Publicēts: 19.01.2024.

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteikto pamatkonta regulējumu, tomēr šajā jomā ir vieta arī būtiskiem uzlabojumiem – to Latvijas Banka secinājusi, apkopojot Latvijas kredītiestādēs veiktā patērētāja pamatkonta atvēršanas un uzturēšanas neklātienes novērtējuma rezultātus.

Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kurš paredz nodrošināt patērētājam – fiziskai personai, kurai ir tiesisks pamats uzturēties Eiropas Savienības teritorijā, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, – piekļuvi pamata maksājumu konta pakalpojumu klāstam.

Latvijas Banka ir izvērtējusi kredītiestāžu un dalībvalstu kredītiestāžu Latvijas filiāļu sniegtā pamatkonta pakalpojuma atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam. Kopumā secināts, ka kredītiestādes pamatkonta pakalpojumā iekļauj tādus pakalpojumus, kādi konkrētajā kredītiestādē ir pieejami. Maksa par patērētāja pamatkonta uzturēšanu ir noteikta atbilstoši likumam, un kredītiestādes informāciju par pamatkontu ir izvietojušas savās tīmekļvietnēs un klientu apkalpošanas centros. Papildus minētajam kredītiestādes nodrošina patērētājam iespēju ierosināt, grozīt vai atsaukt maksājumus.

Tomēr, vērtējot saņemtās ar patērētāja pamatkonta atvēršanu un uzturēšanu saistītās sūdzības un kredītiestāžu sniegtos skaidrojumus, Latvijas Banka ir secinājusi, ka kredītiestādes nav skaidri definējušas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomas kritērijus, ar kuriem tiek pamatots pamatkonta atvēršanas atteikums vai standartlīguma izbeigšana.

Latvijas Banka vērš uzmanību, ka sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Latvijas Finanšu nozares asociāciju 2020. gadā sagatavoja skaidrojumu kredītiestādēm par patērētāja pamatkonta pakalpojuma nodrošināšanu. Tajā norādīts, ka, ņemot vērā pamatkonta ierobežoto pakalpojumu klāstu un ikvienas personas tiesības uz pamatvajadzību nodrošināšanai nepieciešamo resursu saņemšanu, NILLTPFN jomas risks jāvērtē kontekstā ar pamatkonta atvēršanu un pamatkonta ietvaros izmantojamiem pakalpojumiem.

Latvijas Banka ir sagatavojusi ieteikumus, kuri ietver arī norādījumu kredītiestādēm izveidot speciālas pamatkonta atvēršanai paredzētas veidlapas, precīzi un pamatoti norādot par potenciālā klienta plānotajiem ienākumu avotiem un plānotajiem izdevumiem iesniedzamo informāciju, kas kredītiestādei jāvērtē kontekstā ar identificētajiem riskiem, tādējādi patērējot mazāk laika iesniegtās informācijas izvērtēšanai atbilstoši faktiskajiem apstākļiem un identificētajam piedāvātajiem pakalpojumiem piemītošajam riskam, nevis izvērtēšanā balstīties uz vispārīgiem pieņēmumiem un iespējamībām.

Kredītiestādēm pašām pēc savas iniciatīvas ir jāsniedz patērētājiem informācija par patērētāja pamatkonta pieejamību, ja nav iespējams piedāvāt standarta pakalpojumu, un jāstrādā arī pie tehniskajiem risinājumiem, lai varētu noteikt individuālus limitus vai citus ierobežojumus, tādējādi mazinot gan klienta, gan kredītiestādes resursu patēriņu.

Latvijas Banka katrai kredītiestādei ir nosūtījusi individuālu vērtējumu un sniegusi norādījumus par pamatkonta pakalpojuma sniegšanas pilnveidi, savukārt tuvākajā laikā plānots novērtējuma secinājumus pārrunāt ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Jau vēstīts, ka finanšu pakalpojumu pieejamība ir viena no Latvijas Bankas uzraudzības prioritātēm, tāpēc šiem aspektiem uzraudzības procesā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Citi jaunumi

12.06.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas nesen publiskotās makroekonomiskās prognozes...
replay.lsm.lv
11.06.2024.

Latvijas Banka ar uzņēmējiem un pašvaldību pārstāvjiem pārrunās finanšu pakalpojumu pieejamību Kurzemes reģionā

Piektdien, 21. jūnijā, plkst. 10.00 Latvijas Bankas pārstāvji...
10.06.2024.

Makroekonomiskās prognozes | 2024. gada jūnijs

Latvijas Banka publiskojusi jaunākās (sagatavotas 2024. gada...
07.06.2024.

Latvijas Banka rosina stiprināt kredītiestāžu klātbūtni reģionos

Latvijas Banka iesniegusi Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu)...
07.06.2024.

Ir sācies procentu likmju samazināšanas cikls

Ceturtdien Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padomē pieņēmām...
www.makroekonomika.lv
06.06.2024.

Ekspertu sarunas "Procentu likmes krīt. Vai gaisma tuneļa galā?"

Ceturtdien, 13. jūnijā, plkst.14.00-16.00 Latvijas Banka rīkos...
05.06.2024.

Kas jādara straujākai Latvijas ekonomikas izaugsmei?

Pēc pāris gadu pārtraukuma 2024. gada 3. jūnijā man bija...
www.makroekonomika.lv
04.06.2024.

Kā dīkstāves pabalsti maina darbinieku prasmju kompozīciju uzņēmumos?

Pētījums 2/2024
31.05.2024.

Latvijas Banka izsniedz TigSiPay SIA licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 29. maijā nolēma izsniegt...
30.05.2024.

Latvijas Banka anulē Lielvārdes Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības licenci

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 29. maijā pieņēma...
29.05.2024.

Debatēs par ilgtspējīgām finansēm atklās zaļos argumentus

10. jūnijā plkst. 17.00 Rīgas Ekonomikas augstskolā...
29.05.2024.

Latvijas Banka brīdina par krāpnieku aktivitātēm

Latvijas Banka brīdina par krāpniekiem, kuri Latvijas Bankas...