Publicēts: 19.01.2024.

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteikto pamatkonta regulējumu, tomēr šajā jomā ir vieta arī būtiskiem uzlabojumiem – to Latvijas Banka secinājusi, apkopojot Latvijas kredītiestādēs veiktā patērētāja pamatkonta atvēršanas un uzturēšanas neklātienes novērtējuma rezultātus.

Pamatkonts ir maksājumu konta veids, kurš paredz nodrošināt patērētājam – fiziskai personai, kurai ir tiesisks pamats uzturēties Eiropas Savienības teritorijā, kā arī personai, kurai nav uzturēšanās atļaujas, bet kuras izraidīšana no Latvijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem nav iespējama, – piekļuvi pamata maksājumu konta pakalpojumu klāstam.

Latvijas Banka ir izvērtējusi kredītiestāžu un dalībvalstu kredītiestāžu Latvijas filiāļu sniegtā pamatkonta pakalpojuma atbilstību Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā noteiktajam. Kopumā secināts, ka kredītiestādes pamatkonta pakalpojumā iekļauj tādus pakalpojumus, kādi konkrētajā kredītiestādē ir pieejami. Maksa par patērētāja pamatkonta uzturēšanu ir noteikta atbilstoši likumam, un kredītiestādes informāciju par pamatkontu ir izvietojušas savās tīmekļvietnēs un klientu apkalpošanas centros. Papildus minētajam kredītiestādes nodrošina patērētājam iespēju ierosināt, grozīt vai atsaukt maksājumus.

Tomēr, vērtējot saņemtās ar patērētāja pamatkonta atvēršanu un uzturēšanu saistītās sūdzības un kredītiestāžu sniegtos skaidrojumus, Latvijas Banka ir secinājusi, ka kredītiestādes nav skaidri definējušas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomas kritērijus, ar kuriem tiek pamatots pamatkonta atvēršanas atteikums vai standartlīguma izbeigšana.

Latvijas Banka vērš uzmanību, ka sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru un Latvijas Finanšu nozares asociāciju 2020. gadā sagatavoja skaidrojumu kredītiestādēm par patērētāja pamatkonta pakalpojuma nodrošināšanu. Tajā norādīts, ka, ņemot vērā pamatkonta ierobežoto pakalpojumu klāstu un ikvienas personas tiesības uz pamatvajadzību nodrošināšanai nepieciešamo resursu saņemšanu, NILLTPFN jomas risks jāvērtē kontekstā ar pamatkonta atvēršanu un pamatkonta ietvaros izmantojamiem pakalpojumiem.

Latvijas Banka ir sagatavojusi ieteikumus, kuri ietver arī norādījumu kredītiestādēm izveidot speciālas pamatkonta atvēršanai paredzētas veidlapas, precīzi un pamatoti norādot par potenciālā klienta plānotajiem ienākumu avotiem un plānotajiem izdevumiem iesniedzamo informāciju, kas kredītiestādei jāvērtē kontekstā ar identificētajiem riskiem, tādējādi patērējot mazāk laika iesniegtās informācijas izvērtēšanai atbilstoši faktiskajiem apstākļiem un identificētajam piedāvātajiem pakalpojumiem piemītošajam riskam, nevis izvērtēšanā balstīties uz vispārīgiem pieņēmumiem un iespējamībām.

Kredītiestādēm pašām pēc savas iniciatīvas ir jāsniedz patērētājiem informācija par patērētāja pamatkonta pieejamību, ja nav iespējams piedāvāt standarta pakalpojumu, un jāstrādā arī pie tehniskajiem risinājumiem, lai varētu noteikt individuālus limitus vai citus ierobežojumus, tādējādi mazinot gan klienta, gan kredītiestādes resursu patēriņu.

Latvijas Banka katrai kredītiestādei ir nosūtījusi individuālu vērtējumu un sniegusi norādījumus par pamatkonta pakalpojuma sniegšanas pilnveidi, savukārt tuvākajā laikā plānots novērtējuma secinājumus pārrunāt ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Jau vēstīts, ka finanšu pakalpojumu pieejamība ir viena no Latvijas Bankas uzraudzības prioritātēm, tāpēc šiem aspektiem uzraudzības procesā tiek pievērsta pastiprināta uzmanība.

Citi jaunumi

26.02.2024.

Latvijā 2023. gadā veikts 786.1 milj. bezskaidrās naudas maksājumu 409.3 mljrd. eiro kopapjomā

Latvijas maksājumu pakalpojumu sniedzēji (kredītiestādes,...
21.02.2024.

Dekarbonizācijas ietekme uz fiziskā kapitāla aktīvu izmantošanu Latvijā

Diskusijas materiāls 1/2024
13.02.2024.

Izstrādāts jauns Eiropas vienotā noregulējuma mehānisma darbības redzējums

Pēc gadu ilgām konsultācijām un pārrunām ar iesaistītajām...
08.02.2024.

Latvijas Banka izsniedz SIA "LANDE Platform" kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja darbības atļauju

Latvijas Bankas uzraudzības komiteja 7. februārī nolēma izsniegt...
07.02.2024.

Par Latvijas Bankas darbu finanšu pakalpojumu pieejamības jomā

Santa Purgaile intervijā "Rīta Panorāma" stāstīja par kapitāla...
06.02.2024.

Finanšu sektors kļūs godprātīgiem klientiem draudzīgāks

Otrdien, 6. februārī, Finanšu sektora attīstības padome...
02.02.2024.

Latvijā viesojas Vienotā noregulējuma valdes pārstāvji

1. un 2. februārī Latvijā viesojās Eiropas Vienotā noregulējuma...
01.02.2024.

Notiks "Finanšu pratības nedēļa 2024"; aicinām partnerus laikus pieteikt pasākumus

No 18. līdz 24. martam Latvijā notiks tradicionālā "Finanšu...
31.01.2024.

Cik maksā vāja digitālā finanšu pratība?

Laikā, kad norēķiniem aizvien vairāk izmantojam bezskaidro naudu...
30.01.2024.

10 gadi kopš Latvijas iestāšanās eirozonā

Par eiro desmitgadi – ko vienotā Eiropas valūta devusi Latvijas...
29.01.2024.

Intervija ar Latvijas Bankas prezidentu Mārtiņu Kazāku

Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks uzsvēra, ka...
19.01.2024.

Kredītiestādēs pamatkonta pakalpojuma sniegšanā ir vieta būtiskiem uzlabojumiem

Kopumā Latvijas kredītiestādes ievēro Maksājumu pakalpojumu un...