomi.

Konsultatīvo finanšu tirgus padomi veidos visu Latvijas Bankas uzraudzīto finanšu tirgus dalībnieku biedrību deleģētie pārstāvji un trīs Latvijas Bankas pārstāvji. Konsultatīvās finanšu tirgus padomes personālsastāvu apstiprinās Latvijas Bankas prezidents.

Atbilstoši Latvijas Bankas likumam konsultatīvās finanšu tirgus padomes uzdevumi būs sniegt priekšlikumus par to Latvijas Bankas noteikumu projektiem, kurus Latvijas Banka izdos, sniegt viedokli par plānotajiem Latvijas Bankas nākamā gada izdevumiem finanšu tirgus un tā dalībnieku darbības regulēšanai un uzraudzībai, noregulējuma piemērošanai un kompensāciju izmaksas sistēmu nodrošināšanai, kā arī sniegt vērtējumu par kompensāciju izmaksas sistēmu līdzekļu uzkrāšanas un no tām veikto atlīdzību izmaksu rezultātiem.

Latvijas Bankas konsultatīvās finanšu tirgus padomes nolikums ir pieejams šeit.

Saziņa par uzraudzības jautājumiem un biroja adrese

Korespondence par finanšu tirgus jautājumiem no 2023. gada 1. janvāra adresējama Latvijas Bankai. Juridiskā un faktiskā (biroja) adrese – K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050. Aicinām saziņai izmantot e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai Latvijas Bankas e-adresi.

Informācija, kas saistīta ar finanšu tirgus uzraudzību, noregulējumu un aizsardzības sistēmām, kā arī publiskie paziņojumi, kas skar šīs jomas, no nākamā gada būs atrodama Latvijas Bankas interneta vietnē www.bank.lv. Tur būs pieejama arī Latvijas Bankas pārvalžu kontaktinformācija un rekvizīti.

Jautājumu gadījumā līdz 2022. gada 30. decembrim aicinām sazināties ar FKTK (tālrunis 6 777 4800, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.), savukārt no 2023. gada 2. janvāra – ar Latvijas Banku!

Citi jaunumi

11.12.2023.

ECB publicē pētījumu par eiro banknošu ietekmi uz vidi

Vienai personai vienu gadu lietojot eiro banknotes, rodas ietekme, kas...
11.12.2023.

Izlaiž modes vēsturei veltītu kolekcijas monētu

Trešdien, 13. decembrī, Latvijas Banka izlaidīs Latvijas modes...
06.12.2023.

Latvijas Banka piemēro 2 milj. eiro soda naudu AS "LPB Bank", slēdzot administratīvo līgumu

Latvijas Banka ar AS "LPB Bank" noslēgusi administratīvo...
06.12.2023.

Četri Latvijas uzņēmumi saņem Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023, izaugsmes balva – Rīgas Stradiņa universitātei

Latvijas Ilgtspējīgas pārvaldības balvu 2023 šogad saņēma...
05.12.2023.

Neizmantojamo aktīvu riski ražošanas ķēdēs un to ekonomiskā ietekme eirozonā

Pētījums 6/2023
05.12.2023.

Latvijas Banka izsludina kārtējo studentu zinātniski pētniecisko darbu konkursu

Latvijas Banka izsludinājusi kārtējo studentu zinātniski...
30.11.2023.

Izvēlētas iespējamās nākotnes eiro banknošu tēmas – "Eiropas kultūra" un "Upes un putni"

Īsumā Izvēlētās iespējamās tēmas ir "Eiropas kultūra" un...
27.11.2023.

Finanšu sektors vienojas turpināt pasākumus skaidrās naudas pieejamības nodrošināšanai

Latvijas Banka, Finanšu nozares asociācija un komercbankas ar...
27.11.2023.

Latvijā sākas "Tavas pensijas nedēļa"

Šodien sākas "Tavas pensijas nedēļa" – pasākumu un aktivitāšu...
27.11.2023.

Latvijas Banka izlaiž Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja jubilejai veltītu monētu

Trešdien, 29. novembrī, Latvijas Banka par godu Rīgas...
21.11.2023.

Iecere "Altum" pārveidot par banku

Īsumā Pirms "Altum" pārveidot par banku, ir jāveic ilgs...
16.11.2023.

Latvijas finanšu iestādēs būtiski uzlabotas iekšējās kontroles sistēmas, jāstiprina samērīga risku pārvaldība un vēlme uzņemties risku

Latvijas finanšu iestādēs pēdējo gadu laikā būtiski...